Sve vesti Svet

Provere Činjenica: Digitalni crnokošuljaši Tehnokratije

Provere Činjenica: Digitalni crnokošuljaši Tehnokratije

Proverivači činjenica su „korisni idioti“ tehnokrata! Često nisko plaćeni poslovi na početnim nivoima koje popunjavaju neiskusni anonimusi koji znaju malo ili ništa o temama kojima proveravaju činjenice. Ipak, oni postaju neprikosnoveni „stručnjaci“ koji mogu da diktiraju narativ u koji morate da verujete, da ne biste bili provereni i uklonjeni zato što pišete ono što je ISTINA!

Mi smo pod opsadom. Nihilistički fanatizam je slobodan među nama zahvaljujući nastanku novinarskog „etosa“ koji uspostavlja gotovo potpunu ekvivalenciju između „istine“ i onih iskaza koji podržavaju strateške ciljeve velikih ekonomskih i digitalnih sila našeg vremena.

Mnogi će dobiti šifru?! Nova veštačka inteligencija otkriva mentalne poremećaje na osnovu objava na vebu

Pre nekoliko meseci Fejsbuk je cenzurisao članak u Britanskom medicinskom žurnalu koji je ukazao na ozbiljne nepravilnosti u kliničkim ispitivanjima Fajzerovih vakcina. Pre dve nedelje, proverivači činjenica sa španskih sajtova Newtral i Maldita upali su na javni trg da optuže profesora farmakologije, poznatog stručnjaka za bezbednost lekova i bivšeg savetnika SZO, Džoana Ramona Laportea za nametanje laži i dezinformacija španskom stanovništvu. Ovo, kao reakcija na Laporteovo svedočenje pred španskom parlamentarnom komisijom koja istražuje napore zemlje u vakcinaciji.

Uprkos njegovim ogromnim akreditivima, njegova intervencija je brzo označena kao problematična od strane medija i naknadno zabranjena od strane Jutjuba. Zločin ovog novog Galileo Galileja? Upozorenje okupljenim parlamentarcima na postojanje ozbiljnih proceduralnih nepravilnosti u ispitivanjima vakcina i dovođenje u pitanje mudrosti zdravstvene strategije koja ima za cilj da svakom španskom detetu starijem od šest godina ubrizga novi, loše testirani i uglavnom neefikasni lek.

Ovaj incident otkriva da će proverivači činjenica napasti svakoga ko ne prihvata istinu kakvu diktiraju veliki ekonomski i vladini centri sveta. Ovo nije uobičajena zvanična medijska zabluda na koju smo navikli tokom godina, već pre bezobrazni mehanizam za zastrašivanje, osmišljen da uplaši građane da se pokore njihovom mišljenju.

Prema ovoj oštroj binarnoj logici, međunarodno poznatom naučniku kao što je Laporte nije čak ni data prilika da bude pogrešno ocenjen ili zaveden u dobro uverenje. Umesto toga, odmah je optužen da je namerni i opasan lažov koji mora odmah biti prognan iz javnosti.

“Proverivači” činjenica kao razarači nauke i javne sfere

Danas se reč „fašista” koristi toliko rasipno da je izgubila većinu svog značenja. Ali ako smo zaista ozbiljni u vezi sa opisivanjem operativne logike entiteta za proveru činjenica kao što su Maldita i Newtral, moramo da se vratimo upravo tom terminu, dodajući prefiks „neo“ da bismo izbegli zabunu sa originalnom verzijom ovog totalitarnog senzibiliteta.

Dok je prvobitni model fašizma nastojao da nametne društveni konformizam putem fizičkog zastrašivanja, nova varijanta nastoji to učiniti agresivnim nametanjem „prihvatljivih“ (za moćnike, naravno) parametara kako naučnog diskursa tako i ideja iz javne sfere. Njihov cilj je da likvidiraju ove pogrešne, ali suštinske prostore debate u svemu osim po imenu, i tako nas liše dva jedina preostala sredstva koja imamo za odbranu od zloupotreba koje vrše liberalna država i njeni korporativni i vojni saveznici.

Industrija provere činjenica rođena je kao posledica lažnih vesti, te velike izmišljene krize čiji je jedini cilj bio da obezbedi izgovor za jačanje kontrole elite nad svakim demokratskim impulsom koji bi mogao da se javi kao odgovor na iznenadno i često oštro nametanje neoliberalizma i digitalne tehnologije u naše živote.

Ali ono što je u početku počelo kao patetika, sveobuhvatan i klasičan pokušaj da se spreči da uprljani čak i razmisle, recimo, da su ljudi iz okruženja Hilari Klinton možda prostituisali maloletnice u podrumu picerije, brzo se pretvorilo, tokom ere kovida, u nešto mnogo zlokobnije i posledičnije.

To je sada preteća “toljaga” sve veće vežbe u nelegitimnoj korporativnoj i državnoj moći, oružje koje omogućava elitama da efektivno nestanu svetski poznati stručnjaci poput Laporta koji se usuđuju da stave interese društva ispred ekonomskih interesa i kontrolnih agendi Big Pharm-e i Big Tech-a.

Ovi digitalni crnokošuljaši su samo najvidljiviji i napredniji elementi mnogo šireg nastojanja da se instalira logika algoritma, providentni i vertikalno nametnuti koncept istine koji narušava tradicionalno utvrđivanje činjenica i ne priznaje ni ljudsku inteligenciju ni naučnu debatu, kao kamen temeljac naših ljudskih interakcija i kognitivnih procesa. Pod ovom paradigmom, linearni odnos između moći i istine je predstavljen kao potpuno i potpuno prirodan.

VELIKA SAJBER PANDEMIJA je sledeća na redu! Sajber Poligon Klausa Švaba nije smišljen tek tako

Kada se analiziraju u ovom svetlu, mogli bismo reći da iako klevete koje su Maldita i Newtral pokrenuli protiv Laporta nisu striktno algoritamski po svom poreklu, oni su duboko algoritamski u duhu po tome što su osmišljeni, poput epidemiološkog dela Nila Fergusona koji je dobro objavljen, iako potpuno pogrešan. Modela, da radikalno spreči potragu za istinom tokom vremena kroz empirijsko posmatranje i informisanu debatu.

Metode koje ovi proverači činjenica koriste da bi diktirali šta treba da se javnosti predstavi kao „istinito“ funkcionišu prema malo, ako uopšte postoje, proceduralnim standardima. Umesto toga, u formiranju svojih „argumenata“ izgleda da oni jednostavno biraju mišljenja stručnjaka ili dvojice za koje se zna da su uključeni u određeni „algoritamski“ projekat društvene promene ili društvene mobilizacije.

Ovo, bez obzira na ponekad ogroman jaz između tankih akreditiva i iskustva na terenu stručnjaka koji su usklađeni sa projektom (da ne pominjemo novinare koji proveravaju činjenice) i demonstrirane međunarodne veštine i renomea predmeta njihovih napora u kognitivnom čišćenju poput Laporta ili ranije u Kovid krizi, Majkla Levita i Džona Joanidisa.

Ukratko, ovi procesi provere činjenica ne prate ni osnovne principe novinarske etike, koja zahteva da se u dato pitanje uđe bez ikakvih preterano jakih pretpostavki, niti neophodnu napred-nazad naučnu metodu, koja osigurava, ili je barem dizajnirana da osigura da se disidentska mišljenja razmatraju u procesu uspostavljanja operativnih, iako uvek privremenih, pojmova istine.

Jedina prepoznatljiva „snaga” koju imaju novi proverivači činjenica, i ovde vidimo možda najjasniju vezu sa nasilnicima koji su strateški raspoređeni od strane Musolinija i Hitlera, jeste njihova podrška sa najviših nivoa društvene i ekonomske moći.

Ozbiljnost trenutne situacije leži u načinu na koji su proverači činjenica, pre često glupog pristanka većeg dela same akademije, uspešno sebi prisvojili pravo, u sve praktične svrhe, da razbiju svakodnevnu slobodu i epistemički autoritet naučnika, kao i procesi osmišljeni da izoluju intelektualno istraživanje od neprikladnih uticaja koncentrisane moći, ili jednostavnije rečeno, od mogućnosti da mediokritet koji sponzoriše oligarhija, ili gomila mediokriteta, može sumarno da poništi široko institucionalno priznatu mudrost Džoana Ramona Laportea.

Autoritarnost provera činjenica ne samo da onemogućava nauku, već efektivno poništava samu ideju javne sfere naturalizujući ideju da je snažna, a ponekad i konfliktna razmena ideja na neki način perverzna.

Ako su uglavnom anonimni proverivači činjenica šok trupe ove kampanje za prevazilaženje i epistemološke strogosti i ideje javne sfere, onda su medijski podmazani „objašnjivači nauke“ njeni terenski generali.

Nema, naravno, ništa loše u nastojanju da se često tajanstvena polja znanja učine dostupnim široj javnosti. Zaista, kada to dobro uradi pravi naučnik kao što je Karl Sagan, to je visoka umetnost.

Problem nastaje, kao što je to često slučaj danas, kada popularizatoru nedostaje razumevanje osnovnih debata na terenu, a odatle i sposobnost da se samouvereno uvuče u njih kao učesnik. Bolno svesni da je on ili ona u nedoumici, oni će učiniti ono što većina ljudi radi, a koji nisu u stanju da se takmiče sopstvenim zaslugama u oblasti na kojoj su dodeljeni: potražiti zaštitu u rukama moći.

Ovo proizvodi perverznu stvarnost, u kojoj ljudi koji su navodno zaduženi da upoznaju javnost sa složenošću nauke i javne politike, na kraju ih štite od poznanstva sa jednim i sa drugim. I znajući da njihova stalna istaknutost zavisi od udovoljavanja moćnicima koji su ih uzdigli u centar pažnje i koji nastoje da unište postojeće epistemologije znanja kako bi olakšale nametanje svoje algoritamske logike, oni uživaju u ruganju onima nekoliko visoko ostvarenih ljudi koji su odlučili da ne odstupe od svojih principa pred stalnom propagandnom navalom.

Dobar primer ove prakse huliganizma u Španiji je Rosio Vidal, koja radi za La Sekta, najgledaniju TV mrežu u zemlji. Sa okretne stolice u svojoj kućnoj kancelariji, ona ismeva svakoga, od pevača i glumca Migela Bosea do šefa odeljenja za alergijske bolesti u bolnici Ourense u Galiciji koji dovodi u pitanje zvaničnu dogmu o neviđenoj virulenciji kovida i samoočiglednim čudima vakcine. Konkretan zločin doktora iz Galicije? Navodeći da nisu u potpunosti testirane kovid mRNA vakcine, u stvari, nisu u potpunosti testirane i stoga su po definiciji eksperimentalne.

Ono što ovi medicinski influenseri rade, bez sumnje sa punim znanjem, odobrenjem i možda čak obukom velikih finansijskih, vladinih i farmaceutskih moćnika, jeste da ostvare, pod rubrikom slobode štampe, ​​brzi sopaso institucija koje, sa svim svojim greškama, odavno garantuju manje-više pouzdanu strukturu za suđenje o konkurentskim tvrdnjama o naučnoj istini.

Nenavikli na agresivnost, nemilosrdnost i brzinu ovih nasrtaja, većina lekara je, nažalost, reagovala kao poslovični jeleni kada se farovi usmere na njih, nadajući se da će ovoj pošasti intelektualnog vandalizma nekako se stati u kraj. Ali izgleda da takvo olakšanje nije na pomolu.

Možda je najopasniji aspekt ove inkvizitorske logike i prakse na duge staze to što pokušava da natera građane da veruju da ne postoji odnos između nauke i politike, i da je politika, umetnost neslaganja, opasna praksa koja se mora izbegavati od strane svakog savesnog građanina.

Proverivači činjenica kao veliki zemljoposednici novog virtuelnog sveta

Moramo se suočiti sa činjenicom da su agencije za verifikaciju vesti deo globalnog okvira kontrole koje su pokrenuli oni koji za sebe polažu pravo da budu vlasnici svog vremena i svih naših akcija. Iza softverskih usluga za verifikaciju informacija kao što je Newsguard, nalazimo vatrene branioce ilegalnog špijuniranja građana poput bivšeg šefa CIA i NSA i krivokletnika u Kongresu Majkla Hejdena i vođe tima za ubistvo američke vojske Stenlija Mek Kristala.

Međunarodnu mrežu za proveru činjenica kojoj pripadaju pomenute španske agencije za proveru činjenica Maldita i Newtral delimično finansira Pjer Omidijar, osnivač eBay-a i glavni igrač, između mnogih drugih sumnjivih oligarhijskih aktivnosti, Saveza za bezbednost povezan sa NATO Demokratijom.

Nema ništa politički neutralno u vezi sa ovim ljudima.

Niti je neko od njih ikada pokazao veliku sklonost ili podršku nezainteresovanom intelektualnom istraživanju. Ono što su sva trojica pokazala u izobilju je stalno uživanje u uspostavljanju moći za sadašnji globalni poredak koji predvode SAD i vršenje često brutalno vođenih šema kontrole nad drugima.

Glavni cilj provera činjenica, kao što je prepoznao, na primer, Newtral na svojoj veb stranici, je da koriste algoritme za prikupljanje i upravljanje informacijama građana, i na taj način, uvođenje nove ere u kojoj će umovi pojedinaca biti takvi, neprimetno „unapred usmereni” na „pozitivne” i „dobronamerne” ciljeve i ponašanja (kako su ih definisali pripadnici prosvećenih klasa), da će se politika u svim njenim oblicima smatrati suvišnom.

Ovi napori leže u srži posthumanističkog jevanđelja koje propovedaju ljudi poput Klausa Švaba i Reja Kurcvajla. Njihova jasna poruka nama o nadolazećem svetu je da, iako ste možda rođeni slobodni, vaša sudbina i dizajn vašeg bića, i ono što smo nekada nazivali njegovim jedinstvenim senzibilitetom, biće čvrsto povereni drugima. Poput pomenute gospode i njihovih prijatelja koji, naravno, imaju mnogo dalekovidniji um od vašeg.

Ali ako postoji nešto čega se Digitalni braonkošuljaši plaše više nego što se Zla veštica sa Zapada boji vode, to je prava politika.

Do sada su ovi informacioni teroristi mogli da iskoriste naše prirodno uživanje u vrednosti slobode govora za svoje ciljeve. Da budemo jasni. Ovi cenzori se, u stvari, bave masovnim prevarama potrošača. A ako je nelegalno prodavati konjsko meso kao govedinu, a rafinisani šećer kao dodatak ishrani, onda bi trebalo da bude protivzakonito i da iznajmljivanjem oružja sebi prisvajaju pravo da definišu istinu i uništavaju dugogodišnje deliberativne procese i institucije.

Nažalost, ne možemo da čekamo da naše duboko kompromitovane političke klase preuzmu vođstvo u ovom neophodnom krivičnom gonjenju. Umesto toga, mi, kao obavešteni građani, moramo da preuzmemo vođstvo u osudi ovih vandala i moći koje su ih cinično oslobodile u našim zajedničkim naučnim i građanskim prostorima.

U tom procesu moramo pomoći našim sve prisutnijim građanima, robovima ideje, toliko korisnoj za elitu, da je svet u osnovi entropičan, da se ti nihilisti nisu samo slučajno pojavili na njihovim TV ekranima, već da su oni tamo stavljeni da rade tuđi prljavi posao i da naš opstanak kao slobodnih ljudi zavisi od upornosti sa kojom lovimo te „tuđe“ i podvrgavamo ih jednoj od fundamentalnijih vrsta političke akcije: narodnoj pravdi.

Nulta Tačka/Technocracy