Sve vesti Svet

DOKTORI IZ AMERIKE KAŽU DA KOVID VIŠE NIJE PANDEMIJA

DOKTORI IZ AMERIKE KAŽU DA KOVID VIŠE NIJE PANDEMIJA
Pisao Elena Vuk

Četiri doktora sa Kalifornijskog univerziteta u San Francisku poslala su online peticiju guverneru Gavinu Newsom-u, svim nadzornicima javnih škola i svakom okružnom službeniku za javno zdravlje u državi, pozivajući na zaokret u jeziku koji prepoznaje virus kao “endem”.

Oni pozivaju na “ukidanju svih preostalih ograničenja, posebno onih koja se odnose na decu”.

Peticija Change.org pod nazivom “Post-Omicron Pivot za kalifornijske javne škole” imala je 3.000 potpisa u petak popodne.

“Posebno smo zabrinuti zbog posledica koje naša državna politika i dalje ima na decu i tinejdžere. Pišemo kako bismo zamolili zvaničnike Kalifornije da priznaju endemsku prirodu COVID-19 nakon porasta omikrona i odmah pomere naš javni dijalog ka definisanju puta za uklanjanje svih preostalih ograničenja COVID-19 u javnim školama”, navodi se u peticiji.

Peticiju su potpisali dr. Jeanne Noble, direktorica COVID odgovora za UCSF Parnassus Emergency Department, Jennifer Nguyen, pedijatar za UCSF Benioff Children's Hospital Oakland, Dr. Vinay Prasad, vanredni profesor epidemiologije i biostatistike na UCSF, Dr. Jarrett Moyer i medicinska sestra Laura Chinavaso.

ŠIROM SAD-a NIČU BILBORDI SA PRAVIM BROJKAMA NUSPOJAVA NAKON VAKCINACIJE

Izraz “endemija” znači “raste ili postoji na određenom mestu ili regiji”, dok “pandemija” znači “epidemiju koja se javlja širom sveta, ili na vrlo širokom području, koja prelazi međunarodne granice i obično pogađa veliki broj ljudi”, prema u Epidemiološki rečnik.

“Endemska faza virusnih infekcija znači… da ne uzrokuje strašne hospitalizacije u fazi pandemije… da ćemo imati dovoljno imuniteta populacije tako da se održava na niskom nivou”, rekla je dr. Monica Gandhi za KRON4.

Iako je zabeležen rekordan broj slučajeva, većina zaraženih prijavila je blage ili asimptomatske infekcije s poslednjim porastom, rekli su gradski zvaničnici.

Osamdeset dva posto stanovnika San Franciska je vakcinisano, a 61 posto gradskog stanovništva koje ispunjava uslove primilo je dopunske doze vakcine protiv covid-a.

“Omicron je promenio igru , izuzetno je zarazan, a takođe je manje ozbiljan i često blag. Naš cilj više nije sprečiti svaki slučaj COVID-a”, rekao je dr. Grant Colfax. “Umesto toga, naš cilj je sprečiti najgore ishode bolesti, kao što su hospitalizacije i smrti.”

Post-omicron pivot peticija tvrdi da su sigurnosna ograničenja u San Francisku COVID-a trenutno previše restriktivna, posebno u javnim školama, i da bi se trebala promeniti u bliskoj budućnosti.

U peticiji piše: “Otkad je ova pandemija počela, živimo pod najrestriktivnijom politikom COVID-19 u zemlji.”

U peticiji se nastavlja: „Ova ograničenja i dalje postoje uprkos visokoj stopi vakcinacije u Kaliforniji i niskoj stopi hospitalizacije zbog COVID-19. Kalifornijska politika COVID-a nije uspela da se razvije s pojavom visoko zaštitnih i široko dostupnih vakcina. Naše restriktivne politike, koje su izazvale znatnu kolateralnu štetu tokom pandemije, odavno su izgubile opravdanost kao neophodne za prevenciju teških bolesti i smrti. Ove sveprisutne politike i dalje negativno utiču na naše profesionalne i lične živote bez jasne koristi niti im se nazire kraj.”

Peticija poziva na 17 promena u Kaliforniji:

1. Priznati da su svi odrasli i većina dece školskog uzrasta sada imali priliku da budu potpuno vakcinisani, i da će forsiranje daljih mandata, posebno koji zahtevaju dopunske mere za decu, verovatno povećati nepoverenje i ogorčenost državnih i javnih zdravstvenih službenika.

2. Priznati da su mnoge porodice u Kaliforniji vakcinisale svoju decu za dobrobit društva jer su deca pod manjim rizikom od teških bolesti.

3. Priznati da su vakcinisane osobe svih uzrasta u ovoj državi čekale nagradu za svoje napore u vidu velikog popuštanja ograničenja koja tek treba da dobiju.

4. Priznati da je javnost umorna od dvogodišnjih ograničenja, prebacivanja poruka od vladinih službenika i nepriznavanja da je rizik od teškog COVID-a kod dece znatno manji nego kod odraslih; zaista, moglo bi proći više od jedne generacije da vladini čelnici i stručnjaci za zarazne bolesti povrate poverenje javnosti.

5. Priznati manji rizik koji bolest COVID-19 predstavlja za decu u odnosu na nesrazmeran iznos koji su mere ublažavanja prouzrokovale deci.

6. Priznati stalnu krizu mentalnog zdravlja koja je prisutna kod naše dece i tinejdžera zbog društvene izolacije i anksioznosti koju je stvorila ova pandemija.

7. Priznati tekuću obrazovnu krizu koja se odvija pred nama sve dok deca ne mogu videti lica svojih nastavnika i vršnjaka i adekvatno čuti i komunicirati s njima.

8. Odmah dozvolite školskoj deci da se demaskiraju dok su na otvorenom, uključujući i sport, tako što ćete pojasniti da su izloženost COVID-19 na otvorenom izrazito niskorizični susreti i da se ne bi trebali kvalifikovati kao bliski kontakti u svrhu karantina.

9. Učinite maske opcijom dok ste u zatvorenom prostoru u školskim ustanovama kada opšte obaveze za masku u Kaliforniji ističe 15. februara 2022. ili najkasnije 24. februara 2022., dvanaest nedelja nakon što je poslednje dete iz javne škole steklo pravo na vakcinu.

10. Priznajte potencijalnu razvojnu štetu koja se uzrokuje tek rođenim bebama i maloj deci koja ne mogu videti usta svojih staratelja i nastavnika kada im se obraćaju, niti vide njihove pune izraze lica u njihovim interakcijama.

ZADRŽAVANJE PODATAKA O BEZBEDNOSTI VAKCINE NIJE MORALNO PIŠE MEDICINSKI ČASOPIS

11. Odmah dozvolite vaspitačima i učenicima u predškolskim ustanovama i vrtićima da se demaskiraju u svakom trenutku ako tako žele. Ako ne odluče, dajte im smernice CDC-a o opcijama, naglašavajući jednosmerno maskiranje kao zaštitnu strategiju.

12. Radite na okončanju bezumnog testiranja asimptomatskih osoba bez jasne svrhe s obzirom da je COVID-19 tu da ostane.

13. Priznati da politike na fakultetima treba da prepoznaju relativno nizak rizik i visoku stopu vakcinacije te populacije, čime ne garantuju povratak učenju na daljinu koja uskraćuje mladima  normalnu društvenu interakciju.

14. Odmah preći sa odgovora javnog zdravlja koji se zasniva na stopi slučajeva na onaj koji striktno gleda na hospitalizacije i smrti u širem kontekstu.

15. Priznajte da je sadašnja Omicron varijanta manje smrtonosna od prethodnih varijanti.

16. Priznati da je istinska hospitalizacija COVID-19 i dalje niska u ovoj državi, a posebno u području Bay Area, i da se trebamo suzdržati od paničnih ograničenja koja nanose dodatnu kolateralnu štetu našoj najranjivijoj populaciji, neopravdanu manje smrtonosnom varijantom.

17. Posvetite se rigoroznoj analizi troškova i koristi za sve restriktivne politike COVID-a kako biste osigurali da je korist uvek veća od štete, bez nesrazmernog stavljanja prioriteta prevenciji prenošenja COVID-19 iznad svih drugih zdravstvenih razloga.

Nulta Tačka/Kron4