Sve vesti Svet

NULTA TAČKA VAM DONOSI ČAK 47 RECENZIRANIH STUDIJA KOJE GOVORE O NEEFIKASNOSTI NOŠENJA MASKI A JOŠ 32 POTVRĐUJU NJIHOVE NEGATIVNE EFEKTE PO ZDRAVLJE!

Koliko puta ste do sada čuli da maska pomaže u sprečavanju koronavirusa? Bolje da samo kažemo mnogo puta nego da se vraćamo na to koliko puta su nas nečije neutemeljene tvrdnje direktno ugrozile.

U svakom pokušaju otvorene diskusije vezane za COVID-19, neinformisani ljudi u odbranu svoje naivnosti najčešće koriste ,,nisam ili nisi stručan” da bi mogao da kažeš da li je nešto dobro ili nije. Prvo to nije tako a drugo, ako je problem struka koja nije rekla da li je nešto štetno ili nije redakcija Nulte Tačke vam donosi združenih čak 47 recenziranih studija koje govore o neefikasnosti i štetnosti nošenja maski za lice.

 1. Studije hirurške maske/platnena maska za lice

Izloženost zajednici i bliskim kontaktima povezana sa COVID-19 među simptomatskim odraslima ≥18 godina u 11 ambulantnih zdravstvenih ustanova – Sjedinjene Države, jul 2020.

Američki centar za kontrolu bolesti izveo je studiju koja je pokazala da su 85 odsto onih koji su se zarazili Covid-19 tokom jula 2020. nosili maske. Samo 3,9 odsto učesnika studije nikada nije nosilo masku.

Original:https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf Erratum.korekcija: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6938a7.htm?s_cid=mm6938a7_w https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-cdc-study-covid-masks

 1. Zaštita lica za zdravstvene radnike tokom pandemija: pregled obima

U ovoj studiji je korišćeno 5462 recenziranih članaka i 41 članak iz literature.

„Zaključak: Pandemija COVID-19 dovela je do kritičnog nedostatka medicinske zaštitne opreme. Alternativni oblici zaštite lica nude inferiornu zaštitu. Potrebni su čvršći dokazi o različitim vrstama medicinske zaštite lica. Kako napreduju istraživanja o COVID-19, istražitelji bi trebalo da nastave da ispituju uticaj na alternative medicinske zaštite lica “

Pa kako vaša krpa i hirurška maska ponovo deluju ako medicinske alternative ne uspevaju?

Članak o studiji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32371574/

 1. Fizičke intervencije radi prekida ili smanjenja širenja respiratornih virusa

„Postoje umereno sigurni dokazi da nošenje maske verovatno malo ili nimalo ne utiče na ishod laboratorijski potvrđenog gripa u poređenju sa nenošenjem maske“

Studijski članak:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33215698/

 1. Jednokratne hirurške maske za lice za sprečavanje infekcije hirurške rane u hirurgiji

„Obuhvatili smo tri ispitivanja koja su uključivala ukupno 2106 učesnika. Nije bilo statistički značajne razlike u stopama infekcije između maskirane i nemaskirane grupe ni u jednom ispitivanju ”

Studijski članak:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27115326/

 1. Hirurške maske za lice za jednokratnu upotrebu: sistematski pregled

Uključena su dva kontrolisana ispitivanja koja su uključivala ukupno 1453 pacijenta. U malom ispitivanju postojao je trend prema povezivanju maski sa manje infekcija, dok u velikom ispitivanju nije bilo razlike u stopama infekcije između maskirane i nemaskirane grupe.

Studijski članak:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16295987/

 1. Procena efikasnosti zaštitnih maski za lice u smanjenju izloženosti česticama

„Naši rezultati sugerišu da su platnene maske samo neznatno korisne u zaštiti pojedinaca od čestica <2,5 µm“

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27531371/

 1. Propuštanje zaštitnih maski i hirurških maski

„Efikasnost filtracije filtarskih materijala bila je dobra, preko 95%, za čestice prečnika preko 5 mikrona, ali su velike razlike postojale kod manjih čestica.

Koronavirus je 0,125 mikrona. Stoga vas ove maske ne bi zaštitile od virusa ”

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4014006/

 1. Poređenje efikasnosti filtera medicinskih netkanih tkanina sa tri različita aerosolna mikroba

„Efikasnost filtera protiv čestica virusa gripa bila je najmanja“

„Zaključujemo da test efikasnosti filtera koji koristi aerosol fag phi-X174 može preceniti zaštitne performanse netkanih tkanina sa filtarskom strukturom u poređenju sa istim patogenima kao što je virus gripa“

Studijski članak:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29910210/

 1. Prodiranje aerosola kroz hirurške maske

„Iako su hirurške maske možda dovoljne za uklanjanje bakterija koje su izdahnuli ili izbacili zdravstveni radnici, oni možda neće biti dovoljni za uklanjanje aerosola veličine submikrometara koji sadrže patogene“

Studijski članak:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1524265/

 1. Uklanjanje čestica iz vazduha maskama za lice napravljenim od sterilnih omota: efikasnost i ponovna upotreba

„Otkrili smo da je 60 GSM maski za lice imalo efikasnost hvatanja čestica od 94% za ukupne čestice veće od 0,3 mikrona“

Koliki je opet virus? 0,125 mikrona.

Studijski članak:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052962/

 1. Nova metoda za ispitivanje efikasnosti filtracije materijala za maske pod pritiskom poput kihanja

Ova studija navodi da bi „alternative“ poput svile, gaze itd. mogle biti dobre opcije u pandemiji. Radi se na česticama skroba.

Ne navodi ni koliko su velike, ali i dalje mogu da prođu kroz materijal i moje istraživanje ističe da su čestice skroba „velike“, mnogo veće od većine virusa.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32503823/

 1. Zaštita osoblja od virusnih čestica u vazduhu: efikasnost laserskih maski in vivo

„Laserska maska pružala je znatno manju zaštitu od FFP2 maski (P = 0,02) i samo neznatno veću zaštitu od hirurške maske. Dalja upotreba laserskih maski za zaštitu disajnih puteva je upitna. Lepljenje ivica maski po licu samo je donelo mali napredak u zaštiti “

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16920222/

 1. Kvantitativna metoda za uporednu procenu efikasnosti uklanjanja čestica putem maski od tkanina kao alternativa standardnim hirurškim maskama za PPE

„Nošene kako su dizajnirane, komercijalne hirurške maske i maske od platna imale su različitu efikasnost (53 – 75 procenata, odnosno 28 – 91 procenata efikasnosti uklanjanja čestica)“. Različita marka, različiti rezultati i samo kada su naneli „najlonske slojeve“, poboljšala se „efikasnost“. Sintetička vlakna ne dišu, pa će ovo neizbežno uticati na vaše disanje.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32838296/

 1. Efikasnost standardnih hirurških maski za lice: ispitivanje pomoću „praškastih čestica“

„Budući da mikrosfere nisu identifikovane na spoljnoj strani ovih maski za lice, mora da su pobegle oko ivica maske“. Ćelije humanog albumina, zvane abortirano fetalno tkivo, mnogo su veće od virusa i uvek su izbegle masku.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7379387/

 1. Testiranje efikasnosti domaćih maski: da li bi one štitile u slučaju pandemije gripa?

„Naši nalazi sugerišu da domaću masku treba smatrati samo krajnjim utočištem za sprečavanje prenosa kapljica od zaraženih pojedinaca“, pa zašto je onda vlada predložila da sami napravite vlastitu kada nisu efikasne?

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24229526/

 1. Korišćenje maski za pola lica za H1N1

„Povećanje nivoa filtracije maski za čestice ne povećava sposobnost maski da smanji izloženost korisnika zagađivačima“

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19927872/

 1. Zašto maske ne deluju protiv COVID-19

Članak je prepun studija koje dokazuju da maske ne deluju na koronavirus ili grip.

Članak: https://www.citizensforfreespeech.org/why_masks_don_t_work_against_covid_19?fbclid=IwAR0Qviyvt6BObOg aMij03Cj0fgTcm_gm5jhXcMkO8GcH3Kur-bwib0o8rf8

 1. Maske ne deluju: pregled nauke relevantne za socijalnu politiku COVID-19

Ovaj članak je pun studija koje dokazuju da je zaštita maske zanemarljiva za koronavirus, grip itd.

Članak:  https://www.rcreader.com/commentary/masks-dont-work-covid-a-review-of-science-relevant-to-covide- 19-social-policy?fbclid=IwAR0Qviyvt6BObOgaMij03Cj0fgTcm_gm5jhXcMkO8GcH3Kur-bwib0o8rf8

 1. Maske za lice za sprečavanje prenosa virusa gripa: sistematski pregled

Manje je podataka koji podržavaju upotrebu maski za lice ili respiratora za sprečavanje zaraze.

Studijski članak:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20092668/

 1. „Vežba sa maskom za lice; Da li držimo mač đavola? “ – Fiziološka hipoteza

Nema dokaza koji ukazuju na to da nošenje maske tokom vežbanja nudi bilo kakvu korist od prenosa kapljica virusa.

„Vežbanje sa maskama za lice može smanjiti raspoloživi kiseonik i povećati zarobljavanje vazduha sprečavajući značajnu razmenu ugljen-dioksida. Hiperkapnička hipoksija može potencijalno povećati kiselo okruženje u organizmu, preopterećenje srca, anaerobni metabolizam i bubrežno preopterećenje, što može znatno pogoršati osnovnu patologiju utvrđenih hroničnih bolesti “

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

 1. Korišćenje maski za lice od nedezinfikovanog osoblja operacione sale: randomizirano kontrolisano ispitivanje

Stope infekcije na mestu hirurške intervencije nisu se povećavale kada osoblje koje nije dezinfikovano nije nosilo maske za lice.

Članak iz 2010. godine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20575920/

 1. Hirurške maske za lice u modernim operacionim salama – skup i nepotreban ritual?

Kada se čini da je nošenje maski za lice od strane nedenzifikovanog osoblja koje radi u operacionoj sali sa ventilacijom nepotrebno.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1680906/

 1. Maske: istraga odeljenja i pregled literature

Nošenje višeslojnih maski za operacione sale za svaku posetu nije imalo uticaja na stope prenosa putem nosa i grla.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2873176/

     24.Karakteristike prodiranja aerosola i drugih čestica kod maski koje se koriste u industriji zdravstvene zaštite

Zaštita koju pružaju hirurške maske može biti nedovoljna u okruženjima koja sadrže potencijalno opasne aerosole veličine submirkonometra.

„Zaključak: Zaključujemo da zaštita koju pružaju hirurške maske može biti nedovoljna u okruženjima koja sadrže potencijalno opasne aerosole veličine submikrometara“

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8239046/

 1. Maske za prevenciju virusnih respiratornih infekcija kod zdravstvenih radnika i javnosti: PEER sistematski pregled 

Pregled meta analize koji kaže da postoje ograničeni dokazi koji ukazuju na to da upotreba maski može smanjiti rizik od širenja virusnih respiratornih infekcija.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32675098/

 1. Modeliranje prenosa koronavirusa, virusa boginja, virusa gripa, Micobacterium tuberculosis i Legionella pneumophila u stomatološkim klinikama

Dokazi koji ukazuju na to da je verovatnoća prenosa snažno pogođena kvalitetom vazduha u zatvorenom, praćenom efikasnošću pacijenta, a najmanje zaštitom respiratornih organa upotrebom maske.

Dakle, ovo bi moglo objasniti „drugi talas“ i nema nikakve veze sa rukovanjem ili nenošenjem maske.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32614681/

 1. Nefarmaceutske mere za pandemijsku gripu u nezdravstvenim ustanovama – lične mere zaštite i zaštite životne sredine

Upotreba maski za lice, bilo zaraženih ili neinficiranih osoba, nema značajan uticaj na prenos gripa.

TAKO DA MASKE NE ŠTITE VAS OD MENE, I VICE VERSA.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32027586/

 1. Efikasnost ličnih zaštitnih mera u smanjenju prenosa pandemijske gripe: Sistematski pregled i metaanaliza

Meta analize sugerišu da je redovna higijena ruku pružala značajan zaštitni efekat u odnosu na maske za lice i njihovu beznačajnu zaštitu.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28487207/

 1. Efikasnost maski N95 naspram hirurških maski protiv gripa: Sistematski pregled i metaanaliza

Upotreba maski n95 u poređenju sa hirurškim maskama nije povezana sa manjim rizikom od laboratorijski potvrđene gripe.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167245/

 1. Korišćenje maske za lice kod adolescenata i prenos kontakata u novom koronavirusu

Površine maski za lice mogu postati izvori zaraza. Ljudi ih stavljaju u džepove, torbe, stavljaju na stolove, ljudi ih ponovo koriste itd. Zbog toga je ova studija relevantna:

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32582579/

 1. Vizuelizacija efikasnosti maski za lice u sprečavanju respiratornih mlazova

Labavo presavijene maske za lice i pokrivači za lice u „bandana stilu“ pružaju minimalnu sposobnost zaustavljanja i najmanjih aerosolizovanih kapljica.

Ovo se odnosi na svakoga ko savije ili gurne masku u džepove ili torbu. Takođe se odnosi na maske od platna i domaće tkanine:

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32624649/

 1. Korišćenje hirurških maski za lice za smanjenje učestalosti prehlade među zdravstvenim radnicima u Japanu: randomizirano kontrolisano ispitivanje

Nije dokazano da upotreba maske za lice kod zdravstvenih radnika pruža korist u smislu simptoma prehlade ili prehlade.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

 1. Klaster randomizirano ispitivanje platnenih maski u poređenju sa medicinskim maskama kod zdravstvenih radnika

Prodiranje platnenih maski česticama gripa bilo je skoro 97 procenata, a medicinskih 44 procenta. Tako da su platnene maske u osnovi beskorisne, a maske „medicinskog nivoa“ ne pružaju odgovarajuću zaštitu.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/

 1. Jednostavna respiratorna zaštita – procena performansi filtracije platnenih maski i uobičajenih materijala od tkanina protiv čestica veličine 20-1000nm

Platnene maske i drugi materijali od tkanina koji su testirani u studiji imali su trenutni nivo penetracije od 40 do 90 procenata protiv polidisperznih NaCl aerosola.

„Rezultati dobijeni u studiji pokazuju da uobičajeni materijali od tkanine mogu pružiti marginalnu zaštitu protiv nanočestica, uključujući one u rasponu veličina čestica koje sadrže virus u izdahnutom dahu“

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20584862/

 1. Respiratorne performanse koje nude N95 maske i hirurške maske: procena ljudskog subjekta sa NaCl aerosolom koji predstavlja opseg veličina čestica bakterija i virusa

„Studija pokazuje da N95 maske za lice koje filtriraju možda neće postići očekivani nivo zaštite od bakterija i virusa“

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18326870/

 1. Da li maske sa filterom N95 pružaju 95% nivoa zaštite od virusa u vazduhu i koliko su hirurške maske adekvatne?

Maska za filtriranje N95 možda neće pružiti očekivani nivo zaštite od malih virona

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16490606/

 1. Da li hirurške maske zaustavljaju koronavirus?

Studijski članak: https://slate.com/news-and-politics/2020/01/coronavirus-surgical-masks-china.html

 1. Efikasnost ličnih zaštitnih mera u smanjenju prenosa pandemijske gripe: Sistematski pregled i metaanaliza

Ova studija navodi da N95, u zavisnosti od marke, može biti u rasponu od 0,1-0,3 mikrona. međutim, većina ljudi ne može kupiti N95 sa otvorom manjim od 0,3 mikrona, jer je skupo i nije lako dostupno na javnom tržištu.

„Utvrđeno je da maske N95 različitih kompanija imaju različitu efikasnost filtracije za najprodorniju veličinu čestica (0,1 do 0,3 mikrona)“

„Iznad najprodornije veličine čestica efikasnost filtracije se povećava sa veličinom; dostiže približno 99,5% ili više na oko 0,75 mikrona ”

„Meta-analize sugerišu da je redovna higijena ruku obezbedila značajan zaštitni efekat (OR = 0,62; 95% CI 0,52-0,73; I2 = 0%), a upotreba maski za lice neznačajni zaštitni efekat (OR = 0,53; 95% CI 0,16-1,71; I2 = 48%) protiv pandemijske infekcije gripom 2009 ”

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28487207/

 1. Efikasnost maski N95 naspram hirurških maski protiv gripa: Sistematski pregled i metaanaliza

„Upotreba maski N95 u poređenju sa hirurškim maskama nije povezana sa manjim rizikom od laboratorijski potvrđene gripe. Predlaže da se respiratori N95 ne bi trebali preporučivati široj javnosti ili medicinskom osoblju koje nije rizično, a koje nije u bliskom kontaktu sa pacijentima sa gripom ili pacijentima za koje postoji sumnja “

N95 maske su pokazale pozitivan efekat na BAKTERIJE, ali ne i na viruse.

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167245/

 1. Korišćenje maske za lice kod adolescenata i prenos kontakata u novom koronavirusu

Ova studija koristila je boju da pokaže da li su maske zagađene. „Kao rezultat, površina maski postaje izvor kontaminacije. U kontaktnom eksperimentu, od deset odraslih je zatraženo da stave i skinu hiruršku masku dok rade zadatak obrade teksta. Proširena područja zagađenja zabeležena su i identifikovana analizom slike “

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32582579/

 1. Upotreba hirurških maski za lice za smanjenje učestalosti prehlade kod zdravstvenih radnika u Japanu: randomizirano kontrolisano ispitivanje

„Od 8 simptoma zabeleženih svakodnevno, ispitanici u grupi sa maskama imali su znatno veću verovatnoću da će imati glavobolju tokom perioda ispitivanja“

„Nije dokazano da upotreba maske za lice kod zdravstvenih radnika pruža korist u smislu simptoma prehlade ili prehlade“

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

 1. Učinkovitost dodavanja preporuke o nošenju maski ostalim merama javnog zdravlja za sprečavanje zaraze SARS CoV-2 kod danskih nosilaca maski: Randomizirano kontrolisano ispitivanje

„Preporuka za nošenje hirurških maski kao dodatak ostalim merama javnog zdravlja nije smanjila stopu zaraze SARS-CoV-2 među nosiocima za više od 50 procenata u zajednici sa umerenom stopom zaraze, određenim stepenom socijalnog udaljavanja i neuobičajenom opštom upotrebom maski ”

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/

 1. Klaster randomizirano ispitivanje platnenih maski u poređenju sa medicinskim maskama kod zdravstvenih radnika

„Analiza upotrebe maski pokazala je da su ILI (RR = 6,64, 95 procenata CI 1,45 do 28,65) i laboratorijski potvrđeni virus (RR = 1,72, 95 procenata CI 1,01 do 2,94) bili značajno veći u grupi platnenih maski u poređenju sa grupom gde su se nosile medicinske maske. Prodiranje platnenih maski česticama bilo je skoro 97 procenata, a medicinskih 44 procenta ”

Studijski članak:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/

 1. Respiratorne performanse koje nude N95 maske i hirurške maske: procena zaštite čoveka kod aerosola NaCl koji predstavlja opseg veličina bakterijskih i virusnih čestica

„Studija ukazuje da N95 maske za lice koje filtriraju možda neće postići očekivani nivo zaštite od bakterija i virusa. Ventil za izdisanje na respiratoru N95 ne utiče na zaštitu”

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18326870/

 1. Performanse N95 maske: efikasnost filtracije mikrobioloških i inertnih čestica u vazduhu

Koronavirus je 0,125 mikrona, kao što možete pročitati u ovoj studiji, navodi se da većina maski N95 može filtrirati samo čestice od samo 0,75 mikrona. Ovo je preveliko da bi zarobilo ovaj virus. To je činjenica.

Pa čak i sa efikasnošću od 95 procenata (u zavisnosti od marke, pa je filtracija možda niža) AKO virus može da ostane zarobljen… još uvek mu nedostaje 5 procenata, a možda i više na osnovu N95 koji ima 0,1 mikrona.

Studijski članak:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9487666/

KORONAVIRUSI SU 0,125 MIKRONA. PA I NAJBOLJA N95 NA TRŽIŠTU NE BI URADILA NIŠTA.

 1. ​​Novi koronavirus kod pacijenata sa pneumonijom u Kini, 2019

Kineska studija koja dokazuje da čestica koronavirusa u vazduhu (0,125 mikrona) može proći direktno kroz masku N95

Studijski članak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/

 1. Čestica koronavirusa u vazduhu (<0,125 mikrona) proći će direktno kroz masku za lice N95.

Studijski članak:  https://www.greenmedinfo.com/article/airborne-coronavirus-particle

VELIČINA CORONAVIRUSA: Veličina može da varira, ali sve su manje od 0,3 mikrona.

„Ljudski koronavirusi mere između 0,1 i 0,2 mikrona, što je jedan do dva puta ispod granične vrednosti“. Ova „granična vrednost“ odnosi se na veličinu koju maska N95 može zarobiti. Većina nas ne koristi MEDICINSKE ili uobičajene N95.