Sve vesti Svet

NIŠTA NIJE KAKO PRIČAJU?! NULTA TAČKA VAM DONOSI LISTU OD ČAK 106 RECENZIRANIH STUDIJA KOJE POTVRĐUJU MOĆ PRIRODNOG IMUNITETA NA COVID

Objavljena nauka koja ispituje moć prirodno stečenog imuniteta na COVID i na njegove varijante putem COVID infekcije, nastavlja da pokazuje koliko je zapravo jak prirodni imunitet. Ali postoji jedan veliki problem koji muči čovečanstvo već duže vreme, a to je politizacija nauke.

Epidemiolog dr Paul Elias Alexander je bivši docent na Univerzitetu McMaster za medicinu zasnovanu na dokazima i za istraživačke metode. Takođe je bivši savetnik za sintezu dokaza o COVID pandemiji u SZO-PAHO Vašington, DC (2020) i bivši viši politički savetnik COVID Pandemije u zdravstvu i ljudskim službama (HHS), Vašington, DC. Nedavno je objavio članak za Institut Brownstone ističući,

„Zvaničnici javnog zdravlja i medicinski establišment uz pomoć ispolitizovanih medija obmanjuju javnost tvrdnjama da vakcine protiv COVID-19 pružaju veću zaštitu od prirodnog imuniteta. Direktorka CDC-a Rochelle Walensky, na primer, bila je varljiva u svojoj izjavi objavljenoj u LANCET-u iz oktobra 2020. da „nema dokaza za trajni zaštitni imunitet na SARS-CoV-2 nakon prirodne infekcije“ i da bi „posledica slabljenja imuniteta predstavljala rizik za ugroženu populaciju i za neizvesnu budućnost“. – Institut Brownstone

Institut Brownstone je ranije dokumentovao 30 studija o prirodnom imunitetu u vezi sa Covid-19. Oni su sada dali sledeći spisak za koji tvrde da je „najažurnija i najsveobuhvatnija lista naučnih radova od 106 najkvalitetnijih, kompletnih, najsnažnijih naučnih studija i izveštaja o dokazima/izjavama, o stavovima o prirodnom imunitetu”.

Za razliku od kratkoročne zaštite koju nude vakcine, pokazalo se da je zaštita koju stvara infekcija i trajna i široka. Da vlade nisu tako požurile da izbace vakcine i da su zahtevale šest meseci praćenja, a ne dva, vakcine Pfizer i AstraZeneca ne bi bile odobrene zbog ozbiljnog pada efikasnosti tokom vremena.

Štaviše, vakcine protiv COVID-a ne smanjuju prenošenje kao što je istakao Aleksandar u svom članku. Takođe dajem nekoliko primera u članku koji sam nedavno objavio, ovde, o ovoj činjenici. Ovo nije pandemija nevakcinisanih kako tvrde političari.

Tokom određenog vremenskog perioda, vakcine protiv COVID-a pružaju zaštitu od teških simptoma i smrti, ali to koristi pojedincu koji se odluči da se vakciniše. To može koristiti i bolnicama, ali moramo zapamtiti da su bolnice imale ove borbe sa kapacitetom i pre pandemije.

To ne znači da neko štiti drugu osobu tako što se vakciniše. Vakcine svakako mogu imati koristi kod rizičnih ljudi, starijih ljudi i ljudi sa više pratećih bolesti poput gojaznosti, dijabetesa ili srčanih bolesti. Ogromna većina ljudi koji su umrli od ili sa COVID-om u SAD su ljudi sa dve ili više pratećih bolesti.

Zašto državna zdravstvena politika nije priznala moć prirodnog imuniteta? S obzirom da COVID ima stopu preživljavanja od 99,97% za decu i sličnu stopu preživljavanja za zdrave ljude mlađe od 70 godina, zašto ljudi ne mogu da imaju pravo da biraju šta ulazi u njihovo telo?

Za neke, rizik od nuspojava od same vakcine može biti veći od rizika od posledica, smrti i hospitalizacije od COVID-a.

Lista 106 studija o prirodnom imunitetu

1) Neophodnost vakcinacije protiv COVID-19 kod prethodno zaraženih osoba, Shrestha, 2021

„Kumulativna incidencija COVID-19 ispitana je među 52.238 zaposlenih u američkom zdravstvenom sistemu. Kumulativna incidencija infekcije SARS-CoV-2 ostala je skoro nula među prethodno zaraženim nevakcinisanim subjektima, prethodno zaraženim subjektima koji su vakcinisani i prethodno neinficiranim subjektima koji su vakcinisani, u poređenju sa stalnim povećanjem kumulativne incidencije među prethodno neinficiranim subjektima koji su ostali nevakcinisani. Nijedan od 1359 prethodno zaraženih subjekata koji su ostali nevakcinisani nije imao infekciju SARS-CoV-2 tokom trajanja studije. Pojedinci koji su imali infekciju SARS-CoV-2 verovatno neće imati koristi od vakcinacije protiv COVID-19…”

2) SARS-CoV-2-specifični T ćelijski imunitet u slučajevima COVID-19 i SARS-a i neinficirane kontrole, Le Bert, 2020.

„Proučavani odgovori T ćelija protiv strukturnih (nukleokapsid (N) proteina) i nestrukturnih (NSP7 i NSP13 ORF1) regiona SARS-CoV-2 kod osoba koje su se oporavljale od bolesti korona virusa 2019. (COVID-19) (n = 36) . Kod svih ovih pojedinaca, pronašli smo CD4 i CD8 T ćelije koje prepoznaju više regiona N proteina… pokazali su da pacijenti (n = 23) koji su se oporavili od SARS-a poseduju dugotrajne T ćelije pamćenja koje su reaktivne na N protein SARS- CoV 17 godina nakon izbijanja SARS-a 2003. godine; ove T ćelije su pokazale snažnu unakrsnu reaktivnost na N protein SARS-CoV-2”.

3) Poređenje prirodnog imuniteta SARS-CoV-2 sa imunitetom izazvanim vakcinom: reinfekcije naspram probojnih infekcija, Gazit, 2021.

„Retrospektivna opservaciona studija koja upoređuje tri grupe: (1) SARS-CoV-2 “naivne” osobe koje su primile režim od dve doze BioNTech/Pfizer mRNA BNT162b2 vakcine, (2) prethodno zaražene osobe koje nisu vakcinisane, i (3) prethodno zaražene i vakcinisane jednom dozom, osobe imaju 13 puta povećan rizik od prodora Delta infekcije kod dvostruko vakcinisanih osoba, i 27 puta povećan rizik od simptomatske probojne infekcije kod dvostruko vakcinisanih u odnosu na osobe koje su se oporavile od bolesti i imaju prirodni imunitet…rizik od hospitalizacije je bio 8 puta veći kod dvostruko vakcinisanih (para)…ova analiza je pokazala da prirodni imunitet pruža dugotrajniju i jaču zaštitu od infekcija, simptomatske bolesti i hospitalizacije od Delta varijante SARS-CoV-2, u poređenju sa BNT162b2 dve doze vakcine i njihovim izazvanim imunitetom”.

4) Visoko funkcionalni virusno-specifičan ćelijski imuni odgovor u asimptomatskoj infekciji SARS-CoV-2, Le Bert, 2021.

„Praćene su SARS-CoV-2-specifične T ćelije u kohorti asimptomatskih (n = 85) i simptomatskih (n = 75) ) COVID-19 pacijenata nakon serokonverzije… tako da asimptomatske osobe zaražene SARS-CoV-2 ne karakteriše slab antivirusni imunitet; naprotiv, oni stvaraju visoko funkcionalan ćelijski imuni odgovor specifičan za virus”.

5) Studija velikog obima o raspadanju titra antitela nakon BNT162b2 mRNA vakcine ili infekcije SARS-CoV-2, Izrael, 2021.

„Uključeno je ukupno 2.653 osobe potpuno vakcinisane sa dve doze vakcine tokom perioda studije i 4.361 rekonvalescentni pacijent. Viši titri IgG antitela SARS-CoV-2 primećeni su kod vakcinisanih osoba (medijan 1581 AU/mL IQR [533,8-5644,6]) nakon druge vakcinacije, nego kod rekonvalescenata (medijan 355,3 AU/mL IQR [141,72] p; <0,001). Kod vakcinisanih subjekata, titri antitela su se smanjivali do 40% svakog narednog meseca, dok su se kod rekonvalescenta smanjivali za manje od 5% mesečno…ova studija pokazuje da pojedinci koji su primili Pfizer-BioNTech mRNA vakcinu imaju različitu kinetiku nivoa antitela u poređenju sa pacijentima koji su bili zaraženi virusom SARS-CoV-2, sa višim početnim nivoima, ali mnogo bržim eksponencijalnim smanjenjem u prvoj grupi”.

6) Rizik od ponovne infekcije SARS-CoV-2 u Austriji, Pilc, 2021.

Istraživači su zabeležili „40 probnih ponovnih infekcija kod 14.840 preživelih od COVID-19 prvog talasa (0,27%) i 253.581 infekcija u 8.885.640 pojedinaca preostale opšte populacije (2,85%) što se prevodi u odnos šanse (95% interval poverenja) od 0,09 (0,07 do 0,13)… relativno niska stopa ponovne infekcije SARS-CoV-2 u Austriji. Zaštita od SARS-CoV-2 nakon prirodne infekcije uporediva je sa najvišim dostupnim procenama o efikasnosti vakcine”. Dodatno, hospitalizacija samo kod pet od 14.840 (0,03%) ljudi i smrt kod jednog od 14.840 (0,01%) (probna ponovna infekcija).

7) SARS-CoV-2-specifične T ćelije izazvane mRNA vakcinom prepoznaju varijante B.1.1.7 i B.1.351, ali se razlikuju po dugovečnosti i svojstvima hominga u zavisnosti od prethodnog statusa infekcije, Neidleman, 2021.

„T ćelije specifične za spajk od oporavljenih vakcinisanih su se upadljivo razlikovale od onih vakcinisanih bez infekcije, sa fenotipskim karakteristikama koje sugerišu superiornu dugotrajnu perzistentnost i sposobnost da se domognu respiratornog trakta uključujući nazofarinks. Ovi rezultati pružaju sigurnost da T ćelije izazvane vakcinom snažno reaguju na varijante B.1.1.7 i B.1.351, potvrđuju da rekonvalescentima možda neće biti potrebna druga doza vakcine”.

8) Dobre vesti: Blagi COVID-19 izaziva trajnu zaštitu antitelima, Bhandari, 2021.

„Mesecima nakon oporavka od blagih slučajeva COVID-19, ljudi i dalje imaju imune ćelije u svom telu koje ispumpavaju antitela protiv virusa koji izaziva COVID-19, prema studiji istraživača sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Vašington u Sent Luisu. Takve ćelije mogu opstati do kraja života, sve vreme izbacujući antitela. Nalazi, objavljeni 24. maja u časopisu Nature, sugerišu da blagi slučajevi COVID-19 ostavljaju inficiranim trajnu zaštitu antitelima i da će ponovljeni napadi bolesti verovatno biti neuobičajeni”.

9) Robusna neutralizujuća antitela na infekciju SARS-CoV-2 opstaju mesecima, Vajnberg, 2021.

„Titri neutralizujućih antitela protiv spajk proteina SARS-CoV-2 opstali su najmanje 5 meseci nakon infekcije. Iako će biti potrebno kontinuirano praćenje ove grupe da bi se potvrdila dugovečnost i moć ovog odgovora, ovi preliminarni rezultati sugerišu da bi šansa za ponovnu infekciju mogla biti manja nego što se trenutno strahuje”.

10) Evolucija imuniteta antitela na SARS-CoV-2, Gebler, 2020.

„U isto vreme, neutralizujuća aktivnost u plazmi se smanjuje za pet puta u testovima pseudo-tipa virusa. Nasuprot tome, broj memorijskih B ćelija specifičnih za RBD je nepromenjen. Memorijske B ćelije pokazuju klonalni obrt nakon 6,2 meseca, a antitela koja eksprimiraju imaju veću somatsku hipermutaciju, povećanu potenciju i otpornost na RBD mutacije, što ukazuje na nastavak evolucije humoralnog odgovora… zaključujemo da je odgovor memorijskih B ćelija na SARS-CoV- 2 evoluira između 1,3 i 6,2 meseca nakon infekcije na način koji je u skladu sa postojanošću antigena”.

11) Perzistentnost neutralizirajućih antitela godinu dana nakon infekcije SARS-CoV-2 kod ljudi, Haveri, 2021.

„Procena postojanosti serumskih antitela nakon WT SARS-CoV-2 infekcije 8 i 13 meseci nakon dijagnoze kod 367 osoba… otkrila je da je NAb protiv WT virusa opstao kod 89% i S-IgG kod 97% ispitanika najmanje 13 meseci nakon infekcije”.

12) Kvantifikovanje rizika od ponovne infekcije SARS-CoV-2 tokom vremena, Murchu, 2021.

„Identifikovano je jedanaest velikih kohortnih studija koje su procenjivale rizik od ponovne infekcije SARS-CoV-2 tokom vremena, uključujući tri koje su uključivale zdravstvene radnike i dve koje su uključivale stanovnike i osoblje domova za stare. U svim studijama, ukupan broj PCR-pozitivnih ili pozitivnih na antitela učesnika na početku je bio 615.777, a maksimalno trajanje praćenja bilo je više od 10 meseci u tri studije. Reinfekcija je bila neuobičajen događaj (apsolutna stopa 0%–1,1%), bez studije koja je prijavila povećanje rizika od reinfekcije tokom vremena“.

13) Prirodni imunitet na covid je moćan. Čini se da se kreatori politike plaše da to kažu, Makari, 2021

Makari piše „u redu je imati netačnu naučnu hipotezu. Ali kada novi podaci pokažu da je to pogrešno, morate se prilagoditi. Nažalost, mnogi izabrani lideri i zvaničnici javnog zdravlja su se predugo držali hipoteze da prirodni imunitet nudi nepouzdanu zaštitu od Covid-19 – tvrdnju koju nauka ubrzano razotkriva. Više od 15 studija je pokazalo moć imuniteta stečenog prethodnim zaražavanjem. Studija od 700.000 ljudi iz Izraela pre dve nedelje pokazala je da su oni koji su imali prethodnu infekciju imali 27 puta manje šanse da dobiju drugu simptomatsku infekciju kovidom od onih koji su bili vakcinisani. Ovo je potvrdilo junsku studiju Klivlendske klinike o zdravstvenim radnicima (koji su često izloženi virusu), u kojoj niko ko je ranije bio pozitivan na korona virus nije ponovo zaražen. Autori studije su zaključili da je malo verovatno da će pojedinci koji su imali infekciju SARS-CoV-2 imati koristi od vakcinacije protiv Covid-19”. A u maju je studija Univerziteta u Vašingtonu pokazala da čak i blaga infekcija kovidom dovodi do dugotrajnog imuniteta.

14) SARS-CoV-2 izaziva snažne adaptivne imune odgovore bez obzira na težinu bolesti, Nielsen, 2021.

„203 oporavljena pacijenta zaražena SARS-CoV-2 u Danskoj između 3. aprila i 9. jula 2020., najmanje 14 dana nakon oporavka od simptoma COVID-19… izveštavaju o širokim serološkim profilima unutar kohorte, otkrivajući vezivanje antitela za druge humane koronaviruse… virusni površinski šiljak protein je identifikovan kao dominantna meta i za neutralizujuća antitela i za CD8+ T-ćelijske odgovore. Sve u svemu, većina pacijenata je imala snažne adaptivne imune odgovore, bez obzira na težinu njihove bolesti”.

15) Zaštita od prethodne infekcije SARS-CoV-2 slična je zaštiti od BNT162b2 vakcine: tromesečno iskustvo iz Izraela, Goldberg, 2021.

„Analizirajte ažuriranu bazu podataka na nivou pojedinca o celokupnoj populaciji Izraela da biste procenili zaštitnu efikasnost i prethodne infekcije i vakcinacije u prevenciji naknadne infekcije SARS-CoV-2, hospitalizacije sa COVID-19, teške bolesti i smrti usled COVID-19… vakcinacija je bila veoma efikasna sa ukupnom procenjenom efikasnošću za dokumentovanu infekciju od 92,8% (CI: [92·6, 93·0]); hospitalizacija 94·2% (CI:[93·6, 94·7]); teška bolest 94·4% (CI:[93·6, 95·0]); i smrt 93·7% (CI:[92·5, 94·7]). Slično tome, ukupni procenjeni nivo zaštite od prethodne infekcije SARS-CoV-2 za dokumentovanu infekciju je 94,8% (CI: [94,4, 95,1]); hospitalizacija 94·1% (CI: [91·9, 95·7]); i teška bolest 96·4% (CI: [92·5, 98·3])… rezultati dovode u pitanje potrebu da se vakcinišu prethodno zaražene osobe“.

16) Incidencija infekcije Teškim akutnim respiratornim sindromom Coronavirus-2 među prethodno zaraženim ili vakcinisanim zaposlenima, Kojima, 2021.

„Zaposleni su podeljeni u tri grupe: (1) SARS-CoV-2 “naivni” i nevakcinisani, (2) prethodna SARS-CoV-2 infekcija, i (3) vakcinisani. Osoba-dani su mereni od datuma prvog testa zaposlenog i skraćeni na kraju perioda posmatranja. Infekcija SARS-CoV-2 definisana je kao dva pozitivna SARS-CoV-2 PCR testa u periodu od 30 dana… 4313, 254 i 739 evidencija zaposlenih za grupe 1, 2 i 3… prethodna SARS-CoV-2 infekcija i vakcinacija za SARS-CoV-2 su bili povezani sa smanjenim rizikom od infekcije ili ponovne infekcije SARS-CoV-2 kod rutinski pregledane radne snage. Nije bilo razlike u učestalosti infekcije između vakcinisanih pojedinaca i pojedinaca sa prethodnom infekcijom”.

17) Imati SARS-CoV-2 jednom daje mnogo veći imunitet od vakcine – ali vakcinacija ostaje vitalna, Vadman, 2021

„Izraelci koji su imali infekciju bili su zaštićeniji od varijante Delta koronavirusa od onih koji su već imali veoma efikasnu COVID-19 vakcinu… nedavno objavljeni podaci pokazuju da su ljudi koji su nekada imali infekciju SARS-CoV-2 imali mnogo manje šanse od nikada zaraženih, vakcinisanih ljudi da dobiju Delta varijantu, razviju simptome od nje ili budu hospitalizovani sa ozbiljnim COVID-19”.

18) Jednogodišnji održivi ćelijski i humoralni imunitet rekonvalescenata COVID-19, Zhang, 2021.

„Sistematska antigen-specifična imunološka evaluacija kod 101 rekonvalescenta COVID-19; SARS-CoV-2-specifična IgG antitela, kao i NAb, mogu da opstanu kod preko 95% rekonvalescenata od COVID-19 od 6 meseci do 12 meseci nakon pojave bolesti. Najmanje 19/71 (26%) rekonvalescenata od COVID-19 (dvostruko pozitivnih na ELISA i MCLIA) imalo je detektabilno cirkulišuće IgM antitelo protiv SARS-CoV-2 12 meseci nakon pojave bolesti. Primetno je da je procenat rekonvalescenata sa pozitivnim odgovorima T-ćelija specifičnim za SARS-CoV-2 (najmanje jedan od SARS-CoV-2 antigena S1, S2, M i N protein) bio 71/76 (93%) i 67 /73 (92%) na 6m i 12m, respektivno”.

19) Funkcionalno SARS-CoV-2-specifično imunološko pamćenje traje nakon blagog COVID-19, Rodda, 2021.

„Oporavljene osobe razvile su antitela imunoglobulina (IgG) specifična za SARS-CoV-2, neutrališuću plazmu i memorijske B i T ćelije koje su trajale najmanje 3 meseca. Naši podaci dalje otkrivaju da su se IgG memorijske B ćelije specifične za SARS-CoV-2 povećavale tokom vremena. Pored toga, SARS-CoV-2-specifični memorijski limfociti su pokazali karakteristike povezane sa snažnom antivirusnom funkcijom: memorijske T ćelije su lučile citokine i proširile se nakon ponovnog susreta sa antigenom, dok su memorijske B ćelije eksprimirale receptore sposobne da neutrališu virus kada se eksprimiraju kao monoklonska antitela. Zbog toga, blagi COVID-19 izaziva memorijske limfocite koji opstaju i pokazuju funkcionalna obeležja antivirusnog imuniteta”.

20) Potpis diskretnog imunog odgovora na SARS-CoV-2 mRNA vakcinaciju protiv infekcije, Ivanova, 2021

„Izvršeno multimodalno jednoćelijsko sekvenciranje na perifernoj krvi pacijenata sa akutnim COVID-19 i na zdravim dobrovoljcima pre i posle primanja SARS-CoV-2 BNT162b2 mRNA vakcina da bi se uporedili imuni odgovori izazvani virusom i ovom vakcinom…i infekcija i vakcinacija su izazvale snažne urođene i adaptivne imune odgovore, naša analiza je otkrila značajne kvalitativne razlike između dva tipa imunoloških izazova. Kod pacijenata sa COVID-19, imuni odgovori su bili okarakterisani visoko pojačanim interferonskim odgovorom koji je uglavnom bio odsutan kod primalaca vakcine. Povećana signalizacija interferona je verovatno doprinela uočenoj dramatičnoj regulaciji citotoksičnih gena u perifernim T ćelijama i urođenim limfocitima u pacijentima, ali ne i kod imunizovanih subjekata. Analiza repertoara B i T ćelijskih receptora otkrila je da dok su većina klonalnih B i T ćelija kod pacijenata sa COVID-19 bile efektorske ćelije, kod primaoca vakcine klonalno proširene ćelije su prvenstveno bile cirkulišuće memorijske ćelije… primetili smo prisustvo citotoksičnih CD4 T ćelija u pacijentima sa COVID-19 koji su uglavnom bili odsutni kod zdravih dobrovoljaca nakon imunizacije. Dok hiperaktivacija inflamatornih odgovora i citotoksičnih ćelija može doprineti imunopatologiji kod teških bolesti, kod blage i umerene bolesti, ove karakteristike ukazuju na zaštitne imune odgovore i rešavanje infekcije”.

21) Infekcija SARS-CoV-2 izaziva dugovečne plazma ćelije koštane srži kod ljudi, Turner, 2021

„Plazma ćelije koštane srži (BMPC) su uporan i suštinski izvor zaštitnih antitela… trajni titri antitela u serumu se održavaju dugovečnim plazma ćelijama — plazma ćelije koje se ne repliciraju, antigen-specifične, koje se detektuju u koštanoj srži dugo nakon uklanjanja antigena… BMPC-ovi koji se vezuju za S su mirni, što sugeriše da su deo stabilnog odeljka. Konzistentno, kod rekonvalescentnih osoba otkrivene su cirkulišuće memorijske B ćelije u mirovanju usmerene protiv SARS-CoV-2 S. Sve u svemu, naši rezultati pokazuju da blaga infekcija SARS-CoV-2 indukuje robusnu antigen specifičnu, dugovečnu humoralnu imunološku memoriju kod ljudi… sveukupno, naši podaci pružaju snažne dokaze da infekcija SARS-CoV-2 kod ljudi snažno uspostavlja dve ruke humoralne imunološke memorije: dugovečne plazma ćelije koštane srži (BMPC) i memorijske B-ćelije”.

22) Stope infekcije SARS-CoV-2 pozitivnih na antitela u poređenju sa zdravstvenim radnicima sa negativnim antitelima u Engleskoj: velika, multicentrična, prospektivna kohortna studija (SIREN), Jane Hall, 2021.

„Imunitet SARS-CoV-2 i Studija procene reinfekcije… 30 625 učesnika je bilo uključeno u studiju… prethodna istorija infekcije SARS-CoV-2 bila je povezana sa 84% manjim rizikom od infekcije, sa srednjim zaštitnim efektom primećenim 7 meseci nakon primarne infekcije. Ovaj vremenski period je minimalni verovatni efekat jer serokonverzije nisu uključene. Ova studija pokazuje da prethodna infekcija SARS-CoV-2 izaziva efikasan imunitet na buduće infekcije kod većine pojedinaca”.

23) Pandemijski vrhunac infekcije SARS-CoV-2 i stope serokonverzije kod zdravstvenih radnika na prvoj liniji u Londonu, Hulihan,  2020.

„Upisanih 200 zdravstvenih radnika koji se suočavaju sa pacijentima između 26. marta i 8. aprila 2020… predstavlja stopu infekcije od 13% (tj. 14 od 112 ZR) u roku od 1 meseca od praćenja kod onih bez dokaza o antitelima ili izlučivanju virusa pri upisu. Nasuprot tome, od 33 ZR koji su bili pozitivni serološkim testom, ali su bili negativni na RT-PCR pri upisu, 32 su ostala negativna na RT-PCR tokom praćenja, a jedan je bio pozitivan na RT-PCR 8 i 13 dana nakon upisa”.

24) Antitela na SARS-CoV-2 su povezana sa zaštitom od ponovne infekcije, Lumlei, 2021.

„Važno je razumeti da li infekcija teškim akutnim respiratornim sindromom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) štiti od naknadne reinfekcije… Učestvovalo je 12219 zdravstvenih radnika…prethodna SARS-CoV-2 infekcija koja je izazvala odgovore antitela nudila je zaštitu od ponovne infekcije za većinu ljudi u šest meseci nakon infekcije”.

25) Longitudinalna analiza pokazuje trajnu i široku imunološku memoriju nakon infekcije SARS-CoV-2 sa trajnim odgovorima antitela i memorijskim B i T ćelijama, Cohen, 2021.

„Procenite 254 pacijenata sa COVID-19 u trajanju do 8 meseci i pronađite trajne široke imune odgovore. Antitela koja se vezuju i neutrališu SARS-CoV-2 pokazuju dvofazno raspadanje sa produženim poluživotom od >200 dana što sugeriše stvaranje dugovečnih plazma ćelija… većina oporavljenih pacijenata sa COVID-19 dobija širok, izdržljiv imunitet nakon infekcije, spike IgG+ memorijske B ćelije se povećavaju i perzistiraju nakon infekcije, izdržljive polifunkcionalne CD4 i CD8 T ćelije prepoznaju različite regione virusnog epitopa”.

26) Profiliranje pojedinačnih ćelija repertoara T i B ćelija nakon SARS-CoV-2 mRNA vakcine, Sureshchandra, 2021.

„Korišćeno jednoćelijsko RNK sekvenciranje i funkcionalni testovi za poređenje humoralnih i ćelijskih odgovora na dve doze mRNA vakcine sa odgovorima uočenim kod rekonvalescenata sa asimptomatskom bolešću… prirodna infekcija je izazvala ekspanziju većih klonova CD8 T ćelija koje su okupirale različite klastere, verovatno zbog prepoznavanja šireg skupa virusnih epitopa predstavljenih virusom koji se ne vidi u mRNA vakcini”.

27) Pozitivnost na SARS-CoV-2 antitela štiti od reinfekcije najmanje sedam meseci sa efikasnošću od 95%, Abu-Raddad, 2021.

„osobe pozitivne na SARS-CoV-2 antitela od 16. aprila do 31. decembra 2020. sa PCR-om pozitivan bris ≥14 dana nakon prvog pozitivnog testa na antitela ispitan je na dokaze o reinfekciji, 43,044 osobe pozitivnih na antitela koje su praćene u proseku od 16,3 nedelje… reinfekcija je retka u mladoj i međunarodnoj populaciji Katara. Čini se da prirodna infekcija izaziva snažnu zaštitu od ponovne infekcije sa efikasnošću od ~95% tokom najmanje sedam meseci”.

28) Ortogonalni serološki testovi SARS-CoV-2 omogućavaju nadzor zajednica sa niskom prevalencijom i otkrivaju trajni humoralni imunitet, Ripperger, 2020.

„Sproveo je serološko istraživanje radi definisanja korelata imuniteta protiv SARS-CoV-2. U poređenju sa slučajevima sa blagom korona virusnom bolešću 2019 (COVID-19), osobe sa teškom bolešću su pokazale povišene titre neutralizacije virusa i antitela protiv nukleokapsida (N) i domena za vezivanje receptora (RBD) proteina šiljaka… neutralisanje i proizvodnja specifičnih antitela zasnovanih na spajku traje najmanje 5-7 meseci… nukleokapsidna antitela često se ne mogu detektovati za 5-7 meseci”.

29) Odgovor anti-spike antitela na prirodnu infekciju SARS-CoV-2 u opštoj populaciji, Vei, 2021.

„U opštoj populaciji koristeći reprezentativne podatke od 7.256 učesnika istraživanja o infekciji COVID-19 u Ujedinjenom Kraljevstvu koji su imali pozitivan bris na SARS-CoV-2 PCR testovi od 26. aprila 2020. do 14. juna 2021. … procenili smo da nivoi antitela povezani sa zaštitom od ponovne infekcije verovatno traju u proseku 1,5-2 godine, sa nivoima povezanim sa zaštitom od teške infekcije prisutnim nekoliko godina. Ove procene bi mogle da pomognu u planiranju strategija za buster vakcinacije”.

30) Status antitela i učestalost infekcije SARS-CoV-2 kod zdravstvenih radnika, Lumley,  2021.

„12.541 zdravstveni radnik je učestvovao i imao je merenje anti-spike IgG; 11.364 je praćeno nakon negativnih rezultata antitela i 1265 nakon pozitivnih rezultata, uključujući 88 kod kojih je došlo do serokonverzije tokom praćenja… ukupno 223 anti-spike-seronegativna zdravstvena radnika imala su pozitivan PCR test (1,09 na 10.000 dana pod rizikom) , 100 tokom skrininga dok su bili asimptomatski i 123 dok su bili simptomatski, dok su 2 antispike-seropozitivna zdravstvena radnika imala pozitivan PCR test… prisustvo anti-spike ili anti-nukleokapsid IgG antitela je bilo povezano sa značajno smanjenim rizikom od SARS- CoV-2 reinfekcije u narednih 6 meseci”.

31) Istraživači su pronašli dugovečni imunitet na pandemijski virus iz 1918., CIDRAP, 2008. i publikacija časopisa NATURE iz 2008. od strane Yu

„Studija krvi starijih ljudi koji su preživeli pandemiju gripa 1918. otkriva da su antitela na soj trajala ceo život i da se možda mogu konstruisati da zaštite buduće generacije od sličnih sojeva… grupa je prikupila uzorke krvi 32 osobe koje su preživele pandemiju starosti od 91 do 101 godine.. ljudi regrutovani za studiju imali su od 2 do 12 godina 1918. godine i mnogi su se setili bolesnih članova porodice u svojim domaćinstvima, što sugeriše da su bili direktno izloženi virusu, izveštavaju autori. Grupa je otkrila da je 100% ispitanika imalo aktivnost neutralizacije seruma protiv virusa iz 1918, a 94% je pokazalo serološku reaktivnost na hemaglutinin iz 1918. Istraživači su generisali B limfoblastične ćelijske linije iz mononuklearnih ćelija periferne krvi osam ispitanika. Transformisane ćelije iz krvi 7 od 8 donora dale su sekretujuća antitela koja su vezala hemaglutinin iz 1918. Yu: „Ovde pokazujemo da je od 32 testirane osobe koje su rođene 1915. ili pre 1915. svaka pokazala sero-reaktivnost na virus iz 1918. godine, skoro 90 godina nakon pandemije. Sedam od osam testiranih uzoraka donora imalo je cirkulišuće B ćelije koje su lučile antitela koja su vezala HA iz 1918. Izolovali smo B ćelije od subjekata i generisali pet monoklonskih antitela koja su pokazala moćnu neutralizujuću aktivnost protiv virusa iz 1918. od tri odvojena donora. Ova antitela su takođe unakrsno reagovala sa genetski sličnim HA soja svinjskog gripa H1N1 iz 1930”.

32) Test neutralizacije živih virusa kod rekonvalescentnih pacijenata i subjekata vakcinisanih protiv 19A, 20B, 20I/501Y.V1 i 20H/501Y.V2 izolata SARS-CoV-2, Gonzalez, 2021.

„Nije primećena značajna razlika između 20B i 19A izolata za ZR sa blagim COVID-19 i kritične pacijente. Međutim, utvrđeno je značajno smanjenje sposobnosti neutralizacije za 20I/501Y.V1 u poređenju sa izolatom 19A za kritične pacijente i ZR 6 meseci nakon infekcije. Što se tiče 20H/501Y.V2, sve populacije su imale značajno smanjenje titra neutralizujućih antitela u poređenju sa izolatom 19A. Zanimljivo je da je primećena značajna razlika u kapacitetu neutralizacije kod vakcinisanih ZR između dve varijante, dok nije bila značajna za rekonvalescentne grupe…smanjen neutralizujući odgovor primećen prema 20H/501Y.V2 u poređenju sa 19A i 20I/501Y.V1 izolata kod potpuno imunizovanih subjekata sa BNT162b2 vakcinom je upečatljiv nalaz studije”.

33) Diferencijalni efekti druge doze SARS-CoV-2 mRNA vakcine na imunitet T ćelija kod “naivnih” osoba i osoba koje su se oporavile od COVID-19, Camara, 2021.

„Karakterizovani humoralni i ćelijski imunitet specifičan za SARS-CoV-2 kod “naivnih” i prethodno inficiranih pojedinaca tokom pune vakcinacije sa BNT162b2… rezultati pokazuju da druga doza povećava i humoralni i ćelijski imunitet kod “naivnih” pojedinaca. Naprotiv, druga doza vakcine BNT162b2 dovodi do smanjenja ćelijskog imuniteta kod osoba koje su se oporavile od COVID-19”.

34) Op-Ed: Treba prestati sa ignorisanjem prirodnog COVID imuniteta, Klausner, 2021

„Epidemiolozi procenjuju da se preko 160 miliona ljudi širom sveta oporavilo od COVID-19. Oni koji su se oporavili imaju zapanjujuće nisku učestalost ponovljenih infekcija, bolesti ili smrti”.

35) Povezanost testova na seropozitivna antitela na SARS-CoV-2 sa rizikom od buduće infekcije, Harvey, 2021.

„Proceniti dokaze o infekciji SARS-CoV-2 na osnovu dijagnostičkog testa amplifikacije nukleinske kiseline (NAAT) među pacijentima sa pozitivnim i negativnim rezultatima testa za antitela u opservacionoj deskriptivnoj kohortnoj studiji kliničke laboratorije i povezanim podacima o tvrdnjama… kohorta je uključivala 3257478 jedinstvenih pacijenata sa indeksnim testom na antitela… pacijenti sa pozitivnim rezultatima testa na antitela su u početku imali veću verovatnoću da će imati pozitivne NAAT rezultate, u skladu sa produženim RNK prenosom, ali je vremenom postalo znatno manje verovatno da će imati pozitivne rezultate NAAT, što sugeriše da je seropozitivnost povezana sa zaštitom od infekcije“.

36) Seropozitivnost SARS-CoV-2 i naknadni rizik od infekcije kod zdravih mladih odraslih osoba: prospektivna kohortna studija, Letizia, 2021.

„Istraživan je rizik od naknadne infekcije SARS-CoV-2 među mladim odraslima (CHARM studija) seropozitivnih na prethodnu infekciju …bilo je 3249 učesnika, od kojih je 3168 (98%) bilo u dvonedeljnom karantinu. 3076 (95%) učesnika… Među 189 seropozitivnih učesnika, 19 (10%) je imalo najmanje jedan pozitivan PCR test na SARS-CoV-2 tokom 6-nedeljnog praćenja (1,1 slučaj po osobi godišnje). Nasuprot tome, 1079 (48%) od 2247 seronegativnih učesnika je bilo pozitivno (6,2 slučaja po osobi godišnje). Odnos stope incidencije bio je 0,18 (95% CI 0,11–0,28; p<0,001)…inficirani seropozitivni učesnici su imali virusno opterećenje koje je bilo oko 10 puta niže od onog kod inficiranih seronegativnih učesnika (ORF1ab genski ciklus granična razlika 3·95 [95% CI 1·23–6·67]; p=0·004)“.

37) Asocijacije vakcinacije i prethodne infekcije sa pozitivnim rezultatima PCR testa na SARS-CoV-2 kod putnika avio-kompanije koji stižu u Katar, Bertolini, 2021.

„Od 9.180 osoba bez evidencije o vakcinaciji, ali sa evidencijom o prethodnoj infekciji najmanje 90 dana pre PCR testa (grupa 3), 7694 se moglo uporediti sa pojedincima bez podataka o vakcinaciji ili prethodnoj infekciji (grupa 2), među kojima je PCR pozitivnost bila 1,01% (95% CI, 0,80%-1,26%) i 3,81% ( 95% CI, 3,39%-4,26%), respektivno. Relativni rizik za PCR pozitivnost bio je 0,22 (95% CI, 0,17-0,28) za vakcinisane pojedince i 0,26 (95% CI, 0,21-0,34) za pojedince sa prethodnom infekcijom u poređenju sa bez zapisa o vakcinaciji ili prethodnoj infekciji”.

38) Prirodni imunitet protiv COVID-19 značajno smanjuje rizik od ponovne infekcije: nalazi iz grupe učesnika sero-istraživanja, Mishra, 2021.

„Nakon poduzorka naših prethodnih učesnika u sero-istraživanju o proceni da li prirodni imunitet protiv SARS-CoV -2 je bio povezan sa smanjenim rizikom od ponovne infekcije (Indija)… od 2238 učesnika, 1170 je bilo sero-pozitivnih, a 1068 sero-negativnih na antitela protiv COVID-19. Naša anketa je pokazala da su se samo 3 osobe u seropozitivnoj grupi zarazile COVID-om 19, dok je 127 osoba prijavilo da su se zarazile u sero-negativnoj grupi…od 3 seropozitivna ponovo zaražena COVID-om 19, jedan je bio hospitalizovan, ali nije zahtevao podršku kiseonikom ili kritičnu negu…razvoj antitela nakon prirodne infekcije ne samo da štiti od ponovne infekcije virusom u velikoj meri, već i štiti od progresije do teške bolesti COVID-19”.

39) Trajni imunitet pronađen nakon oporavka od COVID-19, NIH, 2021.

„Istraživači su otkrili trajne imunološke odgovore kod većine ispitanih ljudi. Antitela protiv spajk proteina SARS-CoV-2, koje virus koristi da uđe u ćelije, pronađena su kod 98% učesnika mesec dana nakon pojave simptoma. Kao što se videlo u prethodnim studijama, broj antitela se u velikom obimu kretao među pojedincima. Ali, obećavajuće, njihovi nivoi su ostali prilično stabilni tokom vremena, opadajući samo skromno 6 do 8 meseci nakon infekcije… B ćelije specifične za virus su se vremenom povećavale. Ljudi su imali više memorijskih B ćelija šest meseci nakon pojave simptoma nego mesec dana kasnije… nivoi T ćelija za virus su takođe ostali visoki nakon infekcije. Šest meseci nakon pojave simptoma, 92% učesnika imalo je CD4+ T ćelije koje su prepoznale virus… 95% ljudi je imalo najmanje 3 od 5 komponenti imunog sistema koje su mogle da prepoznaju SARS-CoV-2 do 8 meseci nakon infekcije”.

40) Odgovor prirodnih antitela SARS-CoV-2 traje najmanje 12 meseci u nacionalnoj studiji sa Farskih ostrva, Petersen, 2021.

„Stopa seropozitivnosti kod rekonvalescentnih osoba bila je iznad 95% u svim vremenskim tačkama uzorkovanja za oba testa i ostala je stabilna tokom vremena; to jest, skoro sve rekonvalescentne osobe razvile su antitela… rezultati pokazuju da su antitela na SARS-CoV-2 opstajala najmanje 12 meseci nakon pojave simptoma, a možda i duže, što ukazuje da osobe koje se oporavljaju od COVID-19 mogu biti zaštićene od ponovne infekcije”.

41) Memorija T ćelija specifična za SARS-CoV-2 održava se kod pacijenata koji su COVID-19 rekonvalescenti tokom 10 meseci sa uspešnim razvojem T ćelija sličnih matičnim ćelijama, Jung, 2021.

„ex vivo testovi za procenu SARS-CoV-2- specifičnih odgovora CD4+ i CD8+ T ćelija kod pacijenata koji se oporavljaju od COVID-19 do 317 dana nakon pojave simptoma (DPSO), i otkrivamo da se odgovori memorijskih T ćelija održavaju tokom perioda studije bez obzira na težinu COVID-19. Konkretno, primećujemo trajnu polifunkcionalnost i kapacitet proliferacije T ćelija specifičnih za SARS-CoV-2. Među SARS-CoV-2 specifičnim CD4+ i CD8+ T ćelijama otkrivenim markerima indukovanim aktivacijom, udeo memorijskih T ćelija sličnih matičnim ćelijama (TSCM) je povećan, dostižući maksimum na približno 120 DPSO”.

42) Imunološko pamćenje kod pacijenata sa blagim COVID-19 i neotkriveni donori kod kojih su otkriveni trajni odgovori T ćelija nakon infekcije SARS-CoV-2, Ansari, 2021.

„Analizirana su 42 neizložena zdrava donora i 28 osoba sa blagim COVID-om 19 tokom do 5 meseci od oporavka na SARS-CoV-2 specifičnu imunološku memoriju. Koristeći HLA klasu II predviđene megapule peptida, identifikovali smo SARS-CoV-2 unakrsno reaktivne CD4+ T ćelije kod oko 66% neeksponiranih osoba. Štaviše, otkrili smo imunološku memoriju koja se može detektovati kod pacijenata sa blagim COVID-om 19 nekoliko meseci nakon oporavka u ključnom domenu zaštitnog adaptivnog imuniteta; CD4+ T ćelije i B ćelije, sa minimalnim doprinosom CD8+ T ćelija. Zanimljivo je da je trajna imunološka memorija kod pacijenata sa COVID-om 19 pretežno usmerena na Spike glikoprotein SARS-CoV-2. Ova studija pruža dokaze o već postojećem i trajnom imunološkom pamćenju u indijskoj populaciji”.

43) Prirodni imunitet COVID-19, SZO, 2021.

„Trenutni dokazi ukazuju na to da većina pojedinaca razvija jake zaštitne imune odgovore nakon prirodne infekcije SARSCoV-2. U roku od 4 nedelje nakon infekcije, 90-99% pojedinaca zaraženih virusom SARS-CoV-2 razvija detektabilna neutralizujuća antitela. Snaga i trajanje imunološkog odgovora na SARS-CoV-2 nisu u potpunosti shvaćeni i trenutno dostupni podaci sugerišu da varira u zavisnosti od starosti i težine simptoma. Dostupni naučni podaci sugerišu da kod većine ljudi imuni odgovori ostaju čvrsti i štite od ponovne infekcije najmanje 6-8 meseci nakon infekcije (najduže praćenje sa jakim naučnim dokazima trenutno je otprilike 8 meseci)“.

44) Evolucija antitela nakon SARS-CoV-2 mRNA vakcinacije, Cho, 2021.

„Zaključujemo da memorijska antitela odabrana tokom vremena prirodnom infekcijom imaju veću snagu i širinu nego antitela izazvana vakcinacijom… busterovanje vakcinisanih pojedinaca sa trenutno dostupnim mRNA vakcinama bi proizvelo kvantitativno povećanje aktivnosti neutralizacije plazme, ali ne i kvalitativnu prednost u odnosu na varijante dobijene vakcinacijom rekonvalescentnih pojedinaca”.

45) Humoralni imuni odgovor na SARS-CoV-2 na Islandu, Gudbjartsson, 2020.

„Izmerena antitela u uzorcima seruma kod 30.576 osoba na Islandu…od 1797 osoba koje su se oporavile od infekcije SARS-CoV-2, njih 11215 je bilo testirano i (91,1%) su bili seropozitivni…rezultati pokazuju da je rizik od smrti od infekcije bio 0,3% i da antivirusna antitela protiv SARS-CoV-2 nisu opala u roku od 4 meseca nakon dijagnoze“.

46) Imunološka memorija na SARS-CoV-2 procenjena do 8 meseci nakon infekcije, Dan, 2021.

„Analizirano je više odeljaka cirkulišuće imunološke memorije na SARS-CoV-2 u 254 uzorka iz 188 slučajeva COVID-19, uključujući 43 uzorka u ≥ 6 meseci nakon infekcije…IgG za Spajk protein je bio relativno stabilan tokom 6+ meseci. Memorijske B-ćelije specifične za spajk bile su u izobilju 6 meseci nakon infekcije i bilo ih je više nego 1 mesec nakon pojave simptoma”.

47) Prevalencija adaptivnog imuniteta na COVID-19 i reinfekcija nakon oporavka – sveobuhvatan sistematski pregled i meta-analiza 12 011 447 osoba, Chivese, Chivese, 2021

„Pedeset četiri studije, iz 18 zemalja, sa ukupno 12 011 447 uključenih pojedinaca, praćenih do 8 meseci nakon oporavka. 6-8 meseci nakon oporavka, prevalencija detektabilne SARS-CoV-2 specifične imunološke memorije ostala je visoka; IgG – 90,4%… združena prevalencija reinfekcije bila je 0,2% (95%CI 0,0 – 0,7, I2 = 98,8, 9 studija). Pojedinci koji su se oporavili od COVID-19 imali su 81% smanjenje šanse za ponovnu infekciju (OR 0,19, 95% CI 0,1 – 0,3, I2 = 90,5%, 5 studija)“.

48) Stope reinfekcije među pacijentima koji su prethodno bili pozitivni na COVID-19: retrospektivna kohortna studija, Sheehan, 2021.

„Retrospektivna kohortna studija jednog zdravstvenog sistema sa više bolnica uključivala je 150.325 pacijenata testiranih na infekciju COVID-19…prethodna infekcija kod pacijenata sa COVID-om 19 je bila visoki zaštitnik protiv reinfekcije i simptomatske bolesti. Ova zaštita se vremenom povećavala, što sugeriše da izlučivanje virusa ili tekući imuni odgovor mogu trajati duže od 90 dana i možda ne predstavljaju pravu reinfekciju”.

49) Procena SARS-CoV-2 reinfekcije godinu dana nakon primarne infekcije u populaciji u Lombardiji, Italija, Vitale, 2020.

„Rezultati studije sugerišu da su reinfekcije retki događaji i da pacijenti koji su se oporavili od COVID-19 imaju manji rizik od reinfekcija. Čini se da prirodni imunitet na SARS-CoV-2 pruža zaštitni efekat najmanje godinu dana, što je slično zaštiti prijavljenoj u nedavnim studijama vakcine”.

50) Prethodna infekcija SARS-CoV-2 povezana je sa zaštitom od simptomatske reinfekcije, Hanrath, 2021.

„Nismo primetili nikakve simptomatske reinfekcije u grupi zdravstvenih radnika… ovaj očigledan imunitet na ponovnu infekciju je održan najmanje 6 meseci… stope pozitivnosti testa su bile 0% (0/128 [95% CI: 0–2,9]) kod onih sa prethodnom infekcijom u poređenju sa 13,7% (290/2115 [95% CI: 12,3–15,2]) kod onih bez (P<0,0001 χ2 test )”.

51) T ćelije izazvane mRNA vakcinom reaguju identično na SARS-CoV-2 varijante, ali se razlikuju po dugovečnosti i svojstvima povratka u zavisnosti od prethodnog statusa infekcije, Neidleman, 2021.

„Kod osoba koje nisu bile zaražene, druga doza je povećala količinu i promenila fenotipska svojstva SARS-CoV-2-specifičnih T ćelija, dok kod rekonvalescenata druga doza to nije promenila. Spike-specifične T ćelije iz rekonvalescentnih vakcinisanih upadljivo su se razlikovale od onih vakcinisanih bez infekcije, sa fenotipskim karakteristikama koje sugerišu superiornu dugotrajnu perzistentnost i sposobnost da se domognu respiratornog trakta, uključujući nazofarinks”.

52) Ciljevi odgovora T ćelija na korona virus SARS-CoV-2 kod ljudi sa bolešću COVID-19 i neeksponiranih pojedinaca, Grifoni, 2020.

„Upotrebom HLA klase I i II predviđenih „megapula“ peptida, koji cirkulišu SARS-CoV-2-specifičnim CD8+ i CD4+ T ćelijama su identifikovane kod ∼70% i 100% rekonvalescentnih pacijenata sa COVID-19, respektivno. Odgovori CD4+ T ćelija na skok, glavna meta većine vakcinacija, bili su robusni i u korelaciji sa veličinom anti-SARS-CoV-2 titra IgG i IgA. Proteini M, spike i N činili su 11%-27% ukupnog CD4+ odgovora, sa dodatnim odgovorima koji su obično ciljali nsp3, nsp4, ORF3a i ORF8, između ostalih. Za CD8+ T ćelije, spike i M su prepoznati, sa najmanje osam SARS-CoV-2 ciljanih ORF-ova”.

53) Blog direktora NIH-a: Imune T ćelije mogu da ponude trajnu zaštitu od COVID-19, Collins, 2021.

„Veliki deo studije o imunološkom odgovoru na SARS-CoV-2, novi koronavirus koji izaziva COVID-19, fokusiran je na proizvodnja antitela. Ali, u stvari, imune ćelije poznate kao memorijske T ćelije takođe igraju važnu ulogu u sposobnosti našeg imunološkog sistema da nas zaštiti od mnogih virusnih infekcija, uključujući – kako se sada čini – COVID-19. Intrigantna nova studija ovih memorijskih T ćelija sugeriše da bi mogle da zaštite neke ljude koji su tek zaraženi SARS-CoV-2 sećajući se prošlih susreta sa drugim ljudskim koronavirusima. Ovo bi potencijalno moglo objasniti zašto se čini da su neki ljudi otporni na virus i da su možda manje podložni ozbiljnom oboljenju od COVID-19”.

54) Ultrapotentna antitela protiv različitih i visoko prenosivih varijanti SARS-CoV-2, Vang, 2021.

„Naša studija pokazuje da rekonvalescentni subjekti koji su prethodno bili zaraženi varijantom predaka SARS-CoV-2 proizvode antitela koja unakrsno neutrališu nove VOC sa visokom potentnošću… 23 varijante, uključujući varijante koje izazivaju zabrinutost”.

55) Zašto vakcine protiv COVID-a 19 ne bi trebalo da budu potrebne za sve Amerikance, Makari, 2021

„Zahtevanje primanja vakcine kod ljudi koji su već imuni prirodnim imunitetom nema naučnu podršku. Iako vakcinacija tih ljudi može biti korisna – a razumna je hipoteza da vakcinacija može ojačati dugovečnost njihovog imuniteta – dogmatski argument da se moraju vakcinisati nema podataka o kliničkom ishodu koji to podržava. U stvari, imamo podatke koji govore suprotno: studija Klivlendske klinike otkrila je da vakcinisanje ljudi sa prirodnim imunitetom nije povećalo njihov nivo zaštite”.

NAJNOVIJI INTERVJU IZ BUNKERA! MARIO ZNA I DRAGAN PILIPOVIĆ! OVO SE NE PROPUŠTA!

56) Produžena, ali koordinirana diferencijacija dugovečnih SARS-CoV-2-specifičnih CD8+ T ćelija tokom rekonvalescencije COVID-19, Ma 2021.

„Pregledano je 21 dobro okarakterizovanih, uzdužno uzorkovanih rekonvalescentnih donora koji su se oporavili od blagog COVID-19…u nastavku tipičan slučaj blagog COVID-19, SARS-CoV-2-specifične CD8+ T ćelije ne samo da opstaju već se kontinuirano diferenciraju na koordinisan način sve do rekonvalescencije, u stanje karakteristično za dugotrajno, samoobnavljajuće pamćenje”.

57) Smanjenje memorije CD4 T ćelija specifičnih za virus malih boginja kod vakcinisanih subjekata, Naniche, 2004.

„Okarakterisan profil antigen-specifičnih T ćelija izazvanih vakcinom protiv malih boginja (MV) tokom vremena od vakcinacije. U studiji poprečnog preseka zdravih subjekata sa istorijom vakcinacije protiv MV, otkrili smo da se CD4 i CD8 T ćelije specifične za MV mogu otkriti do 34 godine nakon vakcinacije. Nivoi MV-specifičnih CD8 T ćelija i MV-specifičnih IgG su ostali stabilni, dok se nivo MV-specifičnih CD4 T ćelija značajno smanjio kod subjekata koji su vakcinisani >21 godinu ranije”.

58) Sećanje na stvari iz prošlosti: Dugoročno pamćenje B ćelija nakon infekcije i vakcinacije, Palm, 2019.

„Uspeh vakcina zavisi od stvaranja i održavanja imunološkog pamćenja. Imuni sistem može da zapamti prethodno viđene patogene, a memorijske B i T ćelije su kritične u sekundarnim odgovorima na infekciju. Studije na miševima su pomogle da se razume kako se različite populacije B ćelija pamćenja stvaraju nakon izlaganja antigenu i kako je afinitet prema antigenu determinantan za sudbinu B ćelija… nakon ponovnog izlaganja antigenu, odgovor prisećanja na pamćenje će biti brži, jači i više specifičan nego naivan odgovor. Zaštitna memorija prvo zavisi od cirkulišućih antitela koja luče LLPC. Kada ovo nije dovoljno za trenutnu neutralizaciju i eliminaciju patogena, memorijske B ćelije se pozivaju”.

59) Memorijske B-ćelije specifične za SARS-CoV-2 od pojedinaca sa različitim ozbiljnostima bolesti prepoznaju SARS-CoV-2 varijante koje izazivaju zabrinutost, Liski, 2021.

„Ispitivali su veličinu, širinu i izdržljivost SARS-CoV-2 specifičnih antitela u dva različita odeljka B-ćelija: dugovečna antitela izvedena iz plazma ćelija u plazmi i B-ćelije periferne memorije zajedno sa njihovim povezanim profilima antitela nakon in vitro stimulacije. Otkrili smo da je veličina varirala među pojedincima, ali je bila najveća kod hospitalizovanih subjekata. Zabrinjavajuće varijante (VoC) -RBD-reaktivna antitela su pronađena u plazmi 72% uzoraka u ovom istraživanju, a VoC-RBD-reaktivne memorijske B-ćelije su pronađene kod svih osim 1 subjekta u jednom trenutku. Ovaj nalaz, da su VoC-RBD-reaktivni MBC prisutni u perifernoj krvi svih subjekata, uključujući i one koji su imali asimptomatsku ili blagu bolest, daje razlog za optimizam u pogledu kapaciteta vakcinacije, prethodne infekcije i/ili oboje, kako bi se ograničila ozbiljnost bolesti i prenošenje varijanti koje se nastavljaju da se pojavljuju i cirkulišu”.

60) Izloženost SARS-CoV-2 generiše memoriju T-ćelija u odsustvu detektabilne virusne infekcije, Vang, 2021

„Imunitet T-ćelija je važan za oporavak od COVID-19 i obezbeđuje pojačan imunitet za ponovnu infekciju. Međutim, malo se zna o SARS-CoV-2-specifičnom T-ćelijskom imunitetu kod osoba izloženih virusu… praćenje specifično za CD4+ i CD8+ memorijske T-ćelije kod oporavljenih pacijenata od COVID-19 i bliskih kontakata… bliski kontakti mogu da steknu T-ćelijski imunitet protiv SARS-CoV-2 uprkos nedostatku infekcije koja se može otkriti”.

61) Odgovori CD8+ T-ćelija kod rekonvalescentnih COVID-19 pojedinaca ciljaju očuvane epitope iz više istaknutih cirkulirajućih varijanti SARS-CoV-2, Redd, 2021. i Lee, 2021.

„Odgovori CD4 i CD8 koji nastaju nakon prirodne infekcije su jednako jaki, pokazuju aktivnosti protiv više „epitopa“ (mali segmenti) spajk proteina virusa. Na primer, CD8 ćelije reaguju na 52 epitopa, a CD4 ćelije reaguju na 57 epitopa preko spajk proteina, tako da nekoliko mutacija u varijantama ne može da izbaci tako snažan i širok T ćelijski odgovor… samo 1 mutacija pronađena u Beta varijanti – spajk se preklapao sa prethodno identifikovanim epitopom (1/52), što sugeriše da praktično svi anti-SARS-CoV-2 CD8+ odgovori T-ćelija treba da prepoznaju ove novoopisane varijante”.

62) Izloženost korona virusima prehlade može naučiti imuni sistem da prepozna SARS-CoV-2, La Jolla,  Crotty and Sette, 2020

„Izloženost korona virusima obične prehlade može naučiti imuni sistem da prepozna SARS-CoV-2“

63) Selektivni i unakrsno reaktivni epitopi SARS-CoV-2 T ćelija kod neeksponiranih ljudi, Mateus, 2020.

„Otkriveno je da postojeća reaktivnost protiv SARS-CoV-2 potiče od memorijskih T ćelija i da unakrsno reaktivne T ćelije mogu da specifično prepoznaju SARS-CoV-2 epitop kao i homologni epitop virusa obične prehlade. Ovi nalazi naglašavaju važnost utvrđivanja uticaja postojeće imunološke memorije na težinu bolesti COVID-19”.

64) Longitudinalno posmatranje odgovora antitela tokom 14 meseci nakon infekcije SARS-CoV-2, Dehgani-Mobaraki, 2021.

„Bolje razumevanje odgovora antitela protiv SARS-CoV-2 nakon prirodne infekcije moglo bi pružiti vredan uvid u buduću primenu politika vakcinacije. Longitudinalna analiza titra IgG antitela sprovedena je kod 32 oporavljena pacijenta od COVID-19 sa sedištem u regionu Umbrija u Italiji tokom 14 meseci nakon blage i umereno teške infekcije… nalazi studije su u skladu sa nedavnim studijama koje izveštavaju o postojanosti antitela koja sugerišu da je indukovan SARS-CoV-2 imunitet putem prirodne infekcije, i može biti veoma efikasan protiv ponovne infekcije (>90%) i može trajati duže od šest meseci. Naša studija je pratila pacijente do 14 meseci pokazujući prisustvo anti-S-RBD IgG kod 96,8% oporavljenih osoba od COVID-19”.

65) Humoralni i cirkulišući odgovori T ćelija pomoćnih folikularnih ćelija kod oporavljenih pacijenata sa COVID-19, Juno, 2020.

„Karakterisan humoralni i cirkulišući imunitet folikularnih pomoćnih T ćelija (cTFH) protiv spajka kod oporavljenih pacijenata sa bolešću od korona virusa 2019 (COVID-19). Otkrili smo da se S-specifična antitela, memorijske B ćelije i cTFH konzistentno izazivaju nakon infekcije SARS-CoV-2, označavajući robustan humoralni imunitet i pozitivno povezan sa aktivnošću neutralizacije plazme”.

66) Konvergentni odgovori antitela na SARS-CoV-2 kod rekonvalescentnih pojedinaca, Robijani, 2020.

„149 osoba oporavljenih od COVID-19… sekvenciranje antitela je otkrilo ekspanziju klonova B ćelija specifičnih za RBD memorije koje su eksprimirale blisko povezana antitela kod različitih pojedinaca. Uprkos niskim titrima u plazmi, antitela na tri različita epitopa na RBD neutralisala su virus sa polumaksimalnim inhibitornim koncentracijama (IC50 vrednosti) od samo 2 ng ml−1”.

67) Brzo stvaranje trajne B ćelijske memorije na SARS-CoV-2 spajk i nukleokapsidne proteine u COVID-19 i rekonvalescenciji, Hartley, 2020.

„Pacijenti sa COVID-19 brzo stvaraju memorijske B ćelije i za šiljke i za nukleokapsidne antigene nakon SARS-CoV-2 infekcija… RBD- i NCP-specifične IgG i Bmem ćelije su otkrivene kod svih 25 pacijenata sa istorijom COVID-19”.

68) Da li ste imali COVID? Verovatno ćete praviti antitela ceo život, Callaway, 2021.

„Ljudi koji se oporavljaju od blagog COVID-19 imaju ćelije koštane srži koje mogu da stvaraju antitela decenijama… studija pruža dokaze da će imunitet izazvan infekcijom SARS-CoV-2 biti izuzetno dugotrajan”.

69) Većina neinficiranih odraslih pokazuje već postojeću reaktivnost antitela protiv SARS-CoV-2, Majdoubi, 2021.

Na širem području Vankuvera u Kanadi, „koristeći veoma osetljiv multipleks test i pozitivne/negativne pragove utvrđene kod novorođenčadi kod kojih su majčinska antitela oslabila, utvrdili smo da je više od 90% neinficiranih odraslih pokazalo reaktivnost antitela protiv spajk proteina, domena koji se vezuje za receptor (RBD), N-terminalnog domena (NTD) ili nukleokapsida (N) proteina iz SARS-CoV-2”.

70) SARS-CoV-2-reaktivne T ćelije kod zdravih donora i pacijenata sa COVID-19, Braun, 2020.

„Rezultati pokazuju da su prisutne unakrsno reaktivne T ćelije sa spajk proteinom, koje su verovatno nastale tokom prethodnih susreta sa endemskim korona virusima”.

71) Prirodno povećana neutralizacija protiv SARS-CoV-2 godinu dana nakon infekcije, Vang, 2021.

„Kohorta od 63 osobe koje su se oporavile od COVID-19 procenjeno na 1.3, 6.2 i 12 meseci nakon infekcije SARS-CoV-2… podaci sugerišu da će imunitet kod rekonvalescentnih pojedinaca biti veoma dugotrajan”.

72) Godinu dana nakon blagog COVID-19: Većina pacijenata održava specifičan imunitet, ali svaki četvrti i dalje pati od dugotrajnih simptoma, Rank, 2021.

„Dugotrajno imunološko pamćenje protiv SARS-CoV-2 nakon blagog COVID-19”.

73) IDSA, 2021

„Imuni odgovori na SARS-CoV-2 nakon prirodne infekcije mogu trajati najmanje 11 meseci… prirodna infekcija (kako je utvrđeno prethodnim pozitivnim antitelom ili rezultatom PCR testa) može pružiti zaštitu od SARS-CoV-2 infekcija”.

74) Procena zaštite od ponovne infekcije SARS-CoV-2 među 4 miliona PCR testiranih pojedinaca u Danskoj 2020.: opservaciona studija na nivou populacije, Holm Hansen, 2021.

Danska, „tokom prvog talasa (tj. pre juna 2020. ), testirano je 533 381 osoba, od kojih je 11 727 (2·20%) bilo PCR pozitivno, a 525 339 je ispunjavalo uslove za praćenje u drugom talasu, od kojih je 11 068 (2·11%) bilo pozitivno tokom prvog naleta. Među kvalifikovanim osobama pozitivnim na PCR iz prvog talasa epidemije, 72 (0·65% [95% CI 0·51–0·82]) je ponovo pozitivno na testu tokom drugog talasa u poređenju sa 16 819 (3,27% [ 3·22–3·32]) od 514 271 koji su bili negativni tokom prvog talasa (prilagođeno RR 0·195 [95% CI 0·155–0·246])“.

75) Antigen-specifičan adaptivni imunitet na SARS-CoV-2 kod akutnog COVID-19 i povezanosti sa godinama i ozbiljnošću bolesti, Moderbacher, 2020.

„Prilagodljivi imuni odgovori ograničavaju ozbiljnost bolesti COVID-19… više koordinisanih grana adaptivne kontrole imuniteta bolje je od delimičnog odgovora… završeno je kombinovano ispitivanje sve tri grane adaptivnog imuniteta na nivou SARS-CoV-2-specifičnih CD4+ i CD8+ T ćelija i odgovora neutralizujućih antitela kod akutnih i rekonvalescentnih subjekata. CD4+ i CD8+ T ćelije specifične za SARS-CoV-2 bile su povezane sa blažom bolešću. Koordinisani adaptivni imuni odgovori specifični za SARS-CoV-2 povezani su sa blažom bolešću, što ukazuje na ulogu i CD4+ i CD8+ T ćelija u zaštitnom imunitetu kod COVID-19”.

76) Otkrivanje SARS-CoV-2-specifičnog humoralnog i ćelijskog imuniteta kod rekonvalescentnih pojedinaca od COVID-a 19, Ni, 2020.

„Prikupljena je krv od pacijenata sa COVID-19 koji su nedavno postali negativni na virus, pa su otpušteni i otkriven je SARS- CoV-2 specifični humoralni i ćelijski imunitet kod osam novootpuštenih pacijenata. Naknadna analiza na drugoj kohorti od šest pacijenata 2 nedelje nakon otpuštanja takođe je otkrila visoke titre antitela na imunoglobulin G (IgG). Kod svih 14 testiranih pacijenata, 13 je pokazalo aktivnosti neutralizacije seruma u testu unosa pseudotipa. Primetno je da je postojala jaka korelacija između titra neutralizacionih antitela i broja T ćelija specifičnih za virus”.

77) Robustan SARS-CoV-2-specifičan T-ćelijski imunitet se održava 6 meseci nakon primarne infekcije, Zuo, 2020.

„Analizirana je veličina i fenotip ćelijskog imunološkog odgovora SARS-CoV-2 kod 100 donora šest meseci nakon primarne infekcije i povezano je sa profilom nivoa antitela protiv spajk proteina, nukleoproteina i RBD u prethodnih šest meseci. Imuni odgovori T-ćelija na SARS-CoV-2 bili su prisutni ELISPOT-om i/ili ICS analizom kod svih donora i okarakterisani su preovlađujućim odgovorima CD4+ T ćelija sa jakom ekspresijom IL-2 citokina… funkcionalni SARS-CoV-2-specifični T- ćelijski odgovori se zadržavaju šest meseci nakon infekcije”.

78) Zanemarljiv uticaj varijanti SARS-CoV-2 na reaktivnost CD4+ i CD8+ T ćelija kod donora i vakcinisanih izloženih COVID-19, Tarke, 2021.

„Izvršena je sveobuhvatna analiza SARS-CoV-2-specifičnih CD4+ i CD8+ T ćelijskih odgovora kod rekonvalescentnih subjekata COVID-19 koji prepoznaju soj predaka, u poređenju sa varijantnim linijama B.1.1.7, B.1.351, P.1 i CAL.20C, kao i primaoci Moderne (mRNA-1273) ili Pfizer/BioNTech (BNT162b2) COVID-19 vakcine… na sekvence velike većine epitopa SARS-CoV-2 T ćelija ne utiču mutacije pronađene u analiziranim varijantama. Sve u svemu, rezultati pokazuju da mutacije ne utiču značajno na odgovore CD4+ i CD8+ T ćelija kod rekonvalescentnih subjekata COVID-19 ili vakcinisanih protiv COVID-19 sa mRNA vakcinama”.

79) Proporcija ponovne infekcije SARS-CoV-2 od 1 do 1000 kod članova velikog pružaoca zdravstvenih usluga u Izraelu: preliminarni izveštaj, Perez, 2021

Izrael, „od 149.735 osoba sa dokumentovanim pozitivnim PCR testom između marta 2020. i januara 2021., 154 je imalo dva pozitivna PCR testa u razmaku od najmanje 100 dana, što odražava proporciju reinfekcije od 1 na 1000”.

80) Perzistentnost i opadanje odgovora humanih antitela na domen vezivanja receptora SARS-CoV-2 spajk proteina kod pacijenata sa COVID-19, Iyer, 2020

„Izmereni odgovori antitela plazme i/ili seruma na domen koji vezuje receptor (RBD) šiljak (S) protein SARS-CoV-2 kod 343 severnoamerička pacijenta zaražena SARS-CoV-2 (od kojih je 93% zahtevalo hospitalizaciju) do 122 dana nakon pojave simptoma i uporedio ih sa odgovorima kod 1548 osoba čiji su uzorci krvi su dobijeni pre pandemije… IgG antitela su opstala na nivoima koji se mogu detektovati kod pacijenata duže od 90 dana nakon pojave simptoma, a seroreverzija je primećena samo kod malog procenta pojedinaca. Koncentracija ovih anti-RBD IgG antitela je takođe bila u visokoj korelaciji sa titrima NAb pseudovirusa, što je takođe pokazalo minimalno opadanje. Opažanje da IgG i odgovori neutralizirajućih antitela opstaju je ohrabrujuće i sugeriše razvoj robusne sistemske imunološke memorije kod osoba sa teškom infekcijom”.

81) Populaciona analiza dugovečnosti seropozitivnosti antitela na SARS-CoV-2 u Sjedinjenim Državama, Alfego, 2021.

„Pratiti trajanje seropozitivnosti antitela na SARS-CoV-2 širom Sjedinjenih Država koristeći opservacione podatke iz nacionalnog kliničkog laboratorijskog registra pacijenata testiranih amplifikacijom nukleinske kiseline (NAAT) i serološkim testovima… uzorci od 39.086 osoba sa potvrđenim pozitivnim rezultatima na COVID-19… i rezultati S i N SARS-CoV-2 antitela nude ohrabrujući pogled na to koliko dugo ljudi mogu imati zaštitu antitela protiv COVID-19, sa zaravnjivanjem krivulje koje pokazuje seropozitivnost populacije koja dostiže 90% u roku od tri nedelje, bez obzira da li test otkriva N ili S-antitela. Što je najvažnije, ovaj nivo seropozitivnosti je održan sa malim opadanjem tokom deset meseci nakon početnog pozitivnog PCR-a”.

82) Koje su uloge antitela u odnosu na trajni, visokokvalitetni odgovor T-ćelija u zaštitnom imunitetu protiv SARS-CoV-2? Helerštajn, 2020.

„Napredak u laboratorijskim markerima za SARS-CoV-2 je postignut u identifikaciji epitopa na CD4 i CD8 T-ćelijama u krvi rekonvalescenta. U njima mnogo manje dominira spajk protein nego u prethodnim infekcijama koronavirusom. Iako se većina kandidata za vakcinu fokusira na spike protein kao antigen, prirodna infekcija SARS-CoV-2 indukuje široku pokrivenost epitopa, unakrsno reaktivnu sa drugim betakoronvirusima”.

83) Široka i jaka memorija CD4+ i CD8+ T ćelija izazvanih od SARS-CoV-2 kod pacijenata koji se oporavili od COVID-19 u Velikoj Britaniji, 2020.

„Studija na 42 pacijenta nakon oporavka od COVID-19, uključujući 28 blagih i 14 teških slučajeva, upoređivanje njihovih odgovora T ćelija na odgovore 16 kontrolnih donora… otkrili su da su širina, veličina i učestalost odgovora memorijskih T ćelija od COVID-19 bili značajno veći u teškim u poređenju sa blagim slučajevima COVID-19, a ovaj efekat je bio najizraženiji kao odgovor na spajk protein, membrane i ORF3a… ukupni i specifični za spajk T ćelijski odgovori u korelaciji sa anti-Spike, anti-receptorskim vezujućim domenom (RBD) kao i anti-nukleoproteinskim (NP) krajnjim titrom antitela… nadalje su pokazali veći odnos SARS-CoV-2-specifičnih odgovora CD8+ i CD4+ T ćelija… imunodominantni klasteri epitopa i peptidi koji sadrže epitope T ćelija identifikovane u ovoj studiji pružiće važne alate za proučavanje uloge T ćelija specifičnih za virus u kontroli i rešavanju SARS-CoV-2 infekcija”.

84) Robustan imunitet T ćelija kod rekonvalescentnih pojedinaca sa asimptomatskim ili blagim COVID-19, Sekine, 2020.

„T ćelije specifične za SARS-CoV-2 će se verovatno pokazati kritičnim za dugoročnu imunološku zaštitu od COVID-19… mapiran funkcionalni i fenotipski pejzaž odgovora T ćelija specifičnih za SARS-CoV-2 kod neeksponiranih pojedinaca, izloženih članova porodice i osoba sa akutnim ili rekonvalescentnim COVID-19… kolektivni skup podataka pokazuje da SARS-CoV-2 izaziva široko usmerene i funkcionalno ispunjene odgovore T ćelija memorije, što sugeriše da prirodna izloženost ili infekcija mogu sprečiti ponavljajuće epizode teškog COVID-19”.

85) Snažan SARS-CoV-2-specifičan T ćelijski imunitet i nizak nivo anafilatoksina u korelaciji sa blagom progresijom bolesti kod pacijenata sa COVID-19, Lafron, 2021.

„Pružiti potpunu sliku ćelijskog i humoralnog imunološkog odgovora pacijenata sa COVID-19 i dokazati da robusni polifunkcionalni odgovori CD8+ T ćelija uporedo sa niskim nivoom anafilatoksina koreliraju sa blagim infekcijama”.

86) SARS-CoV-2 epitopi T-ćelija definišu heterologno i COVID-19 indukovano prepoznavanje T-ćelija, Nelde, 2020.

„Prvi rad koji identifikuje i karakteriše SARS-CoV-2-specifične i unakrsno reaktivne HLA klase I i HLA- Epitopi DR T-ćelija kod rekonvalescenata SARS-CoV-2 (n = 180) kao i neeksponiranih osoba (n = 185) i potvrđuje njihovu relevantnost za imunitet i tok bolesti COVID-19… unakrsno reaktivni SARS-CoV-2 T- ćelijski epitopi otkrili su već postojeće odgovore T-ćelija kod 81% neizloženih pojedinaca, a validacija sličnosti sa ljudskim koronavirusima obične prehlade pružila je funkcionalnu osnovu za pretpostavljeni heterologni imunitet u infekciji SARS-CoV-2… intenzitet odgovora T-ćelija i prepoznavanje stopa epitopa T-ćelija bilo je značajno više kod rekonvalescentnih donatora u poređenju sa neeksponiranim pojedincima, što sugeriše da se ne samo ekspanzija, već i širenje raznovrsnosti odgovora SARS-CoV-2 T-ćelija javlja nakon aktivne infekcije”.

87) Karl Friston: do 80% čak nije ni podložno Covid-u 19, Sayers, 2020.

„Upravo su objavljeni rezultati studije koja sugeriše da 40%-60% ljudi koji nisu bili izloženi koronavirusu imaju otpornost na nivou T ćelija od drugih sličnih koronavirusa kao što je obična prehlada… pravi deo ljudi koji čak nisu ni podložni Covid-u 19 može biti čak 80%“.

88) CD8+ T ćelije specifične za imunodominantni SARS-CoV-2 nukleokapsid epitop unakrsno reaguju sa selektivnim sezonskim korona virusima, Lineburg, 2021.

„Skrining skupova peptida SARS-CoV-2 otkrio je da nukleokapsid (N) protein indukuje imunodominantni odgovor osoba koje su se oporavile od HLA-B7+ COVID-19 koji se takođe mogao otkriti kod neeksponiranih donatora… osnova selektivne unakrsne reaktivnosti T ćelija za imunodominantni SARS-CoV-2 epitop i njegove homologe iz sezonskih koronavirusa, ukazuju na dugotrajan zaštitni imunitet”.

89) Mapiranje prepoznavanja CD8 T ćelija na nivou genoma SARS-CoV-2 otkriva snažnu imunodominaciju i značajnu aktivaciju CD8 T ćelija kod pacijenata sa COVID-19, Saini, 2020.

„Pacijenti sa COVID-19 pokazali su jake T ćelijske odgovore, sa do 25% svih CD8+ limfocita specifičnih za imunodominantne epitope izvedene iz SARS-CoV-2, izvedene iz ORF1 (otvoreni okvir čitanja 1), ORF3 i proteina Nukleokapsida (N). Snažan potpis aktivacije T ćelija primećen je kod pacijenata sa COVID-19, dok aktivacija T ćelija nije primećena kod zdravih davalaca „neizloženih” i u „visokom riziku od izloženosti”.

90) Ekvivalentnost zaštite od prirodnog imuniteta kod oporavljenih od COVID-19 u odnosu na potpuno vakcinisane osobe: sistematski pregled i objedinjena analiza, Šenaj, 2021.

„Sistematski pregled i objedinjena analiza dosadašnjih kliničkih studija, koje (1) posebno upoređuju zaštitu koju pruža prirodni imunitet kod pacijenata koji su se oporavili od COVID-a u odnosu na efikasnost potpune vakcinacije kod “naivnih”(nezaraženih) od COVID-a, i (2) dodatnu korist od vakcinacije kod oporavljenih od COVID-a, za prevenciju naknadne infekcije SARS-CoV-2… analiza pokazuje da prirodni imunitet kod pojedinaca koji su se oporavili od COVID-a je barem ekvivalentan zaštiti koju pruža potpuna vakcinacija populacije koja nije bila zaražena COVID-om 19. Postoji skromna i postepena relativna korist od vakcinacije kod osoba koje su se oporavile od COVID-a; međutim, neto korist je marginalna na apsolutnoj osnovi”.

91) Efikasnost ChAdOx1nCoV-19 tokom naglog porasta SARS-CoV-2 infekcija, Satwik, 2021.

„Treći ključni nalaz je da su prethodne infekcije SARS-CoV-2 bile značajna zaštita protiv svih proučavanih ishoda, sa efikasnošću od 93% (87 do 96%) je primećeno protiv simptomatskih infekcija, 89% (57 do 97%) protiv umerene do teške bolesti i 85% (-9 do 98%) protiv dodatne terapije kiseonikom. Svi smrtni slučajevi su se desili kod ranije neinficiranih osoba. Ovo je bila veća zaštita od one koju nudi vakcina sa jednom ili dvostrukom dozom”.

92) SARS-CoV-2 specifične T ćelije i antitela u zaštiti od COVID-19: prospektivna studija, Molodtsov, 2021.

„Istražite uticaj T ćelija i kvantifikujte zaštitni nivo imunoloških odgovora… 5.340 stanovnika Moskve je procenjeno na antitela i ćelijski imuni odgovor na SARS-CoV-2 i praćeno na COVID-19 do 300 dana. Antitela i ćelijski odgovori su bili usko povezani, njihova veličina je u obrnutoj korelaciji sa verovatnoćom infekcije. Sličan maksimalni nivo zaštite dostigli su pojedinci pozitivni na oba tipa odgovora i pojedinci sa samo antitelima… T ćelije u odsustvu antitela davale su srednji nivo zaštite”.

93) Zanemarljiv uticaj varijanti SARS-CoV-2 na reaktivnost CD4+ i CD8+ T ćelija kod donora i vakcinisanih izloženih COVID-u 19, Tarke, 2021.
„Pokazano da na sekvence velike većine epitopa T ćelija SARS-CoV-2 ne utiču mutacije pronađene u analiziranim varijantama. Sve u svemu, rezultati pokazuju da mutacije pronađene u varijantama SARS-CoV-2 nisu značajno pod uticajem mutacija CD4+ i CD8+ T ćelija kod rekonvalescentnih COVID-19 subjekata ili vakcinisanih protiv COVID-19 mRNA vakcinom.

94) Evolucija antitela za vezujuće domene receptora za SARS-CoV-2 nakon mRNA vakcinacije, Cho, 2021.

„Infekcija SARS-CoV-2 proizvodi odgovore B-ćelija koji nastavljaju da se razvijaju najmanje godinu dana. Tokom tog vremena, memorijske B ćelije izražavaju sve šira i moćnija antitela koja su otporna na mutacije koje se nalaze u varijantama koje izazivaju zabrinutost”.

95) Sedmomesečna kinetika SARS-CoV-2 antitela i uloga već postojećih antitela na humane koronaviruse, Ortega, 2021.

„Uticaj već postojećih antitela na humane korona viruse koji izazivaju prehladu (HCoV) je od suštinskog značaja za razumevanje zaštitnog imuniteta na COVID-19 i osmišljavanje efikasnih strategija nadzora…nakon odgovora na vrhuncu pandemije, nivoi antitela protiv spajka povećavaju se za ~150 dana nakon pojava simptoma kod svih pojedinaca (73% za IgG), u odsustvu bilo kakvih dokaza o ponovnom izlaganju. IgG i IgA do HCoV su značajno viši kod asimptomatskih nego simptomatskih seropozitivnih osoba. Dakle, već postojeća unakrsno reaktivna HCoV antitela mogu imati zaštitni efekat protiv SARS-CoV-2 infekcije i bolesti COVID-19”.

96) Imunodominantni epitopi T-ćelija iz SARS-CoV-2 spajk antigena otkrivaju snažan već postojeći imunitet T-ćelija kod neeksponiranih osoba, Mahajan, 2021.

„Nalazi sugerišu da su SARS-CoV-2 reaktivne T-ćelije verovatno prisutne kod mnogih pojedinaca zbog prethodnog izlaganja virusima gripa i CMV virusima”.

97) Otkrivanje SARS-CoV-2-specifičnog humoralnog i ćelijskog imuniteta kod rekonvalescentnih pojedinaca od COVID-19, Ni, 2020.

„Prikupljena krv od pacijenata sa COVID-19 koji su nedavno postali negativni na virus, pa su otpušteni iz bolnice i otkriveni SARS- CoV-2 humoralni i ćelijski imunitet specifičan kod osam novootpuštenih pacijenata… U svih 14 testiranih pacijenata, 13 je pokazalo aktivnosti neutralizacije seruma u testu za ulazak u pseudotip. Primetno je da je postojala jaka korelacija između titra neutralizacionih antitela i broja T ćelija specifičnih za virus”.

98) Neutralizirajući odgovor antitela na teški akutni respiratorni sindrom Koronavirus 2 kod hospitalizovanih i rekonvalescentnih Covid-19 pacijenta, Vang, 2020.

„Prikupljeno je 117 uzoraka krvi od 70 pacijenata obolelih od COVID-19 i pacijenata koji se oporavljaju… neutralizujuća antitela su otkrivena čak i u ranoj fazi bolesti, a značajan odgovor je pokazan kod pacijenata koji su se oporavili”.

99) Ne samo antitela: B ćelije i T ćelije posreduju u imunitetu na COVID-19, Cox, 2020.

„Izveštaji da se antitela na SARS-CoV-2 ne održavaju u serumu nakon oporavka od virusa izazvali su alarm… odsustvo specifičnih antitela u serumu ne znači nužno i odsustvo imunološke memorije”.

100) Imunitet T ćelija na SARS-CoV-2 nakon prirodne infekcije i vakcinacije, DiPiazza, 2020.

„Iako ostaje da se utvrdi trajnost T ćelija na SARS-CoV-2, trenutni podaci i prošlo iskustvo od infekcije ljudi drugim CoV-om pokazuju potencijal za postojanost i sposobnost kontrole replikacije virusa i bolesti domaćina, i važnost u zaštiti izazvanoj vakcinom”.

101) Trajan SARS-CoV-2 B ćelijski imunitet nakon blage ili teške bolesti, Ogega, 2021.

„Više studija je pokazalo gubitak antitela za korona virus 2 (specifična za SARS-CoV-2) tokom vremena nakon infekcije, što je izazvalo zabrinutost da humoralni imunitet protiv virusa nije trajan. Ako imunitet brzo oslabi, milioni ljudi mogu biti u opasnosti od ponovne infekcije nakon oporavka od bolesti korona virusa 2019 (COVID-19). Međutim, memorijske B ćelije (MBC) mogu da obezbede trajni humoralni imunitet čak i ako titar antitela za neutralizaciju seruma opadne… podaci ukazuju da većina pojedinaca zaraženih SARS-CoV-2 razvija rMBC-ove specifične za S-RBD, sa zamenjenom klasom, koji podsećaju na germinalo centralno razvijene B ćelije izazvane efikasnom vakcinacijom protiv drugih patogena, pružajući dokaze za trajni imunitet posredovan B ćelijama protiv SARS-CoV-2 nakon blage ili teške bolesti”.

102) Odgovori memorijskih T ćelija usmereni na SARS koronavirus opstaju i do 11 godina nakon infekcije., Ng, 2016.

„Svi otkriveni odgovori memorijskih T ćelija ciljaju strukturne proteine SARS-Co-V… utvrđeno je da ovi odgovori traju do 11 godina nakon infekcije… važno je znanje o postojanosti ćelijskog imuniteta specifičnog za SARS koji cilja virusne strukturne proteine kod osoba koje su se oporavile od SARS-a”.

103) Adaptivni imunitet na SARS-CoV-2 i COVID-19, Sette, 2021.

„Prilagodljivi imuni sistem je važan za kontrolu većine virusnih infekcija. Tri osnovne komponente adaptivnog imunog sistema su B ćelije (izvor antitela), CD4+ T ćelije i CD8+ T ćelije… podaci su počeli da se pojavljuju koji otkrivaju da CD4+ T ćelije, CD8+ T ćelije i neutrališuća antitela doprinose kontroli SARS-CoV-2 u nehospitalizovanim i hospitalizovanim slučajevima COVID-19”.

104) Rana indukcija funkcionalnih T ćelija specifičnih za SARS-CoV-2 povezuje se sa brzim uklanjanjem virusa i blagom bolešću kod pacijenata sa COVID-19, Tan, 2021.

„Ovi nalazi pružaju podršku prognostičkoj vrednosti ranog funkcionalnog SARS-CoV-2- specifičnih T ćelija sa važnim implikacijama u dizajnu vakcine i praćenju imunog sistema”.

105) SARS-CoV-2-specifični odgovori CD8+ T ćelija kod rekonvalescentnih osoba sa COVID-19, Kared, 2021.

„Multipleksni peptid-MHC tetramer pristup je korišćen za skrining 408 epitopa kandidata SARS-CoV-2 za prepoznavanje CD8+ T ćelija u uzorku poprečnog preseka od 30 osoba koje su rekonvalescentne od korona virusa 2019… Modeliranje je pokazalo koordinisan i dinamičan imuni odgovor koji se karakteriše smanjenjem upale, povećanjem titra neutralizujućih antitela i diferencijacijom specifičnog odgovora CD8+ T ćelija. Sve u svemu, T ćelije su pokazale jasnu diferencijaciju u matične ćelije i prelazna memorijska stanja (podskupove), što može biti ključno za razvoj trajne zaštite”.

106) S Protein-reaktivni IgG i memorijska B ćelija nakon infekcije SARS-CoV-2 kod ljudi uključuje široku reaktivnost na podjedinicu S2, Nguyen-Contant, 2021.

„Najvažnije je da smo pokazali da infekcija stvara i IgG i IgG MBC protiv novog vezujućeg domena receptora i konzervisane S2 podjedinice SARS-CoV-2 spajk proteina. Stoga, čak i ako nivoi antitela opadaju, dugovečni MBC ostaju da posreduju u brzoj proizvodnji antitela. Rezultati naše studije takođe sugerišu da SARS-CoV-2 infekcija jača već postojeću široku zaštitu od koronavirusa kroz S2-reaktivno antitelo i formiranje MBC”.

Nulta Tačka/ThePulse