Sve vesti Svet

Internacionalna grupa medicinskih stručnjaka UPOZORAVA i poziva na istragu SMRTNIH SLUČAJEVA nastalih zbog COVID vakcina

Internacionalna grupa medicinskih stručnjaka UPOZORAVA i poziva na istragu SMRTNIH SLUČAJEVA nastalih zbog COVID vakcina

Mi, lekari i naučnici iz celog sveta, izjavljujemo da postoji međunarodna medicinska kriza zbog bolesti i smrti povezanih sa primenom proizvoda poznatih kao „COVID-19 vakcine“.

Trenutno smo svedoci viška mortaliteta u onim zemljama u kojima je većina stanovništva primila tzv. „COVID-19 vakcinu“. Do danas, ovaj višak mortaliteta nije dovoljno istražen niti proučavan od strane nacionalnih i međunarodnih zdravstvenih institucija.

Posebno zabrinjava veliki broj iznenadnih smrti kod ranije zdravih mladih ljudi koji su vakcinisani ovim „vakcinama“, kao i visoka učestalost spontanih pobačaja i perinatalnih smrti koji nisu istraženi.

Zvanično je prijavljen veliki broj neželjenih nuspojava, uključujući hospitalizacije, trajne invalidnosti i smrti u vezi sa takozvanim „COVID-19 vakcinama“.

Ispitujući izveštaje o CDC-ovom VAERS-u, sistemu žutih kartona u Velikoj Britaniji, Australijskom sistemu za praćenje neželjenih događaja, evropskom sistemu EudraVigilance i bazi podataka SZO VigiAccess, do danas je bilo više od 11 miliona izveštaja o neželjenim efektima i više od 70.000 smrtnih slučajeva povezanih sa na inokulaciju proizvoda poznatih kao „kovid vakcine“.

Znamo da ovi brojevi predstavljaju otprilike između 1% i 10% svih stvarnih događaja.

Stoga smatramo da se suočavamo sa ozbiljnom međunarodnom medicinskom krizom, koju sve države, zdravstvene ustanove i medicinsko osoblje širom sveta moraju prihvatiti i tretirati kao kritičnu.

Zbog toga se hitno moraju preduzeti sledeće mere:

  • Svetski „stop“ nacionalnim kampanjama vakcinacije sa proizvodima poznatim kao „COVID-19 vakcine“.
  • Ispitivanje svih iznenadnih smrti ljudi koji su bili zdravi pre inokulacije.
  • Sprovođenje programa ranog otkrivanja kardiovaskularnih događaja koji bi mogli da dovedu do iznenadne smrti analizom kao što su D-dimer i troponin, kod svih onih koji su inokulisani proizvodima poznatim kao „COVID-19 vakcine“, kao i rano otkrivanje ozbiljnih tumori.
  • Sprovođenje programa istraživanja i lečenja žrtava štetnih efekata nakon primanja tzv. „COVID-19 vakcine“.
  • Sprovođenje analiza sastava bočica Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnjik V i bilo kog drugog proizvoda poznatog kao „COVID-19 vakcine“, od strane nezavisnih istraživačkih grupa bez povezanosti sa farmaceutskim kompanijama, niti bilo kakvog sukoba interesa .
  • Studije koje treba sprovesti o interakcijama između različitih komponenti takozvanih „COVID-19 vakcina“ i njihovih molekularnih, ćelijskih i bioloških efekata.
  • Sprovođenje programa psihološke pomoći i kompenzacije za sve osobe koje su razvile bolest ili invaliditet kao posledicu tzv. „COVID-19 vakcine“.
  • Sprovođenje i promocija programa psihološke pomoći i kompenzacije za članove porodice bilo koje osobe koja je umrla od posledica inokulacije proizvodom poznatim kao „COVID-19 vakcine“.

Shodno tome, izjavljujemo da se nalazimo u međunarodnoj medicinskoj krizi bez presedana u istoriji medicine, zbog velikog broja bolesti i smrti povezanih sa „vakcinama protiv Covid-a 19“. Stoga zahtevamo da regulatorne agencije koje nadgledaju bezbednost lekova, kao i zdravstvene institucije u svim zemljama, zajedno sa međunarodnim institucijama kao što su SZO, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA i NIH odgovore na ovu deklaraciju i deluju u u skladu sa osam mera koje se zahtevaju u ovom manifestu.

NultaTačka/MedicalCrisisDeclaration