Region Sve vesti

Evropska Komisija predlaže da se MAĐARSKOJ uskrati 7,5 milijardi evra zbog “kršenja” vladavine prava

Evropska Komisija predlaže da se MAĐARSKOJ uskrati 7,5 milijardi evra zbog "kršenja" vladavine prava

Evropska komisija je danas predložila Savetu mere zaštite budžeta u skladu sa uredbom o uslovljavanju.

Time se obezbeđuje zaštita budžeta (uskraćivanje) Mađarske od finansijskih sredstava EU zbog takozvanog kršenja vladavine prava Budimpešta.

Predlaže se da Mađarskoj bude uskraćeno 7,5 milijardi evra.

POTPUNA KONTROLA! EU planira da pojača kontrolu proizvoda povezanih sa internetom- Od frižidera do mobilnog telefona

Povodom današnje odluke, komesar Johanes Han, zadužen za budžet i administraciju, rekao je: „Današnja odluka je jasna demonstracija rešenosti Komisije da zaštiti budžet EU i da upotrebi sva sredstva koja su nam na raspolaganju da obezbedimo ovaj važan cilj.

Zaključak Komisije je da bi predložene korektivne mere u principu mogle da se pozabave predmetnim pitanjima, ako su tačno detaljno opisane u relevantnim zakonima i pravilima, i shodno tome sprovedene.

U očekivanju ispunjenja ključnih koraka implementacije, Komisija smatra da rizik za budžet ostaje u ovoj fazi. Ovo objašnjava današnju odluku i predložene mere, koje takođe uzimaju u obzir popravnu akciju koju je predstavila Mađarska.

U ovoj fazi, Komisija je predložila sledeće mere:

  • Suspenzija 65% obaveza za tri operativna programa u okviru kohezione politike
  • Zabrana preuzimanja zakonskih obaveza sa fondovima od javnog interesa za programe koji se sprovode u direktnom i indirektnom upravljanju
  • Savet sada ima mesec dana da odluči da li će usvojiti takve mere, kvalifikovanom većinom. Ovaj period bi se u izuzetnim okolnostima mogao produžiti za najviše dva meseca.

NultaTačka/EvropskaKomisija