Sve vesti Svet

DVE STUDENTKINJE POBEDILE OBAVEZNU VAKCINACIJU!

Dve učenice, hrišćanke, koje pohađaju stomatološku školu konačno su dobile odobrena verska izuzeća da ne moraju da prime vakcine protiv COVID-19 nakon što je savet Liberty intervenisao u njihovo ime.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Sharon Murza i Ashley Swanson, koje su upisane u A.T. Still Univerzitetsku stomatološku školu za oralno zdravlje u Kirksville-u, Missouri, imaju iskrena verska uverenja koja im zabranjuju uzimanje vakcine.

Dvema studentkinjama su garantovane dozvole da nastave svoje kurseve bez potrebe da se vakcinišu protiv COVID-19 tek nakon što je univerzitetu poslato pismo od Liberty Counsel, hrišćanske advokatske firme koja se zalaže za verske slobode i zastupa studente.

After legal threat, 2 Kirksville dental students don't have to get mandatory COVID vaccine | KHQA

Prema savetniku Liberty-ja, u pismu koje je univerzitetu poslao njegov osnivač i predsednik Mat Staver, navodi se da bi „neuspeh da se odobre izuzeća za oba studenta prekršio i savezni i državni zakon“.

„Prisiljavanje bilo koje osobe da primi jednu od ovih injekcija protiv Covid-a predstavlja kršenje saveznog zakona“, dodao je Staver. “FDA nije licencirala injekcije protiv Covid-a i još su u fazi ispitivanja i eksperimenta.”

Murza i Swanson predstavljaju samo dva od mnogih slučajeva u zemlji gde se studenti bore protiv politike vakcinacije svojih univerziteta. Neki učenici navode verske razloge za traženje izuzeća, kao što je slučaj sa drugim vakcinama, ili imaju medicinske probleme, ili već imaju prirodni imunitet na virus od prethodne infekcije.

Međutim, oslobađanje od obavezne školske vakcinacije ne dolazi često bez borbe. U Murzinom i Svansoninom slučaju, one su se u više navrata suočile sa odbijanjem sa svog univerziteta pre nego što su pribegli traženju pravne pomoći.

U početku, kada su Murza i Swanson podneli zahtev za izuzeće, univerzitet je odgodio odgovor na njihov zahtev jer je tvrdio da postoje „nepotkrepljeni dokazi“, čak i nakon što su oba studenta objasnila svoja uverenja i šta podrazumeva usklađenost sa proceduralnim zahevima njihove religije. Takođe su objasnili da su voljne da poštuju sve ostale protokole bezbednosti vezane za COVID-19 koje univerzitet zahteva.

U pismu advokata Liberty-ja ATSU-u, koje je na kraju dovelo do toga da su oba studenta oslobođena potrebe da se vakcinišu, kaže se: „Murza i Swanson su dostavile sve tražene ili potrebne dokaze i imaju zakonsko pravo na izuzeće na osnovu svojih iskrenih verskih uverenja . Propisi FDA zabranjuju da se trenutno dostupne injekcije odobrene za hitne slučajeve učine obaveznim, a Zakon o ljudskim pravima u Missouri-ju zabranjuje diskriminaciju na osnovu vere prema mestima javnog prostora, uključujući privatne univerzitete.”

Pravni savetnik ATSU-a kasnije je rekao savetniku iz Liberty-ja da je univerzitet promenio svoju odluku i da je sada odobrio versko izuzeće koje su zatražili Murza i Swanson, odobravajući im izuzeća.

„Čak i ako ih je licencirala FDA, poslodavci i škole moraju poštovati ličnu i versku odluku osobe da ne ubrizgavaju lekove u njihovo telo“, dodao je Staver. “Nijedan poslodavac ili vlada ne mogu nikoga prisiliti da uzima ove injekcije, a svakako ne kada to krši iskrena verska uverenja.”

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”