Sve vesti Svet

SZO PREPORUČUJE DVA NOVA LEKA ZA LEČENJE KOVIDA

SZO PREPORUČUJE DVA NOVA LEKA ZA LEČENJE KOVIDA

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje dva nova leka za lečenje COVID-19 — baricitinib i sotrovimab.

Baricitinib, oralni lek, se „snažno preporučuje“ osobama sa teškim ili kritičnim COVID-19, da se daje zajedno sa kortikosteroidima, saopštila je SZO.

Baricitinib je deo klase lekova koji se nazivaju inhibitori Janus kinaze (JAK), koji potiskuju prekomernu stimulaciju imunog sistema. Lek se takođe koristi za lečenje reumatoidnog artritisa.

Grupa za razvoj smernica SZO pronašla je „umereno pouzdane dokaze da je baricitinib poboljšao preživljavanje i smanjio potrebu za ventilacijom, bez uočenog povećanja štetnih efekata“.

Sotrovimab se „uslovno preporučuje“ osobama sa blagim ili umerenim COVID-19, ali sa „visokim rizikom“ od hospitalizacije. To uključuje ljude koji su „stariji, imunokompromitovani, koji imaju osnovna stanja poput dijabetesa, hipertenzije i gojaznosti, kao i one koji nisu vakcinisani“, navodi agencija Ujedinjenih nacija.

Sotrovimab se primenjuje kao pojedinačna intravenska infuzija tokom 30 minuta. To su monoklonska antitela i mogu se koristiti kao alternativa za kasirivimab-imdevivab, još jedno monoklonsko antitelo koje je SZO preporučila u septembru 2021. Monoklonska antitela su laboratorijski stvoreni proteini dizajnirani da deluju kao ljudska antitela u imunološkom sistemu.

„U toku su studije o efikasnosti monoklonskih antitela protiv Omikrona, ali rane laboratorijske studije pokazuju da sotrovimab zadržava svoju aktivnost“, navodi agencija.

Preporuka od 14. januara je osmo ažuriranje smernica agencije o terapiji i COVID-19, objavljeno u British Medical Journal-u, a zasnovano je na dokazima iz sedam ispitivanja koja obuhvataju preko 4.000 pacijenata sa COVID-19 u rasponu od onih koji nisu teški do kritičnih.

Panel stručnjaka koji stoji iza smernica takođe je pregledao informacije u vezi sa dva druga leka za teški i kritični COVID-19 – inhibitori JAK ruksolitiniba i tofacitiniba.

GRČKI PREMIJER PRETI GRAĐANIMA: VAKCINIŠITE SE ILI PLAĆAJTE KAZNU SVAKOG MESECA

Utvrdili su da dokazi iz malih ispitivanja „nisu pokazali korist i sugerisali su moguće povećanje ozbiljnih nuspojava sa tofacitinibom“. SZO je od tada dala uslovnu preporuku protiv njihove upotrebe.

Humanitarna organizacija Lekari bez granica (MSF) pozdravila je novu preporuku SZO za baricitinib. U saopštenju, grupa je pozvala vlade da preduzmu korake kako bi osigurale da patentna zaštita „ne stoji na putu pristupa ovom tretmanu“.

MSF je primetio da je američka farmaceutska kompanija Eli Lilly podnela i dobila patente naširoko, uključujući Brazil, Rusiju, Južnu Afriku i Indoneziju, čime je blokirala proizvodnju pristupačnih verzija baricitiniba.

„Uprkos činjenici da je baricitinib već odobren za druga stanja kao što je reumatoidni artritis – a generičke verzije su već dostupne u Indiji i Bangladešu po mnogo nižim cenama od onih koje naplaćuje Eli Lilly – baricitinib neće biti široko dostupan za lečenje COVID-19 sve dok kompanija nastavlja da blokira generičku proizvodnju na većini mesta“, naveo je MSF.

Indijski proizvođač je baricitinib cenio na 5,50 dolara po kursu lečenja od 4 mg jednom dnevno tokom 14 dana, a najniža navedena cena u Bangladešu (pdf) je 6,70 dolara. Ovo je skoro 400 puta manje od previsoke cene Eli Lili u julu od 2.326 dolara po kursu lečenja.

Nulta Tačka/ZeroHedge