Sve vesti Svet

OTKRIVENO: OBJAVLJEN PETOGODIŠNJI PLAN KINE ZA 2021. – DOMINACIJA BIOTEHNOLOGIJE I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U RATU

Kina se priprema za biološki rat i shodno tome mobiliše sve svoje vojne i civilne resurse.

Nedavno prevedeni petogodišnji nacionalni program za istraživanje i razvoj Komunističke partije Kine za 2021. ima pododeljak „Istraživanje patogeneze i tehnološkog sistema za prevenciju epidemija“, u kojem se navodi cilj:

“Uspostaviti analizu informacija u realnom vremenu i mehanizam ranog upozorenja zasnovan na bazi podataka o patogenima da bi mogao da analizira varijacije i evoluciju poznatih epidemijskih patogena u mirnodopskim vremenima i da bude u stanju da brzo reaguje na pojavne patogene i analizira varijacije i evoluciju patogena u ratno vreme”.

A coming bio-tech revolution in warfare » Wavell Room

Program će identifikovati „8-10 patogena“ i „uspostaviti kombinaciju civilnog i vojnog sistema za praćenje i analizu podataka o patogenima“.

Ciljevi 14. petogodišnjeg plana su kulminacija i produžetak Programa vojno-civilne fuzije nauke i tehnologije 13. petogodišnjeg plana za 2016. godinu, koji je pokrenuo Naučno-tehnički komitet pri Centralnoj vojnoj komisiji.

Taj program je uključio sve kineske univerzitete, farmaceutske kompanije i „civilne” istraživačke centre, poput Instituta za virusologiju Vuhan, u biotehnološke napore Narodnooslobodilačke vojske.

Zadaci istraživanja i razvoja navedeni u 14. petogodišnjem planu za 2021. su:

1. Otkrivanje patogenih mehanizama i meta za prenošenje velikih zaraznih bolesti,
2. Otkrivanje, sledljivost i predviđanje radi ranog upozorenja o glavnim patogenima zaraznih bolesti,
3. Istraživanje o novom dizajnu vakcine i sistemu platforme,
4. Klinička kontrola glavnih zaraznih bolesti,
5. Uspostavljanje integrisanog sistema za prevenciju i kontrolu velikih zaraznih bolesti u nastajanju i pojavnim bolestima.

Ključni projekat 14. petogodišnjeg plana Komunističke partije Kine je „Fuzija biotehnologije i informacionih tehnologija (BT i IT fuzija)“, a ciljne oblasti su:

1. Razvoj sistema za skladištenje informacija zasnovanih na DNK principima
2. Izgradnja i razvoj inteligentnih bioloških sistema za integraciju život-neživot
3. Demonstracija primene BT i IT tehnologije konvergencije u scenarijima zdravstvene medicine

Prema prevedenim dokumentima, ciljevi Ključnog projekta, koji uključuje upotrebu veštačke inteligencije, su:

“izgradi DNK skladište, inteligenciju nalik mozgu i interakciju između čoveka i računara, mapiranje biološkog znanja, programabilnu ćelijsku inteligenciju, inteligentne medicinske i druge tehnologije za unakrsnu oplodnju, promovisanje, otkrivanje i transformacija znanja nauke o životu zasnovana na velikim podacima; pokrenuti niz novih disruptivnih tehnologija orijentisanih na život i zdravlje i promovisati razvoj novih ekonomskih modela”.

Sva istraživanja zasnovana na podacima opisana u kineskom 14. petogodišnjem planu „uključuju prikupljanje, očuvanje, korišćenje i obezbeđivanje ljudskih genetičkih resursa“.

Iako će Kina pokušati da „postigne punu pokrivenost patogenih istraživanja uključujući viruse, bakterije, gljivice i parazite“, „ključne mete su važni respiratorni virusi kao što su koronavirusi i virusi gripa“, za koje će se koristiti molekularna biologija, i to „za analizu ključnih faktora koji utiču na prenošenje virusa”.

Jasno je da pandemija COVID-19 nije usporila kineske ambicije u pogledu fuzije biotehnološke i informacione tehnologije i njene primene u biološkom ratu.

Nulta Tačka/GatewayPundit