Sve vesti Svet

DVA ZLA BLIZANCA, TEHNOKRATIJA I TRANSHUMANIZAM OD OCA VELIKOG RESETA I MAJKE NOVE NORMALNOSTI

DVA ZLA BLIZANCA, TEHNOKRATIJA I TRANSHUMANIZAM OD OCA VELIKOG RESETA I MAJKE NOVE NORMALNOSTI
Pisao Elena Vuk

Tačke između tehnokratije i transhumanizma lako se povezuju kad se shvati da obe sede na vrhu pseudo-naučne religije Sajentizma( Scientism ) , koja tvrdi da je nauka Bog, a naučnici i inženjeri njeno sveštenstvo. 

Tehnokratija je za transformaciju društva, kao što je transhumanizam za transformaciju ljudskog stanja ljudi koji bi živeli u tom društvu.

Potkrepljeni religioznim verovanjem poznatim kao sajentizam, verovanje da je nauka Bog i da su naučnici, inženjeri i tehnolozi sveštenstvo koje dokaze nalaze u praksu.

Greška je poistovećivati sajentizam sa naukom. Istinska nauka istražuje prirodni svet koristeći proverenu naučnu metodu ponovljenog eksperimentisanja i validnosti. Za razliku od sajentizma koji je spekulativan, metafizički pogled na prirodu i stvarnost, na svemir i čoveka, njegov odnos prema njemu.

Sajentizam ruši tradicionalna religiozna gledišta, moral i filozofiju i umesto toga nauku smatra izvorom lične i društvene moralne vrednosti.

Odnos između tehnokratije i transhumanizma može se videti već 1933. godine kada je Harold Loeb napisao “Život u tehnokratiji: kakav bi mogao da bude”:

„Tehnokratija predviđa drugi oblik pripitomljavanja, oblik u kojem čovek može da postane više od čoveka … Tehnokratija je stvorena da razvije takozvane više sposobnosti u svakom čoveku, a ne da učini da svaki čovek trpi ono što je dobio po rođenju … Uzgajanjem sa određenim jedinkama za određene svrhe … Tehnokratija bi, vremenom, trebala stvoriti rasu ljudi superiornih i kvalitetnijih od svih koji su danas poznati na zemlji … ”

The Technocracy Movement

Stoga je Loeb u tehnokratiji (društvu) video vrhunski kvalitet čoveka, primenom napredne tehnologije na ljudsko stanje.

Priroda tehnokratije

Formirani 1932. od strane naučnika i inženjera sa Univerziteta Kolumbija, pokret se definisao u izdanju časopisa “Tehnokrata”( The Technocrat ) iz 1938. godine:

„Tehnokratija je nauka o društvenom inženjeringu, naučna operacija čitavog društvenog mehanizma za proizvodnju i distribuciju dobara i usluga čitavoj populaciji … Po prvi put u ljudskoj istoriji to će biti učinjeno kao naučni, tehnički, inženjerski problem.“

Zaista, tehnokratija je bila ekonomski sistem zasnovan na nauci i socijalnom inženjeringu. Tehnokrate su bile toliko sigurne da je njihov naučni pristup bio toliko pravedan da neće biti potrebe za bilo kakvim političkim strukturama:

“Neće biti mesta za politiku, političare, finansije ili finansijere, rekete ili reketaše … Tehnokratija će živeti putem potvrde o distribuciji koja je dostupna svakom građaninu od rođenja do smrti.”

Danas je Tehnokratija oživela u Velikom Resetu – Svetskog Ekonomskog Foruma i raznim manifestacijama održivog razvoja Ujedinjenih Nacija: Agenda 21, Agenda 2030, Nova Urbana agenda, itd.

Priroda transhumanizma

Filozofski oslonac modernog transhumanizma, pokrenuo je Maks Mur( Max More ), definicijom 1990. godine kao:

„… klasa životnih filozofija koja traži nastavak i ubrzanje evolucije inteligentnog života izvan njegovog trenutno ljudskog oblika i ljudskih ograničenja pomoću nauke i tehnologije, vođena principima i vrednostima života.“

No death and an enhanced life: Is the future transhuman? | Artificial intelligence (AI) | The Guardian

Sredstvo za postizanje cilja je na kraju genetski inženjering koji preuzima i ubrzava evolucijsku teoriju kako bi stvorio novo čovečanstvo.

Od pojave CRISPR tehnologije za uređivanje gena, Transhumanisti su isplanirali da modifikuju sve kategorije živih bića, uključujući ljude.

Napomena: CRISPR tehnologiju su već isprobali Kinezi još 2016. godine. CRISPR je naziv za imune sisteme koji su isprva otkriveni u genetskoj strukturi bakterija, i koji služe za odbranu od virusa. U par godina od velikog otkrića mogućnosti koje pruža ovaj sistem, istraživanja CRISPR-a su eksplodirala širom sveta. Naime, kao što bakterija koristi CRISPR da odstrani viruse iz svojih genetičkih struktura, tako se CRISPR, uz pomoć Cas proteina, može „isprogramirati“ da, poput makaza, seče tačno određene delove genoma i životinja i ljudi.

Ono što Ujedinjene Nacije propagiraju kao očuvanje biološke raznolikosti, zaista je preuzimanje genetskog materijala, što je zabeleženo već 1994. godine, samo dve godine nakon samita održivog razvoja i Agende 21 na Konferenciji UN-a o ekonomskom razvoju (UNCED) u Rio de Žaneiru, Brazil.

Knjigu “Brokeri sveta”( “The Earth Brokers” ) iz 1994. napisala su dva glavna učesnika u procesu iz Rija.  Zabeležili su dve stvari u vezi sa konvencijom o biološkoj raznolikosti koju je usvojilo 156 država sveta:

„Konvencija jasno izjednačava raznolikost života( životinja i biljaka ) sa raznolikošću genetskih kodova, za koje se čitaju genetski resursi. Čineći to, raznolikost postaje nešto čime moderna nauka može manipulisati … konvencija promoviše biotehnologiju kao „ključnu za očuvanje i održivo korišćenje biološke raznolikosti“. “

Drugo, primetili su da je „glavni cilj koji postavlja Konvencija o biološkoj raznolikosti pitanje vlasništva i kontrole nad biološkom raznolikošću … glavna briga bila je zaštita farmaceutske i nove biološke industrije“.

Nije čudo danas što farmaceutska industrija proizvodi( injekcije genske terapije ) koristeći genetski modifikovanu RNK za transformisanje imunološkog sistema tela. Naporno rade od 1992. godine da bi unapredili tehnologiju potrebnu za otmicu ljudskog genoma i započeli transformacijski put ka novoj populaciji ljudske rase.

Međutim, tehnokratija je ta koja je svojim tehnikama “nauke o društvenom inženjeringu” izmanipulisala dvadeset i dva posto svetske populacije kako bi spremno prihvatila injekcije gena.

Veliki Reset obuhvata i tehnokratiju i transhumanizam

U mnogim stručnim časopisima zabeleženo je da Svetski Ekonomski Forum i njegov osnivač Klaus Švab promoviše i tehnokratiju i transhumanizam.

Ovo ne bi trebalo da vas iznenadi.

Evropska akademija za religiju i društvo (EARS), napisala je da:

„… Vrlo uticajni članovi Svetskog Ekonomskog Foruma imaju plan za ono što treba da se desi. Zove se „Veliki Reset“ i predviđa istinski „transhumanističku“ budućnost za sve nas … Od sredine 2020. SEF promoviše svoju viziju naše budućnosti nakon koronavirusa, koju nazivaju „Veliki Reset“. Prema njihovom mišljenju, pandemija je razotkrila slabosti našeg starog sistema, te stoga predstavlja savršenu priliku da ‘resetujemo’ poznati svet i započnemo iznova. Ono što je zapanjujuće u vezi sa ovim planom, koji je SEF “sabrao” u mentalnu mapu u obliku virusa, jeste njegovo potpuno odobravanje filozofije zvane „transhumanizam“.

Kao što je na početku rečeno;

“Tehnokratija je za transformaciju društva kao što je transhumanizam za transformaciju ljudskog stanja ljudi koji bi živeli u tom društvu.”

Zle blizance( Tehnokratija i Transhumanizam ), zajedno sa njihovom osnovnom religijom sajentizmom, treba prepoznati kakvi zapravo jesu, ali što je najvažnije, moramo im se odupreti.

Nulta Tačka/technocracy