Sve vesti Svet

Dokumentacija pokazuje da mRNA vakcine uzrokuju „MALFORMACIJU SKELETA“ – evo šta se dogodilo potomcima laboratorijskih pacova koji su vakcinisani

Dokumentacija pokazuje da mRNA vakcine uzrokuju „MALFORMACIJU SKELETA“ – evo šta se dogodilo potomcima laboratorijskih pacova koji su vakcinisani

Pacovi kojima je ubrizgana Moderna eksperimentalna COVID mRNA vakcina razvili su malformacije rebara, prema internim dokumentima koji su nedavno dobijeni od farmaceutskog giganta pozivajući se na Zakon o slobodi informacija od strane Judicial Watch-a.

Vladin nadzor je dobio paket dokumenata od 700 stranica od farmaceutske kompanije, uključujući izvode Modernine formalne aplikacije za biološko licenciranje, obrazac koji proizvođači lekova moraju da podnesu Upravi za hranu i lekove na odobrenje.

„Dokumenti još nisu objavljeni, ali ih je analizirala bivša izvršna direktorka farmacije Aleksandra Latipova i pregledao ih je Epoch Times“, piše Epoch Times.

Dokumenti sadrže i rezultate testova reproduktivne toksikologije koji su sprovedeni na glodarima. Rezultati testa potvrđuju da Modernine vakcine za uređivanje gena uzrokuju deformaciju skeleta kod potomaka pacova kojima su ubrizgane doze mRNA-1273 ili Spikevax mRNA.

Prema internim dokumentima Moderne, šest od 149 beba pacova imalo je talasasta rebra, a 5 njih je imalo i nodule na rebrima.

„Varijacije vezane za mRNA-1273 u pregledu skeleta uključivale su statistički značajno povećanje broja F1 pacova sa 1 ili više talasastih rebara i 1 ili više nodula na rebrima. Talasasta rebra su se pojavila kod 6 fetusa i 4 legla sa fetalnom prevalencijom od 4,03% i prevalencijom legla od 18,2%. Noduli na rebrima su se pojavili kod 5 od tih 6 fetusa“, navodi se u dokumentu.

„F1“ se u dokumentu odnosi na potomstvo pacova, „leglo“ je referenca na grupno rođenje pacova, a „talasasta rebra“ se odnosi na rebra koja su deformisana.

Epoch Times Photo

„Toksičnost za majku u obliku kliničkih opservacija primećena je 5 dana nakon poslednje doze (13. dan gestacije), što je u korelaciji sa najosetljivijim periodom za razvoj rebara kod pacova (od 14. do 17. dana trudnoće)“, navodi se u dokumentima.

Dvostruko vakcinisani Novozelanđani SEDAM PUTA bolesniji ove godine nego pre kovida!

Epoch Times prenosi:

Prema analizi Latipove, proučavane su samo ženke pacova (mužjaci pacova nisu tretirani Moderna vakcinom).

Ženke su dobile humanu dozu od 100 mcg Spikevax mRNK, 28 i 14 dana pre parenja i dana gestacije 1 i 13.

„1/2 pacova je eutanazirana pre porođaja da bi se pregledali fetusi, a ostatak je usledio 21 dan nakon porođaja“, izjavila je Latipova, „Nisu dati brojevi za veličinu studije“.

„Reproduktivna toksikologija je proučavanje štetnih efekata lekova na reprodukciju. FDA zahteva testiranje reproduktivne toksičnosti za bilo koji NME koji bi se koristio kod žena u reproduktivnom periodu“, kaže Latipova, koja je radila u više od 60 farmaceutskih kompanija, uglavnom se fokusirajući na kreiranje i reviziju kliničkih ispitivanja, od kojih su mnoga dostavljena FDA”.

FDA je uveravala javnost da je vakcina protiv COVID-a „bezbedna i efikasna“ i da nema štetnih efekata na postnatalni razvoj.

„U studiji nisu primećene nikakve malformacije ili varijacije fetusa povezane sa vakcinom, kao ni neželjeni efekti na postnatalni razvoj“, navodi FDA na svojoj etiketi od 30. januara za Modernu Spikevax vakcinu.

Centar za kontrolu bolesti je nepokolebljiv da trudnice dobijaju injekciju COVID-19.

Ipak, lekari su upozorili da je broj mrtvorođene dece bez presedana među potpuno vakcinisanim majkama.

Prema sudskom nalogu, FDA svakog meseca objavljuje podatke o Pfizer-u. Prema Pfizer-ovom izveštaju o neželjenim događajima objavljenom 1. jula, zapanjujućih 44 odsto svih žena koje su učestvovale u Pfizer-ovom ispitivanju vakcine protiv COVID-a na kraju je izgubilo svoje nerođene bebe. Pfizer tvrdi da abnormalni broj mrtvorođene dece nema korelaciju sa njegovim ispitivanjem vakcinacije protiv COVID-a.

U međuvremenu, Nacionalni institut za zdravlje je tek u junu počeo da procenjuje efekte vakcina protiv COVID-a na imuni odgovor trudnica.

Istraživači koji su procenjivali studiju NIH, MOMI-Vax, uključili su otprilike „750 trudnica i 250 žena nakon porođaja u roku od dva meseca od porođaja koje su primile ili će primiti bilo koju vakcinu protiv COVID-19 odobrenu ili licenciranu od strane američke Uprave za hranu i lekove. Njihova beba će takođe biti upisana u studiju“, navodi NIH u saopštenju za javnost od 23. juna. „Učesnici i njihove bebe će biti praćeni tokom prve godine nakon porođaja”.

Nulta Tačka/GatewayPundit