Sve vesti Svet

ŠVAJCARSKA OLAKŠAVA PROMENU POLA

ŠVAJCARSKA OLAKŠAVA PROMENU POLA

Švajcarska će dozvoliti ljudima da se sami izjasne o svom rodnom identitetu samo posetom matičnoj službi.

Od subote, ljudi od 16 godina mogu legalno da promene i pol i ime u Švajcarskoj bez potrebe da se podvrgnu hormonskoj terapiji ili medicinskim procenama, jer zemlja donosi nova pravila za uklanjanje birokratskih prepreka.

Prema izmenama švajcarskog građanskog zakonika, lica koja nisu pod zakonskim starateljstvom moći će da biraju pol i zakonsko ime samo prijavom u matičnoj službi. Podnosiocima zahteva mlađim od 16 godina i onima pod zaštitom odraslih biće potrebna saglasnost njihovog staratelja.

Ovaj potez označava odstupanje od sadašnjeg sistema poštovanja regionalno propisanih standarda u Švajcarskoj, koji je obično zahtevao od kandidata da podnesu potvrdu medicinskog stručnjaka koja potvrđuje njihov transrodni identitet.

Neki kantoni – koji su poluautonomne države članice u federalnom sistemu zemlje – takođe zahtevaju da ljudi prođu kroz hormonsko lečenje ili anatomsku tranziciju pre nego što se prijave za legalnu promenu pola. U međuvremenu, uz zahtev za promenu imena trebalo je da se priloži dokaz da se novo ime već nekoliko godina nezvanično koristi.

U oktobru je Švajcarsko savezno veće – švajcarska vlada – dalo pečat na svoje odobrenje za promenu pravila. Švajcarski parlament je u decembru usvojio amandman na Švajcarski građanski zakonik i amandman na Uredbu o građanskom statusu.

Međutim, nova pravila ne uvode opciju trećeg pola u Švajcarskoj i neće uticati na porodične odnose, kao što su brak, registrovano partnerstvo i roditeljstvo. Savezna vlada ispituje dva poslanička predloga kojima se želi uvesti treći rod i potpuno eliminisati rodni upis.

Švajcarski zakon trenutno priznaje samo muški i ženski rod i zahteva da se pol deteta upiše u matične knjige po rođenju. Švajcarski savezni ured za matične knjige takođe zabranjuje roditeljima da ostave otvorenim pol svog deteta čak i ako se ne može jasno utvrditi pri rođenju.

Sa novim pravilima, Švajcarska se pridružuje dvadesetak zemalja širom sveta sa ciljem da daju zakonsku težinu rodnoj samoidentifikaciji bez potrebe za medicinskim procedurama. Irska, Belgija, Portugal i Norveška su druge evropske zemlje koje su to već učinile.

Neke druge evropske nacije, uključujući Dansku, Francusku i Grčku, takođe su ukinule potrebu za medicinskim procedurama kao što su operacija promene pola, sterilizacija ili psihijatrijska procena. Ali postoje dodatni uslovi.

VELIKI INTERVJU! OVO JE PRVI KORAK KA SLOBODI KOJA JE MOGUĆA SAMO AKO RADIMO ZAJEDNO!

Nulta Tačka/RT