Sve vesti Svet

UKIDANJE KEŠA! Rat Izraela protiv gotovine postaje sve brutalniji

UKIDANJE KEŠA! Rat Izraela protiv gotovine postaje sve brutalniji

Počevši od ponedeljka, u Izraelu će biti krivično delo plaćati više od 1.700 dolara u gotovini preduzeću ili 4.360 dolara u gotovini pojedincu, jer vlada intenzivira svoj tekući rat protiv papirnog novca.

To je rat koji je ozbiljno počeo donošenjem Zakona o smanjenju upotrebe gotovine 2018. Izraelska preduzeća i pojedinci počeli su da se suočavaju sa ograničenjima gotovinskih transakcija u januaru 2019. Međutim, 1. avgusta, ta ograničenja su duplo povećana.

„Želimo da javnost smanji upotrebu gotovinskog novca“, rekla je za Media Line Tamar Brača, koja je odgovorna za sprovođenje zakona izraelske poreske uprave.

„Cilj je da se smanji fluidnost gotovine na tržištu, uglavnom zato što se kriminalne organizacije oslanjaju na gotovinu. Ograničavajući njegovu upotrebu, mnogo je teže izvršiti kriminalnu aktivnost”.

Izrael takođe ograničava obim u kojem se gotovina koristi u transakcijama koje uključuju više načina plaćanja. Ako je ukupna vrednost transakcije veća od gornjih pragova, gotovina se može koristiti samo za 10% kupovine. Kupovina automobila dobija veći limit od 50.000 NIS (novih izraelskih šekela) — oko 14.700 dolara.

Prekršioci podležu kaznama koje mogu dostići 25% transakcije za fizička lica i 30% za preduzeća. Prema Izraelskim nacionalnim vestima, vlada je prikupila kazne u iznosu od 5 milijardi dolara otkako su ograničenja počela 2019.

Nisu pogođene sve transakcije, kao što The Media Line objašnjava:

Postoje neki izuzeci od novog zakona: humanitarne organizacije, koje su najčešće u ultraortodoksnoj zajednici; i trgovina sa Palestincima sa Zapadne obale, koji nisu državljani Izraela. U slučaju poslednjeg, poslovi koji uključuju velike količine gotovine biće dozvoljeni, ali će za njih biti potreban detaljan izveštaj izraelskoj poreskoj upravi.

Međutim, u faznom pristupu Izraela eliminisanju gotovine iz društva, ovi izuzeci su predodređeni da se ukinu.

Sledeće, izraelsko ministarstvo finansija planira da dostavi predlog parlamentu da kriminalizuje samo posedovanje gotovine koja prelazi određenu sumu. Jedna verzija predloga postavila je ograničenje posedovanja na ekvivalent u šekelu od samo 14.700 dolara.

Ograničenja poput izraelskih su samo jedan od načina da se radi na ukidanju gotovine stanovništva. Dokument Međunarodnog monetarnog fonda iz 2017. izneo je druge taktike, uključujući ukidanje novčanica velikih apoena, nametanje zahteva za izveštavanje o gotovinskim transakcijama preko određenog praga, zahtev za prijavu gotovine pri ulasku ili izlasku iz zemlje, ili primenu dodatnog poreza kada se koristi gotovina. Razne zemlje i ekonomski blokovi već su počele da primenjuju mere iz ovog menija.

Rat protiv gotovine nije jedini način na koji Izrael predvodi put ka autoritarnoj budućnosti, takođe radi na sledećem:

Započela su tehnička ispitivanja za digitalnu valutu centralne banke, koja bi mogla pomoći u iskorenjivanju gotovine i maksimiziranju kontrole

Implementirani su digitalni pasoši za vakcinaciju koji su pomogli da se nevakcinisanima – uključujući i one koji nisu dobili buster – zabrani da učestvuju u različitim aspektima života.

Održava se kontroverzna baza podataka u kojoj se čuvaju biometrijski podaci miliona građana.

Pridružio se grupi od osam zemalja koje rade na razvoju „digitalnih identiteta“.

Agresivno implementirani programi za prepoznavanje lica.

Nulta Tačka/ZeroHedge