Sve vesti Svet

POTVRĐENO! U MASKAMA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU, NANOPLASTIKA I OSTALI OTROVI! ISTRAŽIVANJE RADILI POZNATI UNIVERZITETI!

POTVRĐENO! U MASKAMA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU, NANOPLASTIKA I OSTALI OTROVI! ISTRAŽIVANJE RADILI POZNATI UNIVERZITETI!
Pisao Elena Vuk

Slike mikroskopskih čestica koje se nalaze u jednokratnim maskama za lice: (levo) mikrovlakna sa dečje maske; (desno) plastični fragmenti

Naučnici sa Univerziteta Svansi otkrili su potencijalno opasne hemijske zagađivače koji se oslobađaju iz jednokratnih maski za lice kada su uronjeni u vodu.

Istraživanje otkriva visok nivo zagađivača, uključujući olovo, antimon i bakar, unutar vlakana na bazi silikata i plastike standardnih jednokratnih maski za lice.

Ogledni rad podržavaju Institut za inovativne materijale, obradu i numeričke tehnologije (IMPACT) i SPECIFIČNI centar za inovacije i znanje( SPECIFIC Innovation & Knowledge Centre ).

Vođa projekta dr. Sarper sa Svansi Univerziteta, Fakultet za inžinjering, rekao je:

„Svi mi moramo nastaviti nositi maske jer su one ključne za okončanje pandemije. Ali takođe su nam hitno potrebna veća istraživanja i propisi o proizvodnji maski, kako bismo mogli smanjiti sve rizike po životnu sredinu i ljudsko zdravlje ”.

MARIO ZNA OTKRIVA! 5G LABORATORIJA KOJU OTVARAJU GOOGLE I NVIDIA NEĆE DONETI NIŠTA DOBRO

Kao što je navedeno u nedavnom radu, testovi koje je proveo istraživački tim koristili su razne maske – od standardnih običnih maski za lice do noviteta i svečanih maski za decu, a mnoge se trenutno prodaju u maloprodajnim objektima u Velikoj Britaniji.

Porast maski za jednokratnu upotrebu i pripadajući otpad zbog pandemije COVID-19 dokumentovan je kao novi uzrok zagađenja. Cilj studije bio je istražiti ovu vezu – sa istragama radi utvrđivanja nivoa prisutnih toksičnih supstanci.

Nalazi otkrivaju značajan nivo zagađivača u svim testiranim maskama – sa mikro/nano česticama i teškim metalima ispuštenim u vodu tokom svih ispitivanja. Istraživači zaključuju da će ovo imati značajan uticaj na okolinu, a osim toga, postavljaju pitanje potencijalne štete po javno zdravlje – upozoravajući da bi ponovljeno izlaganje moglo biti opasno jer pronađene supstance imaju poznate veze sa ćelijskom smrću, genotoksičnošću i stvaranjem karcinoma.

Da bi se borio protiv toga, tim savjetuje da se u procesu proizvodnje i ispitivanja uspostave dalja istraživanja i naknadni propisi.

Dr Sarper je nastavio:

“Proizvodnja jednokratnih plastičnih maski za lice (DPF) samo u Kini dostigla je približno 200 miliona dnevno, u globalnom naporu za suzbijanje širenja novog virusa SARS-CoV-2. Međutim, nepravilno i neregulisano odlaganje ovih DPF-ova je problem zagađenja plastikom sa kojim se već suočavamo i samo će se nastaviti povećavati.

Postoji zabrinjavajuća količina dokaza koji ukazuju na to da otpad iz DPF-a može potencijalno imati značajan uticaj na okolinu ispuštanjem zagađivača jednostavnim izlaganjem u vodi. Mnoga toksična zagađivača su pronađena u našem istraživanju i imaju bioakumulativna svojstva kada se ispuštaju u prirodu, a naša otkrića pokazuju da bi DPF-ovi mogli biti jedan od glavnih izvora ovih zagađivača okoline tokom i nakon pandemije Covid-19.

Stoga je imperativ da se tokom proizvodnje i odlaganja/recikliranja DPF-a moraju sprovoditi stroži propisi kako bi se uticaj na okolinu doveo na minimum.

Takođe je potrebno razumeti uticaj isparenja takvih čestica na javno zdravlje. Jedna od glavnih briga kod ovih čestica je ta što su se lako odvojile od maski za lice i spale u vodu bez uznemirivanja, što sugeriše da su te čestice mehanički nestabilne i lako dostupne za odvajanje.

Stoga je neophodno potpuno ispitivanje kako bi se utvrdile količine i potencijalni uticaji spiranja ovih čestica u prirodi i nivoa koji korisnici udišu tokom normalnog disanja. To je značajna briga, posebno za zdravstvene radnike, ključne radnike i decu koja moraju nositi maske u većem delu radnog ili školskog dana. ”

U istraživačkom timu su profesor Tristan Vatson, dr. Havierr Delgado Galardo i dr. Geraint Sulivan.

Operaciju IMPACT delom finansira Evropski fond za regionalni razvoj preko Velške vlade i Univerziteta Svansi.

Ako želite da pročitate nešto više o ovom istraživanju –

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135421002311#!

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”