Sve vesti Svet

Studija: Nevakcinisani su imali manje hospitalizacije i niže stope težih oboljenja od COVID-a

Studija: Nevakcinisani su imali manje hospitalizacije i niže stope težih oboljenja od COVID-a

Međunarodno istraživanje ‘Control Group’ o zdravlju, koje uključuje preko 300.000 ljudi koji su odlučili da izbegnu vakcinaciju protiv COVID-19, pokazuje da učesnici imaju minimalno opterećenje na zdravstvene sisteme svojim snažnim oslanjanjem na prirodni imunitet, brigom o sebi i upotrebom prirodnih dodataka za zdravlje koji pomažu u prevenciji ili čak lečenju COVID-19. Ipak, ova grupa se suočava sa neosnovanom diskriminacijom, gubitkom posla i problemima mentalnog zdravlja pojačanim marginalizacijom od strane mejnstrim društva.

Ispitivanje učesnika u „Kontrolnoj grupi“ uključuje podgrupu od preko 305.000 učesnika iz više od 175 zemalja koji su se pridružili projektu koji vode građani i koji su odlučili da ne primaju vakcine protiv COVID-19. Nalazi koji su upravo postavljeni na preprint server ResearchGate pokazuju da su tokom 5-mesečnog perioda istraživanja (od septembra 2021. do februara 2022. godine), učesnici imali niske stope teškog oblika bolesti COVID-19, retko su bili hospitalizovani i da su u velikoj meri koristili prirodne zdravstvene proizvode i za prevenciju i za lečenje blage do umerene bolesti COVID-19.

Podaci iz ovih prvih pet meseci istraživanja Kontrolne grupe analizirani su i interpretirani od strane nezavisnog međunarodnog tima predvođenog dr Robertom Verkerkom, multidisciplinarnim naučnikom i osnivačem, izvršnim i naučnim direktorom neprofitne Alijanse za prirodno zdravlje. Koautori su bila tri lekara, dr Naseeba Kathrada iz Južne Afrike, dr Christof Plothe iz Nemačke i dr Katarina Lindley iz SAD. Autori su se okupili da procene podatke istraživanja kroz svoju saradnju poslednjih meseci sa Svetskim savetom za zdravlje, neprofitnom, globalnom koalicijom organizacija fokusiranih na zdravlje i grupa civilnog društva.

Nalazi istraživanja zasnovani su na podkohorti od približno 18.500 učesnika kontrolne grupe koji su ispunjavali upitnike na mesečnom nivou tokom prvih pet meseci istraživanja. Među obimnim prikupljenim podacima, istraživanje je obuhvatilo razloge zašto su učesnici izbegavali vakcine, uz nepoverenje u vlade i farmaceutske kompanije, kao i zabrinutost zbog neželjenih reakcija nedovoljno testiranih vakcina koje su postavljene kao prioritet.

Učesnici su prijavili opsežne probleme mentalnog zdravlja koji su možda bili pojačani stigmatizacijom i diskriminacijom sa kojima se suočavaju oni koji su izbegavali vakcine protiv COVID-19. Takođe je otkriveno da su žene, uprkos tome što nisu vakcinisane protiv COVID-19, patile od menstrualnih poremećaja i abnormalnosti krvarenja koje su mogle biti povezane sa izloženošću virusu, izloženošću spajk proteinu ili promenama u ponašanju u vezi sa pandemijom. Oni koji nikada nisu nosili maske prijavili su najniže nivoe bolesti COVID-19.

S obzirom da su se učesnici sami odabrali i da su se sami prijavili, nalaze istraživanja treba pažljivo tumačiti kada ih uporedite sa nacionalnim statistikama ili studijama zasnovanim na nasumično odabranim populacijama.

Projekat “Kontrolne grupe” sa sedištem u Velikoj Britaniji osnovan je sredinom 2021. godine kao zadruga koju predvode građani i koja ima za cilj da proceni dugoročne zdravstvene rezultate među onima koji nisu vakcinisani protiv COVID-19, kao i da poveže svoje članove sa mrežama podrške u zemlji i grupama onlajn zajednice.

Kompletan izveštaj istraživanja možete preuzeti sa ResearchGate-a ovde.

Nulta Tačka/Technocracy