Sve vesti Svet

COVID 19 I HITERIČNO NOŠENJE MASKI DO SADA JE ZAGADILO OKEANE SA SKORO 26.000 TONA PLASTIČNOG OTPADA

Pisao Elena Vuk

Oko 25.900 tona plastike povezane sa pandemijom sada zagađuje okeane, a većina potiče od bolničkog i medicinskog otpada, pokazala je najnovija studija.

Studija, koja je objavljena u onlajn časopisu PNAS u ponedeljak, pokazala je da je od početka pandemije COVID-19 do 23. avgusta ove godine proizvedeno približno 8,4 miliona tona plastičnog otpada iz 193 zemlje, a pušteno je oko 25,9 hiljada tona.

Količina plastičnog otpada daleko premašuje sposobnost zemalja da ga prerade, rekli su istraživači, napominjući da je pandemija dovela do povećane potražnje za plastikom za jednokratnu upotrebu koja pojačava pritisak na „globalni problem plastičnog otpada koji je već van kontrole. ”

COVID 19 I HITERIČNO NOŠENJE MASKI DO SADA JE ZAGADILO OKEANE SA SKORO 26.000 TONA PLASTIČNOG OTPADA

“Oslobođena plastika može se transportovati na velike udaljenosti u okeane, susresti se sa morskim divljim životinjama i potencijalno dovesti do njihovog ranjavanja ili čak smrti”, rekli su istraživači.

Studija napominje da bolnički otpad predstavlja najveći deo globalnog ispuštanja, 73 %, pri čemu većina globalnog otpuštanja dolazi iz Azije, 72 %.

Ovo “poziva na bolje upravljanje medicinskim otpadom u zemljama u razvoju”, navodi se u studiji.

COVID 19 I HITERIČNO NOŠENJE MASKI DO SADA JE ZAGADILO OKEANE SA SKORO 26.000 TONA PLASTIČNOG OTPADA

Prema studiji, tri najveće reke za ispuštanje plastičnog otpada povezanog sa pandemijom su Shat al Arab u jugoistočnom Iraku, sa 5.200 tona, Ind, koji izvire u zapadnom Tibetu, sa 4.000 tona, i Jangtce sa 3.700 tona .

“Ovi nalazi ističu glavne reke i slivove kojima je potrebna posebna pažnja u upravljanju plastičnim otpadom”, napisali su istraživači, napominjući da sveukupno na 10 najvećih reka otpada 79 % pandemijskog ispuštanja plastike.

Istraživači su zaključili svoju studiju napomenom da globalno treba povećati svest javnosti o uticaju PPE i drugih plastičnih proizvoda na okolinu.

“Moraju se promovisati inovativne tehnologije za bolje sakupljanje, klasifikaciju, tretman i reciklažu plastičnog otpada, kao i razvoj ekološki prihvatljivijih materijala”, dodali su. “Bolje upravljanje medicinskim otpadom u epicentrima, posebno u zemljama u razvoju, je neophodno.”

Prema proceni koju je prošlog meseca objavio Program UN-a za okolinu (UNEP), zagađenje okeanima i drugim vodenim tokova plastikom moglo bi se udvostručiti do 2030. godine.

Nulta Tačka/TheEpochTimes