Sve vesti Svet

DOKTORI TVRDE, VAERS OBAVEŠTAVA: VIŠE OD 200.000 SMRTNIH SLUČAJEVA POVEZANIH SA VAKCINOM PROTIV COVID-a U SAD-u

– Do sada CDC nije utvrdio da je bilo koja smrt direktno uzrokovana COVID vakcinom, ali to ne znači da injekcije nisu nikoga ubile. Proračuni na osnovu podataka VAERS-a ukazuju na to da su COVID vakcine dovele do 212.000 smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama.

– Procenjuje se da je 300.000 Amerikanaca pretrpelo trajni invaliditet od vakcina protiv COVID-a, a od 2 miliona do 5 miliona ljudi je imalo neželjene reakcije

– Ako ste mlađi od 50 godina, rizik od smrti od vakcine je veći od vaše šanse da umrete od COVID-19

– Dr Peter Schirmacher, glavni patolog sa Univerziteta u Hajdelbergu, koji je priznat kao jedan od 100 najboljih patologa na svetu, obdukovao je 40 pacijenata koji su umrli u roku od dve nedelje od primljene vakcine protiv COVID-a, i našao da 30% do 40% smrtnih ishoda je nastalo usled vakcine

– Jedan vrhunski neurolog tvrdi da je imala 2.000 prijavljenih neželjenih efekata usled vakcine 2021. godine, u poređenju sa nulom u poslednjih 11 godina. Sve u svemu, 5% njenih trenutnih pacijenata sada sumnja na nuspojave vakcine, ali je podnela samo dva VAERS izveštaja zbog složenosti podnošenja zahteva.

8. oktobra 2021. godine, objavljen je ekskluzivni intervju Highwire-a sa Deborah Conrad, pomoćnicom lekara koja otvoreno govori o neželjenim reakcijama nakon primanja COVID vakcina, i činjenice da se ove reakcije retko prijavljuju zbog ne tako dobrog dizajna baze podataka VAERS.

Danas vas očekuje još jedan video: „Tajne vakcina: kriza COVID-a“. To je prva epizoda “Rušenja lažnog narativa”, koju je producirao Steve Kirsch, izvršni direktor Fonda za rani tretman COVID-19.

Koliko je umrlo ljudi od COVID vakcina?

Prema Kirsch-u, vakcine protiv COVID-a već su ubile približno 200.000 Amerikanaca, što je daleko veći broj od 15.386 smrtnih slučajeva prijavljenih američkom sistemu za prijavljivanje neželjenih događaja (VAERS) od 17. septembra 2021. godine.¹ Možete pronaći sva istraživanja za epizodu 1 serije „Rušenje lažnog narativa“ na SKirsch.io/vaccine-resources

Kako je primetio Kirsch, direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti dr Rochelle Walensky tvrdi da nije pronađena uzročna veza za bilo koju od ovih smrti. Ona ne laže, sama po sebi. Ali ona takođe ne govori celu istinu.

CDC do sada nije utvrdio da je bilo koja smrt direktno izazvana injekcijom protiv COVID-a, ali to ne znači da injekcije nisu nikoga ubile. U ovoj epizodi, Kirsch odlučuje da utvrdi postoje li dokazi o uzročnosti, i ako postoje, koliki će biti stvarni broj smrtnih slučajeva.

Mogu li VAERS podaci pokazati uzročnost?

Veliki nedostatak, ističe Kirsch, je to što CDC insistira na tome da VAERS, kao sistem za rano upozoravanje, ne može dokazati (ili opovrgnuti) uzročnost. Kirsch tvrdi da je to pogrešno. Ideja da VAERS ne može pokazati uzročnost deo je toga kako i zašto CDC može tvrditi da se nijedna smrt ne može pripisati vakcini protiv COVID-a.

Da bi dokazao svoju tezu, Kirsch daje sledeću analogiju: Pretpostavimo da ste dali dve doze vakcine. Nakon prve doze, ništa se ne dešava, ali nakon druge doze, ljudi umiru u roku od 24 sata od duboke venske tromboze (DVT). Kada pogledate podatke VAERS-a, otkrićete da nema izveštaja povezanih sa prvom dozom i niz smrti nakon druge doze, a sve u istom vremenskom okviru i sa istim uzrokom smrti.

Prema CDC-u, tome ne možete pripisati nikakvu uzročnost. Za njih je to samo slučajna šansa da su svi umrli nakon druge doze, i to od istog uzroka, a ne prve doze ili od drugog uzroka.

Kirsch tvrdi da se uzročnost MOŽE identifikovati iz ove vrste podataka. Vrlo je teško doći do drugog objašnjenja zašto ljudi umiru tačno 24 sata nakon druge doze.

Na primer, da li je razumno pretpostaviti da bi ljudi sa, recimo, nedijagnostikovanim srčanim oboljenjima umrli tačno 24 sata nakon što su primili drugu dozu vakcine? Ili da bi ljudi sa nedijagnostikovanim dijabetesom umrli tačno 24 sata nakon druge doze?

Zašto ne nakon prve doze, ili dva meseca nakon druge doze, ili bilo kog drugog slučajnog broja sati ili dana, ili zbog drugog slučajnog uzroka smrti? Zašto bi ljudi nasumično umirali od istog uzroka i u isto vreme, iznova i iznova?

Program vakcinacije treba odmah obustaviti

Prema Kirsch-u, program vakcinacije bi trebalo odmah prekinuti, jer podaci VAERS -a ukazuju na to da je više od 200.000 Amerikanaca već umrlo, a više od 2 miliona je ozbiljno povređeno vakcinama. Zanimljivo je da su Kirsch i njegova cela porodica rano primili vakcinu protiv COVID-a, tako da on ne dolazi iz „anti-vaks“ pozicije.

Prestanak vakcinacije ne bi označio katastrofu u smislu omogućavanja širenja virusa COVID-19, jer sada znamo da postoje sigurni i efikasni protokoli za rano lečenje koje svi mogu koristiti, i kod kuće i u bolnici. Ovi tretmani takođe funkcionišu za sve varijante.

Prema Kirsch-u, CDC, američka Uprava za hranu i lekove i Nacionalni instituti za zdravlje „šire dezinformacije o vakcini u odnosu na rano lečenje“. Ukratko, ove agencije govore potpuno suprotno od istine – klasični orvelovski narativ.

Tvrde da su vakcine protiv COVID-a sigurne i efikasne, kada podaci pokazuju da nisu ni jedno ni drugo, i kažu da ne postoji bezbedan i efikasan rani tretman, što je očigledno lažno. U isto vreme, naše zdravstvene slobode se oduzimaju pod maskom javnog zdravlja – sve dok je ogroman broj smrtnih slučajeva dozvoljen da se dogodi pred našim očima.

Kirsch je toliko siguran u svoje analize da je ponudio akademski grant od milion dolara svakome ko dokaže da je njegova analiza pogrešna i da ima faktor 4 ili više. Do sada niko nije istupio da preuzme nagradu. Čak je ponudio milion dolara bilo kom zvaničniku koji je voljan da s njim jednostavno vodi javnu raspravu o podacima, i niko nije prihvatio izazov.

Kao što je primetio Kirsch, „zamenili smo debate kao način za rešavanje naučnih nesuglasica… cenzurom i zastrašivanjem koje pokreće vlada“. Medicinske preporuke sada vodi i Bela kuća, a ne sami medicinski stručnjaci i lekari.

Pregled lažnih narativa

U ovoj epizodi, Kirsch prolazi kroz pet lažnih narativa o bezbednosti vakcina protiv COVID-a, naime:

1. Vakcine su bezbedne i efikasne
2. Niko nije umro od vakcine protiv COVID-a
3. Ne možete koristiti VAERS za utvrđivanje uzročnosti
4. Spajk protein SARS-CoV-2 je bezopasan
5. Samo nekoliko neželjenih događaja povezano je sa injekcijama i svi su „blagi“

On takođe razmatra pet lažnih narativa o tome koja su rešenja:

1. Vakcine su jedini način da se okonča pandemija
2. Stoga je potrebna obavezna vakcinacija
3. Maske deluju
4. Rani tretmani ne deluju
5. Ivermektin je opasan

Vakcine protiv COVID-a ubijaju pet puta više ljudi nego što spašavaju

Kirsch navodi podatke dr Peter Schirmacher-a, glavnog patologa na Univerzitetu u Hajdelbergu, koji je priznat kao jedan od 100 najboljih patologa u svetu.

Schirmacher je uradio obdukciju 40 pacijenata koji su umrli u roku od dve nedelje nakon primanja vakcine protiv COVID-a, i otkrio je da je 30% do 40% njih umrlo usled injekcije, jer nije postojala druga osnovna patologija koja je mogla da izazove smrt. On nije isključio da je 100% smrti moglo biti uzrokovano vakcinama. On to jednostavno nije mogao ubedljivo dokazati.

Postoji i šestomesečna studija kompanije Pfizer, koja je obuhvatila 44.000 ljudi. Tokom perioda studije, smrtnost je bila približno ujednačena – 15 umrlih u grupi sa vakcinom i 14 u kontrolnoj grupi. Dakle, jedan život je spašen vakcinom.

Ali onda, nakon što studija nije više bila slepa i kontrolnoj grupi je ponuđena vakcina, još troje u originalnoj grupi vakcinisanih je umrlo zajedno sa dva originalna primaoca placeba koji su odlučili da dobiju injekciju. Nijedan od ovih smrtnih slučajeva nije smatran povezanim sa Pfizer-ovom „vakcinom“, ali niko ne zna od čega su zapravo umrli.

Konačan rezultat je bio 20 smrtnih slučajeva u grupi sa vakcinom i 14 smrtnih slučajeva u kontrolnoj grupi. Ono što nam ovo govori je da Pfizer-ova vakcina ne nudi benefit mortaliteta. Vakcina je spasila jedan život, a ubila šest, što nam daje neto negativnu stopu smrtnosti. Realnost je da pet puta više ljudi ubije vakcina nego što ih spasi.

Kako izračunati višak smrtnosti

U videu, Kirsch objašnjava kako bilo ko može izračunati broj umrlih od vakcine protiv COVID-a koristeći VAERS podatke. Ono što ovde gledamo je prekomerna smrt, a ne smrt ljudi koji su ionako trebalo da umru prirodnom smrću, poput starosti. Ukratko:

1. Utvrđivanje sklonosti prijavljivanju
2. Određivanje broja umrlih u bazi podataka VAERS
3. Utvrđivanje nedovoljno prijavljenog faktora za ozbiljne događaje
4. Određivanje stope smrtnosti, odnosno svih smrtnih slučajeva prijavljenih VAERS-u po godinama
5. Izračunavanje broja prekomernih smrti

Na kraju, potvrdili biste svoje nalaze koristeći nezavisne metode ili biste ih uporedili sa onim što su drugi otkrili. Korak po korak uputstva i proračuni mogu se pronaći u dokumentu pod nazivom „Procena broja umrlih od vakcina u Americi“.³

Vakcine su verovatno ubile više od 200.000 ljudi

Između dokumentacije na njegovoj veb stranici i videa, dobijate detaljno i dubinsko razumevanje kako to učiniti i kako je Kirsch došao do zaključaka. Ovde je dat rezime Kirsch-ovih proračuna i zaključaka:

1. Sklonost prijavljivanju = ista kao i prethodnih godina
2. Broj umrlih u bazi VAERS = 6.167 zaključno sa 27. avgustom 2021. godine
3. Faktor nedovoljnog izveštavanja za ozbiljne događaje = 41 (tj. za svaki 41 događaj prijavljuje se samo jedan)
4. VAERS stopa smrtnosti = 500 godišnje (ovaj broj smrti će se oduzeti dva puta, jer većina primalaca vakcina protiv COVID-a prima dve doze. To nam daje vrlo konzervativnu procenu)
5. Proračun viška smrti = (6,167 – 2 x 500) x 41 = 212,000 viška smrti

Koristeći iste metode izračunavanja, Kirsch konzervativno procenjuje da je više od 300.000 Amerikanaca takođe trajno onesposobljeno vakcinom protiv COVID-a. Ove procene su potvrdila četiri tima istraživača koristeći druge metode. (Niko od njih nije koristio VAERS podatke).

Ako ste mlađi od 50 godina, rizik od smrti od vakcine je veći od vaše šanse da umrete od COVID-19.

Kirsch takođe pokazuje drugu kalkulaciju koja pokazuje da injekcije protiv COVID-a ubijaju više ljudi nego stvarna infekcija COVID-19. Ta računica takođe pokazuje da ako ste mlađi od 50 godina, vaš rizik od smrti od vakcine je veći od vaše šanse da umrete od COVID-19, tako da nema smisla iz perspektive rizika i koristi da dobijete vakcinu ako ste mlađi od 50.

Štaviše, budući da se rizik od prirodne infekcije eksponencijalno smanjuje tokom vremena (kako prirodni imunitet stada raste, vaše šanse za infekciju se približno prepolovljuju svake godine), rizici od vakcine protiv COVID-a nadilaze bilo koju potencijalnu korist iz godine u godinu.

Primeri nuspojava

Kirsch je takođe analizirao neželjene efekte po simptomima, izračunavajući stopu po kojoj se javljaju nakon vakcine protiv COVID-a u poređenju sa prosečnom stopom koja se primećuje za sve ostale vakcine u kombinaciji od 2015. do 2019. godine za uzrast od 20 do 60 godina. Evo uzorka: ⁴

Zanimljivo je da je najčešći uzrok smrti kod dece od 12 do 17 godina koja su primila injekciju protiv COVID-a bio plućna embolija. To je utvrdio Savetodavni komitet CDC-a za prakse imunizacije (ACIP) nakon analize smrti 14 dece. Slučajnost? Ili dokaz uzročnosti?

Anegdote i drugi podaci u skladu sa visokom stopom smrtnosti

Kirsch takođe navodi anegdotske podatke koji nas mogu navesti da razumemo šta se dešava. Jedan vrhunski neurolog tvrdi da je imala 2.000 prijavljenih neželjenih efekata od vakcine 2021. godine, u poređenju sa nulom u poslednjih 11 godina.

Sve u svemu, 5% njenih trenutnih pacijenata sada sumnja na nuspojave vakcine. Ipak, ovaj neurolog je prijavila samo dva od njih, jer je bila toliko frustrirana sistemom VAERS. Dakle, u ovom slučaju stopa prijavljivanja nije 41, već 1.000. I nije usamljena u tome. Ovo je još jedna klasična ilustracija stvarnog sveta onoga što je PA Deborah Conrad podelila u članku.

Kanadski lekar dr Charles Hoffe takođe je izvestio da 60% njegovih pacijenata koji su primili vakcine protiv COVID-a ima povišen nivo D-dimera, što ukazuje na zgrušavanje krvi, a nivoi su u mnogim slučajevima ostali povišeni do tri meseca.

Ovo je takođe dokaz uzročnosti, jer je vaš nivo D-dimera marker za zgrušavanje krvi. Čak i ako nemate očigledne simptome zgrušavanja, to može ukazivati na prisustvo mikrotromba. Hoffe raspravlja o ovome u videu ispod.

Dr Peter McCullough je takođe izvestio da je nivo troponina povišen kod mnogih vakcinisanih pacijenata. Troponin je marker za oštećenje srca, na primer kada imate srčani udar ili miokarditis (upala srca). Nivo između 1 i 4 ukazuje na akutni ili nedavni srčani udar. U slučaju ozbiljnog srčanog udara, troponin može ostati povišen pet dana.

Kod mnogih pacijenata koji su primili vakcinu protiv COVID-a, nivo troponina je između 35 i 50(!) i ostaje na tom nivou do dva meseca, što ukazuje na to da dolazi do velikog oštećenja srca. Ipak, to je ono što rutinski označavaju kao „blagi“ miokarditis. Nema apsolutno ništa blago u vezi sa ovim stepenom oštećenja srca.

Nema prevelike stope nuspojava ili smrti

Neverovatno, čini se da ne postoji plafon iznad kojeg se broj smrtnih slučajeva i invaliditeta smatra prevelikim. Zašto FDA i CDC nisu zabrinuti za bezbednost kada je podneto više od pola miliona izveštaja o neželjenim efektima? Kako to da skoro 15.000 prijavljenih smrtnih slučajeva⁵ nije aktiviralo hitne alarme i detaljne istrage? Istorijski gledano, 50 smrtnih slučajeva bila je prelomna tačka na kojoj se vakcina povlačila iz upotrebe.

Uzimajući u obzir neviđene rizike ovih vakcina, apelujem na vas da pregledate što više podataka pre nego što uskočite u buster vagon. Na osnovu svega što sam video, verujem da će se rizik od nuspojava verovatno eksponencijalno povećavati sa svakom dozom.

Ako vam je potrebno podsećanje o mogućim mehanizmima nuspojava, preuzmite i pročitajte odličan rad Stephanie Seneff,⁶ „Gore od bolesti: Pregled nekih mogućih neželjenih posledica mRNA vakcina protiv COVID-19“, objavljenog u Međunarodnom časopisu za teoriju, praksu i istraživanje vakcina, u saradnji sa dr Gregom Najhom.

Izvori i reference

1 OpenVAERS podaci od 17. septembra 2021
2 SKirsch.io/vaccine-resources
3 Procena broja umrlih od vakcina u Americi (PDF)
4 Procena broja umrlih od vakcina u Americi, stranica 20-21 (PDF)
5 openvaers.com
6 Međunarodni časopis za teoriju, praksu i istraživanje vakcina, 10. maj 2021; 2 (1): 38-79

Nulta Tačka/Technocracy News

O uredniku

Milena Stojakovic