Sve vesti Svet

Pfizer i BioNTech započinju testiranje univerzalne vakcine protiv COVID-a 19

Pfizer i BioNTech započinju testiranje univerzalne vakcine protiv COVID-a 19

Da bi navodno poboljšali efikasnost vakcine protiv COVID-19, naučnici razvijaju univerzalnu vakcinu protiv koronavirusa. Prošle nedelje, Pfizer i BioNTech su objavili da će početi klinička ispitivanja za univerzalnog kandidata u drugoj polovini 2022.

U slučaju SARS-CoV-2, univerzalne vakcine protiv korona virusa bile bi efikasne protiv više varijanti i zahtevale bi manje doza —ili ni jednu— odnosno nijednu dodatnu dozu tokom vremena.

„Univerzalna vakcina protiv korona virusa ima potencijal da bolje zaštiti od budućih varijanti SARS-CoV-2, kao i drugih koronavirusa koji imaju potencijal da se preliju na ljudsku populaciju“, kaže dr Jarrod Mousa, docent u Centru za vakcine i imunologiju na Univerzitetu Džordžija.

Prema saopštenju za štampu, kandidati za vakcinu kompanije Pfizer i BioNTech uključiće injekcije za poboljšanje T-ćelija koje štite od teških bolesti i vakcine protiv pan-korona virusa koje „štite od šire porodice virusa i njihovih mutacija“.

Na pitanje koje tehnologije bi naučnici mogli da koriste da naprave takve vakcine pan-korona virusa, dr Dana Hokinson je rekla da je to teško reći. Međutim, primetila je da se može koristiti sekvenciranje genoma, RNK i DNK tehnologija, a moguće su i druge molekularne tehnike.

Dr Mousa je pretpostavio da bi „trenutna mRNA ili tehnologije zasnovane na proteinima mogle da se koriste u ovim univerzalnim vakcinama protiv koronavirusa, iako bi dizajn novih sekvenci koje bi mogle da pokriju višestruke koronaviruse ili varijante SARS-CoV-2 mogao biti važan za ove studije”.

Dr Hokinson se složio da „praktično neograničene sposobnosti“ SARS-CoV-2 da mutira i iskoristi slabosti u ljudskom imunološkom sistemu predstavljaju veliki izazov.

Nulta Tačka/Reuters