Sve vesti Svet

CDC NEMA DOKAZE KOJI PODRŽAVAJU NJIHOVU IZJAVU DA „VAKCINE NE IZAZIVAJU AUTIZAM?“

Ovo je zaista ekskluzivna priča kada razumete pune implikacije toga, ali mediji glavnog toka je verovatno neće ni taknuti. Nezavisne medijske organizacije su ostavljene da pričaju ove priče, a istovremeno rizikuju više demonetizacije zbog govorenja istine koju javnost treba da zna. Naravno, takođe znamo da je, pošto je domet nezavisnih medija smanjen, objavljivanje ovakvih priča veoma teško i da se oslanja na vas, dragi čitaoče, da širite istinu.

Od 2. marta 2020. godine, CDC dostavlja dokumente federalnom sudu koji pokazuju da nemaju dokaze koji podržavaju tvrdnju da vakcine date bebama do 6 meseci ne izazivaju autizam. Godinama su tvrdili da su studije rađene, dokazi jasni i da postoji konsenzus: „vakcine ne izazivaju autizam“. Ipak, ovo je pogrešno kada su u pitanju sve vakcine. Čini se da CDC veruje u to samo za specifične vakcine jer samo za njih mogu da daju podatke.

Organizacija pod nazivom Mreža za akciju informisanog pristanka (ICAN) bila je ključna u donošenju ovog priznanja. Kako su naveli u sopstvenom saopštenju za javnost:

“U leto 2019, ICAN je CDC-u podneo zahtev Zakona o slobodi informacija (FOIA) tražeći „Sve studije na koje se CDC oslanja da tvrde da DTaP vakcina ne izaziva autizam“. ICAN je takođe podneo isti zahtev za HepB, Hib, PCV13 i IPV, kao i zatražio od CDC-a da obezbedi studije koje bi podržale da kumulativna izloženost ovim vakcinama tokom prvih šest meseci života ne izaziva autizam. Uprkos postavljanju zahteva tokom nekoliko meseci, CDC nije uspeo da proizvede ni jednu specifičnu studiju kao odgovor na ove zahteve FOIA. ICAN je stoga bio primoran da tuži CDC saveznom sudu, gde je CDC konačno priznao, u odredbi koju je potpisao sudija saveznog suda, da nema studija koje bi potvrdile da bilo koja od ovih vakcina ne izaziva autizam”.

Strategija ICAN-a je bila da se fokusira na vakcine date u prvih 6 meseci bebinog života prema standardnom rasporedu, jer se tada može početi dijagnostikovanje autizma. Dalje treba ponoviti da je ICAN tražio studije koje bi pokazale da kumulativna izloženost ovim vakcinama, odnosno kako one zajedno reaguju u telu, ne dovodi do autizma.

Ukratko, CDC je dao listu od 20 studija koje su tvrdile da ove vakcine ne izazivaju autizam, samo što nijedna od ovih studija to nije dokazala. U okviru liste od 20, CDC je obezbedio 18 studija koje nisu imale nikakve veze sa vakcinama na koje se ICAN fokusirao. To ili znači da CDC nema studije, ili ne žele da ih obezbede. Druge dve studije su bile zanimljive. Jedna je bila analiza Instituta za medicinu (IOM), koju je platio CDC. Ova studija je izvršila sveobuhvatan pregled studija koje se odnose na DTaP vakcinu. Tražilo se da se utvrde opšte neželjene reakcije na vakcine, uključujući da li vakcine izazivaju ili ne izazivaju autizam. IOM nije mogao da identifikuje nijednu studiju koja bi potvrdila da DTaP ne izaziva autizam.

Oni su zaključili:

„Zaključak 10.6: Dokazi nisu adekvatni da bi se prihvatila ili odbacila uzročna veza između toksoida difterije, toksoida tetanusa ili vakcine koja sadrži acelularni pertusis i autizma”.

To znači da CDC nema studije koje pokazuju da nema veze između ovih vakcina i autizma, tako da CDC ne može tvrditi da vakcine ne izazivaju autizam. To, naravno, ne znači da oni kažu da vakcine izazivaju autizam.

Poslednja od preostale dve studije fokusirala se na antigene pronađene u vakcinama. Ovo je bakterija ili virus koji se koristi u vakcinama. Pitanje je bilo ako ima više virusa ili više bakterija, da li bi to povećalo rizik od autizma? Studija je zaključila da nije bitno koliko je bakterija ili virusa korišćeno. Dalje, u zaključku studije priznali su da studija ne dokazuje da vakcine ne izazivaju autizam.

„Može se tvrditi da ASD sa regresijom, u kojoj deca obično gube razvojne veštine tokom druge godine života, može biti povezan sa izloženošću u detinjstvu, uključujući vakcine; međutim, nismo našli nikakvu povezanost između izloženosti antigenima vakcinisanih tokom detinjstva i razvoja ASD-a sa regresijom”.

Na kraju, od CDC-a je zatraženo da pruži studije koje bi dokazale da vakcine date u prvih šest meseci života ne izazivaju autizam. Ali čini se da nisu pružili ništa što bi to potvrdilo.

Dakle, kako CDC može da iznosi ovu tvrdnju na svojoj veb stranici kao što možete videti na slici ispod?

Oni iznose tu pogrešnu tvrdnju sa malo dokaza. Iako imaju nekoliko studija koje pokazuju da određene vakcine nisu povezane sa autizmom, oni to nemaju za sve, a nemaju ni za kumulativne efekte mnogih vakcina. Stoga je izjava CDC-a jednostavno izjava. Čak i ako imaju dokaze da MMR vakcina ne izaziva autizam, to ne znači da druge vakcine ne izazivaju.

Oni koji su dovodili u pitanje vakcine nazivani su antivakserima, nenaučnima i ekstremnim u pogledu svojih stavova, ali da li su pogrešili kada su tvrdili da vakcine mogu izazvati autizam? Da li su pogrešili kada su doveli u pitanje bezbednost vakcina? Naravno, ovo ne dokazuje da vakcine izazivaju autizam, ali to nije poenta. Poenta je u tome da umesto da sprovede odgovarajuća istraživanja i osigura da su vakcine bezbedne, CDC obmanjuje ljude o tome koje informacije imaju o svim vakcinama.

„Ne znamo“

Moglo bi se tvrditi da je CDC bio odgovoran i iskren, kada bi rekli „ne znamo“ kada je u pitanju da li su vakcine povezane sa autizmom ili ne. Ovo je u stvari tačan odgovor na pitanje „da li vakcine izazivaju autizam?“ Ovo je ispravan odgovor od pre mnogo godina kada su ljudi počeli da postavljaju pitanje. Umesto toga, CDC je odlučio da tvrdi da nauka pokazuje da vakcine ne izazivaju autizam, što je bilo nenaučno i nepošteno.

“Detalj koji je za nas ovde u CE blizak je da su proverivači činjenica davali lažne tvrdnje o sadržaju vakcine, navodeći da „vakcine ne izazivaju autizam“. To je dovelo do smanjenja našeg dometa i skoro potpunog uništenja našeg poslovanja usled demonetizacije. Ipak, odakle su ovi proverivači činjenica dobili informacije? CDC? A sada znamo, CDC nikada nije imao dokaze da iznese tvrdnje koje su izneli o svim vakcinama, a proverači činjenica u stvari su grešili ili su zaista dezinformisani. Ove lažne tvrdnje CDC-a su takođe efikasno dovele do stvaranja kulture slepog prihvatanja vakcine iako nema dokaza da su bezbedne”.

Ovo dovodi do izazova koji mnogi ne shvataju u vezi sa organizacijama za proveru činjenica poput Snopes-a ili onih koji rade na Fejsbuku; ono što oni rade je da se obraćaju glavnim organizacijama i vladi da dobiju njihove ‘činjenice’. I te činjenice nadmašuju sve što je izneseno što dovodi u pitanje te ‘činjenice’. Dakle, u suštini provere činjenica su samo dobavljači činjenica koje proizvode vlade i velike korporacije. Neke takođe plaćaju velike korporacije.

„Najnoviji podaci CDC-a pokazuju da će 1 od 36 dece rođene ove godine u SAD razviti autizam,[…] Ovo je prava epidemija. Da je CDC potrošio iste resurse na proučavanje vakcina i autizma, kao što je vodio medijsku kampanju protiv roditelja koji tvrde da su vakcine izazvale autizam njihovog deteta, svet bi bio bolje mesto za sve.

CDC se žali da su oni koji izražavaju zabrinutost u vezi sa bezbednošću vakcina nenaučni i dezinformisani“, […]“Ali kada smo zatražili od CDC-a studije koje bi podržale njihovu tvrdnju da „vakcine ne izazivaju autizam“, jasno je da njihova tvrdnja nije utemeljena u nauci.” – Del Bigtree, osnivač ICAN-a

Ono što su proverivači činjenica izostavili iz svojih kritika ovog članka je da se ova studija odnosila samo na MMR vakcinu, za koju ICAN nije ni pitao. Takođe, proverivači činjenica ukazali su na studiju koja zapravo zaključuje da se vakcine ne mogu isključiti kao faktor u nastanku autizma u detinjstvu.

„Može se tvrditi da ASD sa regresijom, u kojoj deca obično gube razvojne veštine tokom druge godine života, može biti povezan sa izloženošću u detinjstvu, uključujući vakcine; međutim, nismo našli nikakvu povezanost između izloženosti antigenima iz vakcina tokom detinjstva i razvoja ASD-a sa regresijom”.

Jedna stvar koju ćete takođe primetiti je da se proverivači činjenica nikada ne bave studijama koje povezuju vakcine sa autizmom. Umesto toga, samo studije stručnjaka koje smatraju vrednim treba shvatiti ozbiljno. Postoji obilje nauke koja pokazuje da vakcine mogu biti povezane sa autizmom, na mnogo različitih načina. Uzmimo na primer aluminijum, studija objavljena 2018. godine otkrila je velike količine aluminijuma u moždanom tkivu ljudi sa autizmom:

Izloženost ljudi aluminijumu je implicirana u ASD, a zaključci su dvosmisleni [7], [8], [9], [10]. Do sada je većina studija koristila kosu kao indikator izloženosti ljudi aluminijumu, dok se aluminijum u krvi i urinu takođe koristio u mnogo ograničenijoj meri. Pedijatrijske vakcine koje uključuju aluminijumski adjuvans su indirektna mera izloženosti odojčadi aluminijumu i njihova sve veća upotreba je u direktnoj korelaciji sa sve većom prevalencijom ASD [11]. Životinjski modeli ASD-a nastavljaju da podržavaju vezu sa aluminijumom i aluminijumskim adjuvansima koji se posebno koriste u vakcinaciji ljudi [12].

Činjenica da aluminijum u adjuvantnom obliku ne izlazi iz tela kao aluminijum u našoj hrani, na primer, jedan je od višestrukih načina na koje su naučnici ukazali kako vakcine mogu biti umešane u pojavu autizma. Više o vakcinama i aluminijumu možete pročitati ovde.

The Takeaway

Ovo nije prvi put u istoriji da velike zdravstvene organizacije, naučnici i lekari tvrde da je nešto bezbedno kada nije. Pogledajte cigarete, agent orange i DDT. Ovo su bili samo neki koji su postali opštepoznati nakon što su mnogi ljudi podigli svest o opasnostima povezanim sa ovim proizvodima. Sve vreme, kompanije koje su ih posedovale, i njihovi prijatelji, su se borili da tvrde da su ti ljudi nenaučni, lažovi i da greše.

Vidimo li ovo sada sa vakcinama? Sigurno se čini da se sledi isti obrazac. Jedna stvar na koju uvek gledam je da ako velike organizacije ne mogu da odgovore na jednostavno pitanje, i umesto toga se okrenu ismevanju, prozivkama i medijskim kampanjama da dovedu u sumnju one koji postavljaju pitanja, onda znate da nešto kriju. Po mom osećanju, CDC dobro zna opasnosti od vakcina i kupuje vreme da shvati kako da izađu čisti kada karte padnu. Jer hoće.

Ovo je, naravno, deo većeg buđenja koje se dešava među čovečanstvom upravo sada dok se kolektivno krećemo iz stanja detinjstva u odraslo doba. Osnaživanje sebe kao pojedinaca, menjanje našeg odnosa sa zemljom, međusobno i sa samim sobom. Promena načina na koji obožavamo i stavljamo novac iznad svega. Naravno, sagledavanje današnjih obmana je rani korak u ovoj evoluciji svesti. Sve ovo je opisano u video seriji od 4 dela o ovim tekućim promenama.

Nulta Tačka/The Pulse