Sve vesti Svet

OVO JE VRLO VAŽNO! Danski parlament odlučio! Deportacija azilanata izvan EU počinje. Pogodite gde će da ih šalju

OVO JE VRLO VAŽNO! Danski parlament odlučio! Deportacija azilanata izvan EU počinje. Pogodite gde će da ih šalju

Danski parlament usvojio je zakon koji će omogućiti vladi da deportuje azilante u zemlje izvan Evropske unije kako bi se njihov slučaj rešavao dalje po pitanju njihovog boravka ili trajnog prebivališta.

Zakonodavstvo se smatra prvim korakom ka pomeranju procesa provere azila u zemlji izvan granica Danske.

Zakon koji je predložila vlada koju vode socijaldemokrate, ima za cilj obeshrabrivanje zahteva za azil. Oni koji pordžavaju masovne migracije dočekali su ga sa besom, verovatno iz straha da bi druge zemlje EU sada mogle slediti Dansku.

Take Them Back! Denmark Mulls Making Iraq 'An Offer It Can't Refuse' - Sputnik International

Izmena zakona o strancima, usvojena 3. juna sa 70 glasova za i 24 protiv, ovlašćuje vladu da zaključi sporazume sa zemljama koje nisu članice EU ( tzv. Treće zemlje ) kako bi joj omogućila da premešta državljane i lica bez državljanstva koja se prijavljuju za azil u Danskoj u dotičnu treću zemlju radi suštinske obrade zahteva za azil.
”Danska je posvećena pronalaženju novih i održivih rešenja za sadašnje migracione i izbegličke izazove koji utiču na zemlje porekla, tranzita i odredišta.

Trenutni sistem azila je nepravičan i neetičan podsticanjem dece, žena i muškaraca da krenu na opasna putovanja migracionim putevima, dok trgovci ljudima zarađuju bogatstvo”.

”Postoji potreba za pronalaženjem novih načina rešavanja migracionih izazova promovisanjem pravednijeg i humanijeg sistema azila zasnovan na sveobuhvatnom pristupu.

To uključuje bavljenje osnovnim uzrocima iregularnih migracija, pružanje veće i bolje zaštite izbeglica u regionima sukoba i povećanje pomoći zemljama domaćinima, zemljama porekla i tranzita – duž migracionih ruta – u cilju poboljšanja upravljanja granicama, jačanja sistema azila i boriti se protiv krijumčarenja ljudi. Takođe je vizija Danske vlade da se obrada zahteva za azil odvija izvan Evropske Unije kako bi se razbila negativna podsticajna struktura sadašnjeg sistema azila”.

PROFESOR SA STANFORDA ,,Istoričari će na zaključavanja ljudi gledati kao na najveću katastrofu u ljudskoj civilizaciji ikada”

Zagovornici masovnih migracija kritikovali su novi zakon Danske. Evropska komisija, moćna administrativna ruka EU, rekla je da ima osnovne brige o deportaciji azilanata u zemlje van Evrope: ”Spoljna obrada zahteva za azil postavlja osnovna pitanja kako o pristupu postupcima za azil, tako i o efikasnom pristupu zaštiti.

Prema postojećim pravilima ili predlozima EU prema novom paktu za migraciju i azil to jednostavno nije izvodljivo”.
Pomoćnica visokog komesara UNHCR-a, agencije za izbeglice Ujedinjenih nacija, upozorila je da ”takva praksa podriva prava onih koji traže sigurnost i zaštitu, jer ih na taj način kažnjava i može da ugrozi njihove živote”.

Ostale mere za suzbijanje masovne migracije;
Od preuzimanja vlasti u junu 2019. godine, vlada danske premijerke Meti Frederiksen uvela je niz mera usmerenih na suzbijanje masovnih migracija. Mere se nadovezuju na mere koje su primenjivale prethodne vlade.

3. Juna, 2021. Danski parlament odobrio je sa 78 glasova za i 16 protiv, nove zakone koji ovlašćuju vladu da opozove dansko državljanstvo imigrantima koji su članovi kriminalnih bandi.

Cilj zakona je suzbiti nagli porast nasilnog kriminala povezanog sa migracijama. Izmena zakona o državljanstvu dozvoljava ”uskraćivanje državljanstva za određene oblike teških zločina koji se smatraju štetnim za vitalne interese države”. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine.

Ministar pravde Nik Hakerup izjavio je sledeće: ”Kada osobe kojima smo dali dansko državljanstvo učestvuju u nemilosrdnim zločinu bandi, to je temeljni izraz prezira prema društvu čiji su deo. Cilj naše vlade je da osigura da Danci mogu biti sigurni u svom svakodnevnom životu. Kada bande izazivaju tu sigurnost, to mora imati primetne posledice”.

CDC održava hitan sastanak nakon što je više stotina osoba dobilo MIOKARDITIS nakon vakcinisanja.

Danska je takođe 26. maja, 2021. odobrila zakon o repatrijaciji koji ovlašćuje vladu da deportuje migrante i azilante koji tu borave ilegalno. Zakon je odobren nakon izveštaja da su migranti kojima je danska vlada platila između 16.000 i 37.000 američkih dolara da napuste zemlju, zapravo uzeli novac a da zemlju nisu napustili.

U prethodnom članku smo pisali o tome kako EU pokušava da ”ugosti” preko 70 miliona Afrikanaca na teritoriji Evrope, i pored ovoga što Danska želi da uradi prebacivanjem azilanata van granica svoje države i ”udeli” ih trećim zemljama, možemo se samo nadati da će nas ovoga puta ta grupa ”gostiju” ako je ikako moguće zaobići, da će naša ”vojska” reagovati time što ce braniti svoje granice od masovnog priliva ljudi, među kojima je većina sa kriminalnom prošlošću spremno da iskaže svoje nezadovoljstvo i pokaže svoju lošu stranu koju smo već mogli da doživimo u prethodnim dešavanjima unutar naše zemlje.

Od silovatelja, lopova, huligana koji lome spomenike do onih koji glume ”vlast” i blokiraju magistralne puteve u Srbiji. Šta reći.