Sve vesti Svet

17.000 lekara predvođeni svetskim stručnjacima iz celog sveta zahteva hitno ukidanje COVID histerije i kažnjavanje odgovornih

17.000 lekara predvođeni svetskim stručnjacima iz celog sveta zahteva hitno ukidanje COVID histerije i kažnjavanje odgovornih

Sada je vreme. Kao što je većina čitalaca sada već osvešćena, ne radi se samo o COVID-u. Ustav je u pitanju. Molimo vas da nam pomognete da se ove poruke šire nadaleko. 17.000 lekara i medicinskih naučnika, koji nisu u sukobu interesa i ostaju privrženi Hipokratovoj zakletvi, čine svoj doprinos. “Sada vas molimo da nam pomognete da vam pomognemo. Treba nam vaša pomoć”.

Globalni samit o COVID-u, Deklaracija IV

Zajednička izjava koja predstavlja 17.000 lekara i naučnika iz oblasti medicine

Za vraćanje naučnog integriteta

17.000 lekara i medicinskih naučnika izjavljuje da se mora ukinuti vanredno stanje, obnoviti naučni integritet i mora se pozabaviti zločinima protiv čovečnosti.

“Mi, lekari i medicinski naučnici u svetu, ujedinjeni kroz našu lojalnost Hipokratovoj zakletvi, prepoznajemo da su katastrofalne politike javnog zdravlja u vezi sa COVID-19 koje su nametnute lekarima i našim pacijentima kulminacija korumpiranog medicinskog saveza farmaceutskih, osiguravajućih i zdravstvenih ustanova, zajedno sa finansijskim trustovima koji ih kontrolišu. Oni su se infiltrirali u naš medicinski sistem na svim nivoima, a zaštićeni su i podržani od strane paralelnog saveza Big Tech-a, medija, akademika i vladinih agencija koji su profitirali od ove orkestrirane katastrofe”.

Ovaj korumpirani savez je ugrozio integritet naših najprestižnijih medicinskih društava kojima pripadamo, stvarajući iluziju naučnog konsenzusa zamenjujući istinu propagandom. Ova alijansa nastavlja da unapređuje nenaučne tvrdnje cenzurišući podatke i zastrašujući i otpuštajući lekare i naučnike zbog jednostavnog objavljivanja stvarnih kliničkih rezultata ili lečenja svojih pacijenata dokazanim lekovima koji spasavaju život. Ove katastrofalne odluke donete su na račun nevinih, koji su primorani da trpe zdravstvenu štetu i smrt uzrokovanu namernim uskraćivanjem kritičnih i vremenski osetljivih tretmana, ili kao rezultat prinudnih injekcija genske terapije, koje nisu ni bezbedne ni efikasne.

Medicinska zajednica je uskratila pacijentima osnovno ljudsko pravo da daju istinski informisani pristanak za eksperimentalne injekcije COVID-19. Našim pacijentima je takođe onemogućeno da dobiju informacije neophodne za razumevanje rizika i koristi vakcina i njihovih alternativa, zbog široko rasprostranjene cenzure i propagande koju šire vlade, službenici javnog zdravlja i mediji. Pacijenti su i dalje podvrgnuti prinudnim zatvaranjima koja štete njihovom zdravlju, karijeri i obrazovanju dece i štete društvenim i porodičnim vezama koje su ključne za civilno društvo. Ovo nije slučajnost. U knjizi pod naslovom „COVID-19: Veliko resetovanje“, rukovodstvo ove alijanse je jasno izjavilo da je njihova namera da iskoriste COVID-19 kao „priliku“ za resetovanje celog našeg globalnog društva, kulture, političkih struktura i ekonomije.

Naših 17.000 lekara i naučnika sa Globalnog COVID samita predstavljaju mnogo veću, prosvetljenu globalnu medicinsku zajednicu koja odbija da bude kompromitovana, ujedinjena je i spremna da rizikuje gnev korumpiranog medicinskog saveza kako bi odbranila zdravlje svojih pacijenata.

Misija Globalnog samita COVID-a je da okonča ovu orkestriranu krizu, koja je nelegitimno nametnuta svetu, i da formalno proglasi da akcije ovog korumpiranog saveza predstavljaju ništa manje od zločina protiv čovečnosti.

Moramo da vratimo poverenje ljudi u medicinu, koje počinje slobodnim i otvorenim dijalogom između lekara i medicinskih naučnika. Moramo vratiti medicinska prava i autonomiju pacijenata. Ovo uključuje temeljni princip svetog odnosa lekar-pacijent. Društvena potreba za ovim je decenijama zakasnila i stoga smo mi, svetski lekari, primorani da preduzmemo akciju.

Posle dve godine naučnog istraživanja, miliona lečenih pacijenata, stotina sprovedenih kliničkih ispitivanja i razmene naučnih podataka, pokazali smo i dokumentovali naš uspeh u razumevanju u borbi protiv COVID-19. U razmatranju rizika u odnosu na koristi od glavnih političkih odluka, naš Globalni samit o COVID-u od 17.000 lekara i medicinskih naučnika iz celog sveta je postigao konsenzus o sledećim temeljnim principima:

  1. Izjavljujemo i podaci potvrđuju da se eksperimentalne injekcije genetske terapije COVID-19 moraju prekinuti.
  2. Izjavljujemo da lekari ne bi trebalo da budu blokirani u pružanju medicinskog tretmana koji spasava živote.
  3. Proglašavamo da vanredno stanje u zemlji, koje olakšava korupciju i produžava pandemiju, treba odmah ukinuti.
  4. Izjavljujemo da medicinska privatnost nikada više ne bi trebalo da bude narušena, a sva ograničenja putovanja i ostala ograničenja moraju prestati.
  5. Izjavljujemo da maske nisu i nikada nisu bile efikasna zaštita od respiratornog virusa koji se prenosi vazduhom u okruženju zajednice.
  6. Izjavljujemo da se moraju uspostaviti finansiranje i istraživanje za štetu od vakcinacije, nastale smrti i patnju.
  7. Izjavljujemo da se nijedna prilika ne sme uskratiti, uključujući obrazovanje, karijeru, vojnu službu ili lečenje, zbog nespremnosti da se primi injekcija.
  8. Izjavljujemo da kršenja prvog amandmana i medicinska cenzura od strane vlade, tehnoloških i medijskih kompanija treba da prestanu, a Povelja o pravima treba da se potvrdi.
  9. Izjavljujemo da su Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca i njihovi pružaoci usluga zatajili i namerno izostavili informacije o bezbednosti i efikasnosti od pacijenata i lekara i da ih treba odmah optužiti za prevaru.
  10. Izjavljujemo da se vlade i medicinske agencije moraju smatrati odgovornim.

Nulta Tačka/TheEpochTimes