Sve vesti Svet

Studija pokazuje da korišćenje kanabisa smanjuje težinu bolesti COVID 19 za milione širom sveta

Studija pokazuje da korišćenje kanabisa smanjuje težinu bolesti COVID 19 za milione širom sveta

Nova studija objavljena 5. avgusta u časopisu Journal of Cannabis Research otkrila je vezu između upotrebe kanabisa i hospitalizacije usled COVID-19.

Istraživači su analizirali 1.831 pacijenata sa COVID-om, a zatim su sproveli retrospektivnu analizu. Rezultati nalaza kažu da je „konzumacija kanabisa povezana sa manjom težinom bolesti COVID-19 među hospitalizovanim pacijentima“.

Istraživači su dodali da „kanabis zapravo može dovesti do smanjene težine bolesti i boljih ishoda uprkos petostruko većoj istovremenoj upotrebi duvana među korisnicima kanabisa u poređenju sa onima koji ga ne koriste u našoj studijskoj populaciji“.

„Korisnici kanabisa su imali značajno bolje rezultate u poređenju sa onima koji ga ne koriste, što se ogleda u nižim rezultatima NIH-a (5,1 prema 6,0), kraćoj hospitalizaciji (4 dana naspram 6 dana), nižim stopama prijema na intenzivnu negu (12% prema 31%) i manje potreba za mehaničkom ventilacijom (6% prema 17%)“, navodi se u studiji. „Prijem na intenzivnu negu bio je 12 procentnih poena niži, a stope intubacije su bile 6 procentnih poena niže kod korisnika kanabisa“.

Njima je do korone! Vlasti Ukrajine produžili vanredno stanje zbog COVID-a! Obavezan i karantin

U izveštaju se zaključuje da je veća verovatnoća da će korisnici kanabisa imati niže nivoe inflamatornih markera pri prijemu u poređenju sa onima koji ga ne koriste. Ovaj efekat je održan tokom njihovog bolničkog lečenja, pri čemu su korisnici kanabisa i dalje imali niže markere zapaljenja u poređenju sa onima koji ga ne koriste“.

Autori: Carolyn M. Shover, Peter Yan, Nicholas J. Jackson, Russell G. Buhr, Jennifer A. Fulcher, Donald P. Tashkin & Igor Barjaktarevic

DOI https://doi.org/10.1186/s42238-022-00152-x

Nulta Tačka/jcannabisresearch