Sve vesti Svet

Testiranje novih vakcina na miševima PROPALO a odobrene su za davanje ljudima (Grafikon)

Testiranje novih vakcina na miševima PROPALO a odobrene su za davanje ljudima (Grafikon)

Piše: Igor Hudov

Dakle, FDA je upravo odobrila novi Ba.5 bivalentni buster, na osnovu ispitivanja na tačno 8 miševa.

Stiv Kirš, u odgovoru na moj prethodni članak o tome da je buster Ba.5 medicinsko nadrilekarstvo, postavio je pitanje šta se desilo sa 8 miševa u suđenju? Jesu li umrli?

S obzirom na to koliko je Stiv neverovatan, odlučio sam da pogledam. Dobro što sam to uradio!

Naučnici su izvadili njihovu krv za analizu.

Bukvalno, jedini podaci o ovih 8 miševa potiču sa poslednje dve stranice Pfizerove prezentacije . Pfizer je analizirao njihovu krv na antitela:

Pošto ova slika može izgledati nerazgovetna, dozvolite mi da prvo objasnim šta ona znači. Ova slika prikazuje rezultate tri različite izmišljotine:

BNT162b2 — originalna Covid vakcina iz 2020. — prvi set plavih traka sa leve strane

OMI BA 4/5 — Vakcina zasnovana samo na šiljcima varijante Ba4/5 — drugi set crvenih traka u sredini

BNT162b2 + OMI BA 4/5 — takozvani „bivalentni pojačivač“ (nova buster doza), ili mešavina mRNK sa šiljcima iz Vuhana i Ba5 koju savezna vlada planira da svima dodeli u septembru . Ovo je zaokruženi skup ljubičastih traka na desnoj strani slike. Ovaj poslednji set je ono što nas zanima.

Šta ovo znači?

Svaka traka pokazuje sposobnost date vakcine da proizvodi „neutrališuća antitela“. Za svaku vakcinu postoji pet traka koje pokazuju antitela, koji utiču na neutralizaciju svake varijante: neutralizacija originalnog virusa Vuhan, Ba1, Ba2, Ba2.12.1 i Ba4/5 tom specifičnom vakcinom.

Što su veće vrednosti u traci, to bolje, prema FDA, iako su u stvarnom životu ova antitela više kao elektroliti u Idiokratiji : dobra su samo za brojanje ali ne za zaustavljanje infekcije.

Dakle, pogledajte taj crveni krug dvovalentnih buster šipki. Videćete nešto čudno: bivalentni buster Ba.5 bio je neverovatno konzistentan stvarajući antitela protiv varijante Vuhan. (pogledajte oznaku CONSISTENT i strelice). Konzistentnost je savršeno primerna. Svaki miš je dobio skoro identičnu količinu antitela vezanih za Vuhan. Dobro!

Međutim, bivalentni pojačivač je bio izuzetno NEKONSISTENTAN kada je proizvodio odgovore antitela protiv varijante Ba.5 . Pogledajte krajnju desnu traku. Napravio sam prilagođenu sliku postavljajući tu traku odmah pored logaritamske skale tako da možete da vidite problem:

Vidite da su antitela za Ba.5 buster vakcinu, protiv Ba.5 varijante, svuda! Jedan miš je imao titar 300, još dva su imala titar 700, još dva su imala titar 1.500, jedan je imao titar 3.000, jedan je imao titar 7.000, a poslednji je imao titar 22.000!

Dakle, 8 Pfizer-ovih standardizovanih miševa, sasvim identičnih i identično reagujući na proizvodnju antitela za vuhanski soj, reagovali su vrlo DRUGAČIJE kada su proizvodili Ba5 antitela!!! Jedan od njih je imao imunološku reakciju koja je proizvela 300 titara antitela, dok je drugi sličan miš proizveo 73 puta više antitela , ili 22.000 titara!

Da li se miš koji je dobio 73 puta veću imunološku reakciju osećao bolesnije? Da li miš koji je dobio 73 puta manju reakciju nije dobio zaštitu od Ba.5 varijante? Pfizer to ne deli sa nama.

Ba.5 Booster je opasan za ljude
Razmislite na trenutak šta bi se desilo da ovo nisu miševi, već ljudi . Adam bi dobio pojačivač Ba.5 i razvio X količinu antitela. Dok bi njegov kolega Zek dobio istu injekciju, ali bi proizveo 73X, ili 73 puta više antitela !

Dakle, Zek bi imao 73 puta intenzivniju, oštriju, ili kako god želite, reakciju u poređenju sa Adamom!

Da li bi Zek, sa 73 puta većom reakcijom na istu izmišljotinu, imao mnogo veće šanse da umre od miokarditisa? Da li bi Adam ostao potpuno nezaštićen zbog svoje 73 puta slabije reakcije?

Nemamo pojma!

Niko nema pojma o tome: ja, ti, Pfizer ili FDA.

Ali mi dajemo 171.000.000 doza ove nedosledne izmišljotine američkom narodu na osnovu ovih podataka na jednoj stranici od 8 miševa koje se niko nije ni potrudio da izbliza pogleda.

Od 171.000.000 distribuiranih budućih doza, otprilike 1/8 njih, ili najviše reagujućih 21.375.000 ljudi, imalo bi 73 puta težu i intenzivniju imunološku reakciju od najniže, 21.375.000 ljudi sa najnižom reakcijom.

Pošto ljudi, različite starosti, rase, imunološke istorije, varijeteta kovid infekcija, nisu identični kao laboratorijski miševi, varijacija će, u stvari, biti čak i veća od 73 puta!

Sve navedeno je toliko očigledno da se pitam zašto niko o tome ne govori i zašto je FDA odbila da čak i na minut razmišlja o tom slajdu.

Zagovornici vakcina i fekt čekeri bi mogli da prigovore i kažu da miševi nisu ljudi . složio bih se! Miševi NISU ljudi!

Zašto onda niste testirali bivalentni pojačivač na ljudima ?

Još nešto 1. septembar — Svih 8 miševa koji su dobili buster dozu Ba.5, razboleli su se od Covida kada su bili izloženi virusom varijante Ba.5.

NultaTačka/Substack