Sve vesti Svet

SIGNALI CREVA I SRCA UTIČU NA TO KAKO SAMI SEBE VIDIMO: SLABE VEZE SE POVEZUJU SA STIDOM TELA I PREOKUPACIJOM LIČNE TELESNE TEŽINE

Pisao Elena Vuk

Studija pod nazivom: Slabe unutrašnje veze povezane su sa telesnim sramom i preokupacijom lične telesne težine.

Novo istraživanje je otkrilo da je jačina veze između našeg mozga i unutrašnjih organa povezana sa našim osećajima prema našem izgledu.

Objavljeno je u časopisu Cortex, ova studija je prva koja je istražila i prva identifikovala povezanost slike tela i obrade mozga unutrašnjih signala koji se javljaju nesvesno.

Sprovedeno od strane tima psihologa i neurologa sa Univerziteta Anglia Ruskin (ARU), ovom studijom je otkriveno, da će kod odrasli čiji je mozak manje efikasan u otkrivanju ovih internih poruka biti skloniji osećaju srama i preokupiranosti ličnom težinom.

Ovo istraživanje moglo bi imati terapeutske implikacije za ljude koji pate od stanja u kojima imidž tela igra značajnu ulogu. Na primer, nesvesni signali mogu se osvestiti. Daljnja istraživanja mogla bi se primeniti i na klinička lečenja, jer može biti slučaj da reakcije mozga na crevne signale mogu ukazati na predispoziciju za poremećaje ishrane.

Učesnici ove studije su bili grupa zdravih odraslih osoba iz Velike Britanije, prvo su učestvovali u četiri procene slike tela kako bi izmerili svoja osećanja uvažavanja tela, uvažavanja telesnih funkcija, telesnog stida i preokupacije težinom.

Istraživači su zatim sproveli merenje unutrašnjih signala učesnika. Neke poruke iz srca i creva obrađuju se na nesvesnom nivou, a nervni sistem tumači te signale kako bi mozgu pružio stalno ažurirane informacije o unutrašnjem stanju tela.

Snaga veze između creva i mozga merena je beleženjem električne aktivnosti obe regije u isto vreme. Istraživači su takođe merili reakcije mozga na otkucaje srca.

“Otkrili smo da kada mozak slabije reaguje na ove signale iz unutrašnjosti tela, verovatnije je da će pojedinci imati negativne stavove o svom spoljašnjem izgledu. Može se dogoditi da kada mozak ima slabiju vezu sa unutrašnjim telom, mozak stavlja veći naglasak na telo pa izgled postaje mnogo važniji za samovrednovanje. ”

Vodeći autor, dr. Jennifer Todd, istražitelj/naučnik na Univerzitetu Anglia Ruskin (ARU), rekla je: “Naše istraživanje moglo bi imati implikacije na one koji imaju negativnu sliku o telu, što može imati ozbiljan uticaj na živote ljudi.”

U ovoj studiji je otkriveno da su slabiji odgovori mozga na creva i srce značajno povezani sa većim telesnim stidom i preokupacijom težinom kod drugim osoba.

Viši autor, dr. Jane Aspell, vanredna profesorica kognitivne neurologije na Univerzitetu Anglia Ruskin (ARU), rekla je: „Mi doživljavamo svoje telo iznutra i spolja: možemo biti svesni kako naša koža i udovi izgledaju, ali i kako smo gladni ili koliko nam jako srce kuca tokom vežbe. Mozak takođe kontinuirano obrađuje unutrašnje signale kojih nismo svesni.”

“Merenja crevnog i srčanog signala korišćenog u našoj studiji mogla bi potencijalno delovati kao biomarker za identifikaciju ili čak predviđanje negativne slike tela i povezanih stanja, poput poremećaja ishrane. Osim toga, trenirajući ljude da postanu svesniji unutrašnjih osećaja, moglo bi biti moguće pojačati ove nesvesne signale.

“Moramo shvatiti zašto neki mozgovi bolje detektuju ove unutrašnje signale od drugih. Očekujemo da je to delimično posledica razlika u neuro-anatomskim vezama između mozga i unutrašnjih organa, a to će biti predmet budućih istraživanja. ”

U međuvremenu, doktorka Jane Aspell govoriće o svom istraživanju tela i osećaja sebe u govoru na Britanskom festivalu nauke 2021, od 7. do 11. Septembra, čiji će domaćin biti Britansko udruženje nauka na Univerzitetu Anglia Ruskin. U razgovoru će se spominjati istraživanja vantelesnih iskustava (OBE), a ona će podeliti studije slučaja neuroloških pacijenata.

Rad doktorice Aspell istražuje šta se događa u mozgu tokom OBE-a i ona će predstaviti dokaze da su oni uzrokovani abnormalnim funkcionisanjem u delovima mozga koji obrađuju i kombinuju signale iz našeg tela. Ovo istraživanje o neurološkim pacijentima baca svetlo na to kako zdravi mozak generiše iskustvo o sebi, te što se događa kada ta konstrukcija privremeno pođe „po zlu“.

Referenca: “Slabija implicitna interocepcija povezana je sa negativnijom slikom tela: dokazi o amplitudnoj sprezi želudačne-alfa faze i potencijalu otkucaja srca“, Jennifer Todd, Pasquale Cardellicchio, Viren Swami, Flavia Cardini i Jane E. Aspell, 2. Septembar 2021., Cortex.

Studija- DOI: 10.1016/j.cortex.2021.07.006

Nulta Tačka/SciTechDaily