Sve vesti Svet

IZA GLOBALNE nestašice energije stoji AGENDA UN-a 2030 i želja sa širom kontrolom čovečanstva

IZA GLOBALNE nestačice energije stoji AGENDA UN-a 2030 i želja sa širom kontrolom čovečanstva

Evropska komisija je u sredu izjavila da „nema razloga da se veruje da će se ovaj obrazac promeniti“ u vezi sa smanjenjem protoka ruskog prirodnog gasa uoči zime, izdajući novi sveobuhvatni plan u saopštenju za štampu koji poziva zemlje članice da odmah i „dobrovoljno“ smanje potrošnju gasa.

Plan predlaže značajno smanjenje potrošnje gasa za 15% u narednih osam meseci i zahtevaće drastične akcije u svim industrijama, kod proizvođača električne energije, pa čak i kod građana u njihovim domaćinstvima, navodi Blumberg.

Izvršna vlast EU je primetila da bi početna smanjenja bila dobrovoljna; međutim, u predlogu bez presedana, Komisija je zahtevala da se u scenariju upozorenja širom EU „kada postoji značajan rizik od ozbiljne nestašice gasa ili kada dođe do izuzetno velike potražnje za gasom, što dovodi do značajnog pogoršanja situacije snabdevanja gasom” – da poseduje moć da nametne obavezna smanjenja.

Saopštenje „Uštedi gas za sigurnu zimu“ predstavljen je kao krivica Kremlja jer „koristi izvoz gasa u vojne svrhe“, prema dokumentu:

Evropska unija se suočava sa rizikom daljeg smanjenja isporuke gasa iz Rusije, zbog politizacije izvoza gasa od strane Kremlja, pri čemu je skoro polovina naših država članica već pogođena smanjenim isporukama. Preduzimanje akcija sada može smanjiti i rizik i troškove za Evropu u slučaju daljeg ili potpunog poremećaja, jačajući energetsku otpornost Evrope.

Komisija stoga danas predlaže novi zakonodavni alat i Evropski plan za smanjenje potražnje za gasom, kako bi se smanjila upotreba gasa u Evropi za 15% do sledećeg proleća. Svi potrošači, javne uprave, domaćinstva, vlasnici javnih zgrada, snabdevači električnom energijom i industrija mogu i treba da preduzmu mere za uštedu gasa. Komisija će takođe ubrzati rad na diversifikaciji snabdevanja, uključujući zajedničku kupovinu gasa kako bi se ojačala mogućnost EU za nabavku alternativnih isporuka gasa.

Što se tiče predloženog „prava“ da se proglasi uzbuna na nivou Unije koja bi pokrenula obavezna ovlašćenja evropske izvršne vlasti, ovo je opisano u sledećem odeljku:

Komisija predlaže novu Uredbu Saveta o koordinisanim merama za smanjenje potražnje za gasom, na osnovu člana 122. Ugovora. Nova Uredba bi postavila cilj svim državama članicama da smanje potražnju za gasom za 15% između 1. avgusta 2022. i 31. marta 2023. Nova Uredba bi takođe dala Komisiji mogućnost da, nakon konsultacija sa državama članicama, proglasi „Upozorenje Unije“ o sigurnosti snabdevanja, namećući obavezno smanjenje potražnje za gasom svim državama članicama.

Upozorenje sindikata može se pokrenuti kada postoji značajan rizik od ozbiljne nestašice gasa ili izuzetno velike potražnje za gasom. Države članice bi trebalo da ažuriraju svoje nacionalne planove za vanredne situacije do kraja septembra kako bi pokazale kako nameravaju da ispune cilj smanjenja i trebalo bi da izveštavaju Komisiju o napretku svaka dva meseca. Od država članica koje traže solidarne isporuke gasa biće potrebno da pokažu mere koje su preduzele da smanje domaću potražnju.

Vanredne mere (i ovlašćenja koja očigledno preuzima i usvaja Brisel) dolaze usred onoga što je jedan analitičar citiran u Blumbergu nazvao verovatno „najvećom energetskom krizom u Evropi u njenoj istoriji“ – takođe sudbina Severnog toka 1 u bliskoj budućnosti ostaje nejasna.

I izgleda da će trajati ne samo ove predstojeće zime, već i u narednim godinama, kako Blumbergov Havijer Blas ističe: „Evropska komisija ne samo da upozorava na snabdevanje gasom ove zime, već i ukazuje na probleme za zimu 2023-24 (razlog je da ako ove zime potrošite sve svoje zalihe, bićete u nevolji sledeće)“.

MARIO ZNA i dr SEMIR OSMANAGIĆ- Ljudi ovo moraju da znaju- POKUŠAĆE DA NAM ZABRANE VODU

Nulta Tačka/Technocracy