Sve vesti Svet

Covid vakcina uništava prirodni imunitet, pokazuje studija NEJM

Covid vakcina uništava prirodni imunitet, pokazuje studija NEJM

Nova studija objavljena u New England Journal of Medicine (NEJM) pokazuje ne samo da efikasnost vakcine Pfizer protiv Covid-a postaje negativna (što znači da je veća verovatnoća da će vakcinisani biti zaraženi nego nevakcinisani) u roku od pet meseci, već i da vakcina uništava zaštitu koju osoba ima od prirodnog imuniteta.

Studija je velika opservaciona studija koja se bavi sa 887.193 dece uzrasta od 5 do 11 godina u Severnoj Karolini, od kojih je 273.157 (30,8%) primilo najmanje jednu dozu Pfizer vakcine između 1. novembra 2021. i 3. juna 2022. Studija uključuje 193,346 SARS-CoV-2 infekcije prijavljene između 11. marta 2020. i 3. juna 2022.

Istraživači su koristili oblik statističkog modeliranja sa prilagođavanjem faktora (kao što su osnovni uslovi) da bi izračunali procene efikasnosti vakcine tokom vremena i u odnosu na različite varijante Covid-a.

Nalazi su prikazani u grafikonima ispod. Na grafikonu A, primetite da zelena i plava linija, koje predstavljaju decu vakcinisanu u novembru i decembru, prolaze kroz nulu u negativnu teritoriju sa oštrim gradijentom u roku od pet meseci od prve injekcije. Nejasno je zašto zelena linija nije nastavljena posle aprila, pošto su istraživači verovatno imali podatke, ali iz onoga što je prikazano izgleda da će efikasnost vakcine nastaviti da opada duboko u negativnu teritoriju.

Na grafikonu B vidimo i crvenu i plavu liniju – koje predstavljaju decu koja su vakcinisana i koja su prethodno bila zaražena, odnosno nisu prethodno zaražena – ponovo prolaze kroz nulu na strmom gradijentu u roku od pet meseci od vakcinacije. Činjenica da vakcinisani koji imaju prirodni imunitet od prethodne infekcije takođe vide negativnu efikasnost je iznenađenje jer se ne bi očekivalo da će oni sa prirodnim imunitetom biti podložniji infekciji od onih bez njega.

 

 

Grafikoni C i D sugerišu da je vakcina ta koja izaziva ovo zabrinjavajuće brisanje prirodnog imuniteta. Grafikon D pokazuje efikasnost prirodnog imuniteta od prethodne infekcije među vakcinisanim. Primetite da plava linija, koja je zaštita od Delta varijante među vakcinisanim i prethodno inficiranim, dostiže nulu na strmom nagibu u roku od sedam meseci. Sada pogledajte plavu liniju na grafikonu C, koja je zaštita od Delte kod prethodno zaraženih i nevakcinisanih. I ona jenjava, ali mnogo sporije, i posle osam meseci je i dalje veoma pozitivno na teritoriji od preko 50%. Isto se može reći i za prirodni imunitet protiv ranijih varijanti (zelena linija), koji polako slabi i ostaje pozitivan nakon 16 meseci. Zašto prirodni imunitet ostaje zaštitnik za nevakcinisane, dok je kod vakcinisanih njihova „zaštita“ negativna čak i ako imaju prirodni imunitet?

 

Ovo je veoma uznemirujuće jer sugeriše ne samo da vakcine daju negativnu „zaštitu” posle nekoliko meseci, već i da uništavaju zaštitu koju je trebalo da obezbedi prirodni imunitet. Nevakcinisani zadržavaju svoju zaštitu od prethodne infekcije, ali vakcinisani završavaju sa negativnom efikasnošću čak i ako su prethodno bili zaraženi. To znači da se čini da vakcine uništavaju prirodni imunitet osobe i čine je ranjivijom na infekciju nego što je bila ranije.

Nova otkrića doprinose rastućoj zabrinutosti naučnika o uticaju Covid vakcina na imuni sistem. Nedavna studija na miševima otkrila je da mRNA vakcine poput Pfizer-ove inhibiraju odgovor imunog sistema na druge patogene. U toj studiji (koja još nije recenzirana), čini se da su krivci lipidne nanočestice (LNP) koje nose mRNA u vakcini: „Otkrili smo da je prethodno izlaganje mRNA-LNP ili samo LNP dovelo do dugotrajne inhibicije adaptivnih imunih odgovora”.

Druga preprint studija otkrila je da Pfizer vakcina „indukuje složeno funkcionalno reprogramiranje urođenih imunih odgovora“ uključujući „inhibiciju urođenih imunih odgovora“.

Čudno je da autori nove studije ne uspevaju da skrenu pažnju na svoje alarmantne nalaze. Umesto toga, zaključuju da je utvrđeno da vakcina „daje značajan imunitet protiv infekcije Omikronom“ – iako je visoka zaštita trajala samo nedeljama i bila negativna u roku od nekoliko meseci. Oni takođe zaključuju da „brzi pad zaštite od infekcije Omikronom koja je data vakcinacijom i prethodnom infekcijom pruža podršku za dopunsku vakcinaciju“ – kao da je ljudima zaista potrebno više ovih injekcija.

Ali nalazi studije govore sami za sebe i veoma su zabrinjavajući. Sve je jasnije da je bila greška brzo staviti tehnologiju mRNA vakcina na tržište, i da vakcine treba da se povuku iz upotrebe i vrate u fazu istraživanja dok se čitav spektar njihovih efekata i njihov bezbednosni profil ne razumeju mnogo bolje.

Nulta Tačka/InfoWars