Transuhmanizam je Nova Religija postmodernog vremena

Svedoci smo rađanja nove vere. To nije teistička religija. Zaista, za razliku od hrišćanstva, judaizma i islama, ona zamenjuje lični odnos sa transcendentnim Bogom u kontekstu vernika sa vatrenim i radikalno individualističkim zagrljajem ogoljene materijalističke lične rekreacije. Štaviše, za razliku od ortodoksnog hrišćanskog, judaističkog i islamskog uverenja da su ljudska bića sastavljena i od materijalnog … Nastavi čitati Transuhmanizam je Nova Religija postmodernog vremena