Sve vesti Svet

EKSKLUZIVNO: PODACI EVROPSKE AGENCIJE ZA LEKOVE POKAZUJU 1.163.356 NEŽELJENIH REAKCIJA I 30.551 SMRTNI SLUČAJ OD VAKCINACIJE PROTIV COVID-19

Zvanična baza podataka Evropske unije o neželjenim reakcijama na lekove sada prijavljuje 30.551 smrtni slučaj i 1.163.356 neželjenih reakcija od COVID vakcina Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson i AstraZeneca do 13. novembra 2021. na osnovu podataka dostavljenih ovom sistemu.

Prema Evropskoj agenciji za lekove, zvaničnom sajtu Evropske unije, podaci o neželjenim reakcijama vakcina protiv COVID-19 objavljeni su na portalu ADRreports.eu koji „omogućava korisnicima da vide ukupan broj pojedinačnih izveštaja o sumnjivim neželjenim efektima (takođe poznati kao Izveštaji o bezbednosti pojedinačnih slučajeva, ili ICSRs)“.

Svi podaci prikazani na veb stranici i obrascima pojedinačnih izveštaja o slučajevima preuzeti su iz EudraVigilance, „sistema dizajniranog za prikupljanje izveštaja o sumnjivim neželjenim efektima, koji se koristi za procenu koristi i rizika od lekova tokom njihovog razvoja i praćenje njihove bezbednosti nakon njihovog odobrenja u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA)“.

Informacije su elektronskim putem dostavljene EudraVigilance od strane „nacionalnih regulatornih tela za lekove i farmaceutskih kompanija koje imaju dozvole za stavljanje lekova u promet (licence)“.

Sa veb lokacije ADRreports:

• Farmaceutske kompanije koje imaju dozvolu za stavljanje leka u promet, kao i regulatorni organi za lekove u EEA, su po zakonu obavezni da EudraVigilance-u podnose izveštaje o sumnji na neželjena dejstva. Ovo uključuje izveštaje primljene od zdravstvenih radnika i pacijenata. Ovo isključuje neozbiljne neželjene efekte koji se javljaju izvan EEA.
• Veb izveštaj ne uključuje izveštaje iz studija (npr. kliničko ispitivanje, neintervenciona studija) ili druge vrste izveštaja (tj. samo spontane izveštaje).
Neželjeni efekat se klasifikuje kao „ozbiljan“ ako (i) rezultira smrću, (ii) je opasan po život, (iii) zahteva hospitalizaciju ili produženje postojeće hospitalizacije, (iv) rezultira upornim ili značajnim invaliditetom/nesposobnošću (npr. po mišljenju oštećenog), (v) je urođena anomalija/beba sa urođenom manom, ili (vi) rezultira nekim drugim medicinski važnim stanjima.

Izveštaj Health Impact News navodi da je baza podataka koja se održava u EudraVigilance samo za zemlje u Evropi koje su deo Evropske unije (EU), koja se sastoji od 27 zemalja. To znači da bi neželjene reakcije od COVID vakcina bile mnogo veće ako bismo uključili sve zemlje u Evropi.

Evo rezimea podataka do 13. novembra 2021.

Ukupne reakcije na mRNA vakcinu Tozinameran (šifra BNT162b2, Comirnaty) iz BioNTech/Pfizer: 14.303 smrtnih slučajeva i 562.213 slučajeva neželjenih reakcija do 13.11.2021. kako je identifikovano u EudraVigilance:

Smrtni slučajevi:

• Poremećaji krvi i limfnog sistema uključuju 200 smrtnih slučajeva i 12.412 neoporavljenih
• Srčani poremećaji uključuju 2.095 smrtnih slučajeva i 10.336 neoporavljenih
• Urođeni, porodični i genetski poremećaji uključuju 32 smrtna slučaja i 125 neoporavljenih
• Poremećaji uha i lavirinta uha uključuju 10 smrtnih slučajeva, a 7.561 nije oporavljeno
• Endokrini poremećaji uključuju 5 smrtnih slučajeva i 512 neoporavljenih
• Poremećaji oka uključuju 31 smrtni slučaj i 6.636 neoporavljenih
• Gastrointestinalni poremećaji uključuju 573 smrtna slučaja i 25.520 neoporavljenih
• Opšti poremećaji i stanja na mestu primene vakcine uključuju 4.057 smrtnih slučajeva i 82.029 neozdravljenih
• Hepatobilijarni poremećaji uključuju 73 smrtna slučaja, a 334 nisu oporavljena
• Poremećaji imunološkog sistema uključuju 74 smrtna slučaja, a 1.911 nije oporavljeno
• Infekcije i infestacije uključuju 1.545 smrtnih slučajeva i 11.502 neoporavljenih
• Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije uključuju 235 smrtnih slučajeva i 1.915 neoporavljenih
• Istrage uključuju 440 smrtnih slučajeva, a 7.080 nije oporavljeno
• Poremećaji metabolizma i ishrane uključuju 247 smrtnih slučajeva i 2.249 neoporavljenih
• Poremećaji mišićno-skeletnog i vezivnog tkiva uključuju 177 smrtnih slučajeva i 45.626 neoporavljenih
• Neoplazme benigne, maligne i nespecificirane (uključujući ciste i polipe) uključuju 111 smrtnih slučajeva i 369 neoporavljenih
• Poremećaji nervnog sistema uključuju 1.532 smrtna slučaja i 60.907 neoporavljenih
• Trudnoća, puerperijum i perinatalna stanja uključuju 55 smrtnih slučajeva, a 253 nisu oporavljena
• Problemi sa proizvodom uključuju 2 smrtna slučaja, a 26 nije oporavljeno
• Psihijatrijski poremećaji uključuju 172 smrtna slučaja, a 6.633 nisu oporavljena
• Poremećaji bubrega i urinarnog sistema uključuju 223 smrtna slučaja i 1.213 neoporavljenih
• Poremećaji reproduktivnog sistema i dojke uključuju 5 smrtnih slučajeva, a 19.918 nije oporavljeno
• Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji uključuju 1.599 smrtnih slučajeva i 15.449 neoporavljenih
• Poremećaji kože i potkožnog tkiva uključuju 123 smrtna slučaja i 17.883 neoporavljenih
• Društvene okolnosti uključuju 19 smrtnih slučajeva i 888 neoporavljenih
• Hirurške i medicinske procedure uključuju 55 smrtnih slučajeva i 237 neoporavljenih
• Vaskularni poremećaji uključuju 613 smrtnih slučajeva i 8.618 neoporavljenih

Ukupne reakcije za mRNA vakcinu mRNA-1273(CX-024414) iz Moderne: 8,385 smrtnih slučajeva i 155,793 neželjenih reakcija do 13.11.2021:

Smrtni slučajevi:

• Poremećaji krvi i limfnog sistema uklj. 94 smrtna slučaja, a 2.977 nije oporavljeno
• Srčani poremećaji uklj. 895 smrtnih slučajeva, a 3.504 nije oporavljeno
• Urođeni, porodični i genetski poremećaji, uklj. 6 smrtnih slučajeva, a 52 nisu oporavljena
• Poremećaji uha i lavirinta uklj. 2 smrtna slučaja i 2.401 nije oporavljeno
• Endokrini poremećaji, uklj. 3 smrtna slučaja, a 160 nije oporavljeno
• Poremećaji oka uklj. 29 smrtnih slučajeva, a 2.197 nije oporavljeno
• Gastrointestinalni poremećaji, uklj. 324 smrtna slučaja, a 7.467 nije oporavljeno
• Opšti poremećaji i stanja na mestu primene, uklj. 2.944 smrtna slučaja, a 31.159 nije oporavljeno
• Hepatobilijarni poremećaji, uklj. 40 smrtnih slučajeva, a 192 nisu oporavljena
• Poremećaji imunološkog sistema, uklj. 15 smrtnih slučajeva, a 650 nije oporavljeno
• Infekcije i infestacije uklj. 769 smrtnih slučajeva, a 3.864 nisu oporavljena
• Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije uklj. 156 smrtnih slučajeva, a 1.201 nije oporavljeno
• Istrage uklj. 136 smrtnih slučajeva, a 1.883 nisu oporavljena
• Poremećaji metabolizma i ishrane uklj. 204 smrtna slučaja, a 1.048 nije oporavljeno
• Poremećaji mišićno-skeletnog i vezivnog tkiva uklj. 170 smrtnih slučajeva, a 14.145 nije oporavljeno
• Neoplazme benigne, maligne i nespecifikovane (uključujući ciste i polipe) uklj. 65 smrtnih slučajeva, a 193 nisu oporavljena
• Poremećaji nervnog sistema uklj. 810 smrtnih slučajeva, a 18.937 nije oporavljeno
• Trudnoća, puerperijum i perinatalna stanja uklj. 7 smrtnih slučajeva, a 121 nije oporavljeno
• Problemi sa proizvodima uklj. 2 smrtna slučaja, a 5 nije oporavljeno
• Psihijatrijski poremećaji uklj. 140 smrtnih slučajeva, a 2.118 nije oporavljeno
• Poremećaji bubrega i mokraće, uklj. 164 smrtna slučaja, a 587 nije oporavljeno
• Poremećaji reproduktivnog sistema i dojke uklj. 7 smrtnih slučajeva, a 3.554 nije oporavljeno
• Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji, uklj. 900 smrtnih slučajeva, a 5.291 nije oporavljeno
• Poremećaji kože i potkožnog tkiva uklj. 76 smrtnih slučajeva, a 6.658 nije oporavljeno
• Društvene prilike uklj. 35 smrtnih slučajeva, a 802 nisu oporavljena
• Hirurške i medicinske procedure uklj. 77 smrtnih slučajeva, a 268 nije oporavljeno
• Vaskularni poremećaji uklj. 315 smrtnih slučajeva, a 2.788 nije oporavljeno

Ukupne reakcije na vakcinu protiv COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) kompanije Johnson & Johnson: 1.793 smrtna slučaja i 37.038 neželjenih reakcija do 13.11.2021.

Smrtni slučajevi:

• Poremećaji krvi i limfnog sistema uklj. 39 smrtnih slučajeva, a 388 nije oporavljeno
• Srčani poremećaji uklj. 154 smrtna slučaja, a 517 se nije oporavilo
• Urođeni, porodični i genetski poremećaji, uklj. 0 smrtnih slučajeva i 18 nije oporavljeno
• Poremećaji uha i lavirinta uklj. 2 smrtna slučaja i 528 nije oporavljeno
• Endokrini poremećaji, uklj. 1 smrtni slučaj, a 36 nije oporavljeno
• Poremećaji oka uklj. 7 smrtnih slučajeva, a 598 nije oporavljeno
• Gastrointestinalni poremećaji, uklj. 74 smrtna slučaja, a 2.100 nije oporavljeno
• Opšti poremećaji i stanja na mestu primene, uklj. 479 smrtnih slučajeva, a 8.852 nije oporavljeno
• Hepatobilijarni poremećaji, uklj. 11 smrtnih slučajeva, a 39 se nije oporavilo
• Poremećaji imunološkog sistema, uklj. 9 smrtnih slučajeva, a 106 nije oporavljeno
• Infekcije i infestacije uklj. 140 smrtnih slučajeva, a 669 nije oporavljeno
• Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije uklj. 18 smrtnih slučajeva, a 262 nisu oporavljena
• Istrage uklj. 101 smrtni slučaj, a 1.778 nije oporavljeno
• Poremećaji metabolizma i ishrane uklj. 45 smrtnih slučajeva, a 192 nisu oporavljena
• Poremećaji mišićno-skeletnog i vezivnog tkiva uklj. 42 smrtna slučaja, a 5.125 nije oporavljeno
• Neoplazme benigne, maligne i nespecifikovane (uključujući ciste i polipe) uklj. 3 smrtna slučaja, a 25 nije oporavljeno
• Poremećaji nervnog sistema uklj. 195 smrtnih slučajeva, a 6.390 nije oporavljeno
• Trudnoća, puerperijum i perinatalna stanja uklj. 1 smrtni slučaj i 8 nije oporavljeno
• Problemi sa proizvodima uklj. 0 smrtnih slučajeva i 1 nije oporavljen
• Psihijatrijski poremećaji uklj. 16 smrtnih slučajeva, a 445 nije oporavljeno
• Poremećaji bubrega i mokraće, uklj. 21 smrtni slučaj, a 140 nije oporavljeno
• Poremećaji reproduktivnog sistema i dojke uklj. 6 smrtnih slučajeva i 1.059 nije oporavljeno
• Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji, uklj. 227 smrtnih slučajeva, a 1.385 nije oporavljeno
• Poremećaji kože i potkožnog tkiva uklj. 7 smrtnih slučajeva, a 1.131 nije oporavljeno
• Društvene prilike uklj. 4 smrtna slučaja, a 157 nije oporavljeno
• Hirurške i medicinske procedure uklj. 53 smrtna slučaja, a 328 nije oporavljeno
• Vaskularni poremećaji uklj. 138 smrtnih slučajeva, a 1.222 nisu oporavljena

Ukupne reakcije na vakcinu AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) iz Oksforda/ AstraZeneca: 6.070 smrtnih slučajeva i 408.312 slučajeva neželjenih reakcija do 13.11.2021:

Smrtni slučajevi:

• Poremećaji krvi i limfnog sistema uklj. 246 smrtnih slučajeva, a 4.787 nije oporavljeno
• Srčani poremećaji uklj. 685 smrtnih slučajeva, a 4.253 nisu oporavljena
• Urođeni, porodični i genetski poremećaji, uklj. 7 smrtnih slučajeva, a 67 nije oporavljeno
• Poremećaji uha i lavirinta uklj. 3 smrtna slučaja i 5.412 nije oporavljeno
• Endokrini poremećaji, uklj. 4 smrtna slučaja, a 250 nije oporavljeno
• Poremećaji oka uklj. 29 smrtnih slučajeva, a 6.475 nije oporavljeno
• Gastrointestinalni poremećaji, uklj. 312 smrtnih slučajeva, a 21.929 nije oporavljeno
• Opšti poremećaji i stanja na mestu primene, uklj. 1.450 smrtnih slučajeva, a 70.400 nije oporavljeno
• Hepatobilijarni poremećaji, uklj. 59 smrtnih slučajeva, a 276 nije oporavljeno
• Poremećaji imunološkog sistema, uklj. 28 smrtnih slučajeva, a 863 nisu oporavljena
• Infekcije i infestacije uklj. 407 smrtnih slučajeva, a 7.177 nije oporavljeno
• Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije uklj. 175 smrtnih slučajeva, a 2.665 nije oporavljeno
• Istrage uklj. 147 smrtnih slučajeva, a 4.983 nisu oporavljena
• Poremećaji metabolizma i ishrane uklj. 89 smrtnih slučajeva, a 3.365 nije oporavljeno
• Poremećaji mišićno-skeletnog i vezivnog tkiva uklj. 92 smrtna slučaja, a 46.384 nije oporavljeno
• Neoplazme benigne, maligne i nespecifikovane (uključujući ciste i polipe) uklj. 22 smrtna slučaja, a 184 nisu oporavljena
• Poremećaji nervnog sistema uklj. 948 smrtnih slučajeva, a 58.962 nije oporavljeno
• Trudnoća, puerperijum i perinatalna stanja uklj. 12 smrtnih slučajeva, a 71 nije oporavljeno
• Problemi sa proizvodima uklj. 1 smrtni slučaj, a 68 nije oporavljeno
• Psihijatrijski poremećaji uklj. 58 smrtnih slučajeva, a 5.353 nisu oporavljena
• Poremećaji bubrega i mokraće, uklj. 58 smrtnih slučajeva, a 1.109 nije oporavljeno
• Poremećaji reproduktivnog sistema i dojke uklj. 2 smrtna slučaja, a 7.424 nije oporavljeno
• Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji, uklj. 722 smrtna slučaja, a 11.185 nije oporavljeno
• Poremećaji kože i potkožnog tkiva uklj. 48 smrtnih slučajeva, a 14.633 nije oporavljeno
• Društvene prilike uklj. 6 smrtnih slučajeva i 470 nije oporavljeno
• Hirurške i medicinske procedure uklj. 25 smrtnih slučajeva, a 300 nije oporavljeno
• Vaskularni poremećaji uklj. 435 smrtnih slučajeva, a 7.180 nije oporavljeno

Rezime slučajeva i smrtnih slučajeva svake vakcine:

Kako je Health Impact News saopštio, „smrtni slučajevi su grupisani prema simptomima, a neki smrtni slučajevi mogu biti rezultat više simptoma”.

Nulta Tačka/GatewayPundit