Sve vesti Svet

Ogroman skok anksioznosti i depresije zbog korona mera

Ogroman skok anksioznosti i depresije zbog korona mera
Pisao Elena Vuk

Osim što je do danas ubilo više od 900.000 Amerikanaca i izazvalo pustoš u ekonomiji zemlje, pandemija COVID-19 (i prateća drakonska “zdravstvena” politika) takođe je uzela veliki danak na mentalno zdravlje.

Prema podacima koje su prikupili američki Biro za popis stanovništva i Nacionalni centar za zdravstvenu statistiku, više od 4 od 10 odraslih u SAD razvilo je simptome depresije ili anksioznosti do kraja 2020. godine, što je naglo povećanje u odnosu na rezultate uporednog istraživanja sprovedenog pre početka pandemije 2019.

Najnovija otkrića su izvedena iz Ankete o pulsu domaćinstava, koja je pokrenuta kako bi se proizveli podaci o društvenim i ekonomskim uticajima Covid-19 na američka domaćinstva.

Od aprila 2020, od desetine hiljada Amerikanaca je zatraženo da popune veb anketu kako bi „izmerili uticaj pandemije na status zaposlenja, potrošnju, bezbednost hrane, smeštaj, poremećaje u obrazovanju i dimenzije fizičkog i mentalnog zdravlja. ”

Između ostalog, od ispitanika je zatraženo da prijave koliko su se često osećali potišteno, depresivno, beznadežno ili anksiozno u poslednjih nedelju dana, koliko često nisu bili u stanju da prestanu da brinu ili su pokazali malo interesovanja ili zadovoljstva da rade stvari, svi simptomi koji su bili pokazalo se da je povezano sa dijagnozama generalizovanog anksioznog poremećaja ili velikog depresivnog poremećaja.

Kao što pokazuje sledeći grafikon, deo ispitanika koji pokazuju znake anksioznosti ili depresije otprilike se učetvorostručio u poređenju sa rezultatima dobijenim pre pandemije, pri čemu su problemi mentalnog zdravlja bili posebno rasprostranjeni krajem 2020.

Ostaje pitanje, šta je izazvalo najviše patnje: virus ili odgovor elite na njega (zbog naše bezbednosti)?

Nulta Tačka/Statista