Sve vesti Svet

NAMERNO ZARAŽENI LJUDI COVIDOM TOKOM ISPITIVANJA

NAMERNO ZARAŽENI LJUDI COVIDOM TOKOM ISPITIVANJA

Istraživači tvrde da je namerno zaražavanje Covid-om bezbedno i da ne ostavlja dugoročne posledice na ispitanicima.

Open Orphan, tim koji vodi ispitivanje u kojem su volonteri namerno izloženi Covid-u, objavio je u sredu, da podaci prikupljeni od učesnika pokazuju da je istraživanje bezbedno.

U saopštenju, istraživači su potvrdili da se nisu pojavile nikakve ozbiljne nuspojave i da se studija pokazala kao siguran i efikasan način da se proširi istraživanje o uticaju Covid-a na odrasle.

“Veruje se da su ljudi u ovoj starosnoj grupi glavni pokretači pandemije i ove studije, koje su reprezentativne za blagu infekciju, omogućavaju detaljno istraživanje faktora odgovornih za infekciju i širenje pandemije,” izjavio je Kris Čiu, glavni istražitelj.

Nakon infekcije, istraživanje je pokazalo da su pojedinci počeli da razvijaju simptome u roku od dva dana, pri čemu se infekcija prvi put pojavila u grlu i dostigla vrhunac oko pet dana nakon kontakta.

Projekat, koji je prvo svetsko ispitivanje za namerno izlaganje odraslih Covid-u, pokrenuli su još u februaru 2021. godine Open Orphan, Imperial College London, radna grupa vlade Ujedinjenog Kraljevstva za vakcine i klinička kompanija hVIVO.

Ispitivalo je 36 zdravih muških i ženskih volontera starosti od 18 do 29 godina koji su bili izloženi originalnom soju Covid-a i praćeni u karantinu. Oni će biti pregledani 12 meseci nakon otpuštanja kako bi se stekao uvid u dugoročni uticaj.

Ovo je samo još jedan svojevrsni primer do kojih granica ide ljudska znatiželja, a prevashodno želja za kontrolom i uticajem, kako bi se čitavo čovečanstvo držalo u neznanju i strahu.

Ispitivanja u vezi sa Covid-om, su objektivno gledano samo još jedan u nizu instrument u rukama establišmenta, kako bi se narod držao u stanju totalne hibernacije.

Nizak nivo znanja i slepo verovanje autoritetima, često dovodi široke narodne mase na ponižavajuće nivoe.

Nulta Tačka/RT