Sve vesti UFO

Javni izveštaj Ministarstva odbrane SAD o NLO-ima je bio nepotpun

Javni izveštaj Ministarstva odbrane SAD o NLO-ima je bio nepotpun

Ministarstvo odbrane SAD objavilo je svoj NLO izveštaj u junu 2021. Sada se ispostavilo da je bio nepotpun.

Da li vanzemaljski NLO zaista postoje? Ovo pitanje je trebalo da bude razjašnjeno u izveštaju američkog Ministarstva odbrane o NLO. S druge strane, dokument objavljen u junu 2021. za mnoge je bio sve samo ne zadovoljavajući. Velikim delom, u kratkom izveštaju na devet stranica otkriveni su fenomeni koji su već bili poznati.

Međutim, ovo je bila samo redigovana verzija izveštaja za javno objavljivanje. Rečeno je da je održan tajni brifing između članova Kongresa koji su uklonili informacije iz javnih evidencija.

The Freedom of Information Act (FOIA) je zakon o slobodi informisanja, odnosno o slobodnom pristupu javnosti dokumentima državnih organa. Internet stranica „The Black Vault“ koristi ovo pravo objavljivanjem dokumenata o “NLO”. Sajt je objavio neskraćenu verziju izveštaja o NLO 23. marta 2022. Međutim, neki pasusi su zatamnjeni.

Nespektakularan javni izveštaj o NLO

Treba napomenuti da vojska u izveštaju ne govori o neidentifikovanim letećim objektima (NLO), već o neidentifikovanim vazdušnim fenomenima (UAP). Prvobitno objavljen izveštaj sastoji se od devet stranica. Izveštaj se fokusirao na viđenja od 2004. do 2021. Pored toga, agencija je tražila prirodna objašnjenja za neidentifikovane objekte, a ne za vanzemaljsko poreklo.

Prema izveštaju, primećene su ptice, baloni, ali i plastične kese. Takođe su konstatovane prirodne atmosferske pojave kao što su kristali leda, vlaga i toplotne fluktuacije. Pretnja od stranih nepoznatih tehnologija takođe se računa u neke uviđaje UAP-a.

Opasne abnormalnosti su u početku mogle biti isključene. Međutim, u javnom izveštaju je naglašeno da je potrebno više vremena za tačnu analizu i stvaranje jedinstvenog sistema za praćenje opažanja NLO-a.

Novi, redigovani i sveobuhvatni izveštaj

Black Vault je, s druge strane, dobio izveštaj od 17 stranica u kojem su neke stranice skoro potpuno zatamnjene. Unutar ovih redigovanih pasusa, Ministarstvo odbrane navodi slike i grafikone kao uobičajene i manje uobičajene oblike viđenja NLO-a. Ovi delovi su potpuno odsutni u javnom izveštaju.

Opširniji izveštaj takođe pokazuje da je FBI istraživao i nastavlja da istražuje uzroke fenomena.

Možda će u jednom trenutku biti dostupna i neredigovana verzija?

Nulta Tačka/DiscloseTV