Sve vesti Svet

ŠTA SE ZAPRAVO ZAPALILO U LEVERKUZENU I KOLIKO JE TOKSIČNO! DIOKSINI, FURANI, PCB I PAH!

Pisao Elena Vuk

Nakon eksplozije u Leverkuzenu u zapadnoj Nemačkoj, vlasti upozoravaju da je verovatno u atmosferu izašao niz toksina. Meštanima je rečeno da ne jedu voće i povrće iz svojih bašta.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Tokom eksplozije u postrojenju za spaljivanje opasnog otpada u Chempark-u kod Leverkuzena u zapadnoj Nemačkoj ranije ove nedelje, rezervoari sa hlornim rastvaračima izgoreli su. Rastvarači, kao i masti, otpadni lekovi, katran i drugi zagađivači se obično spaljuju na temperaturama od oko 1.100 stepeni Celzijusa.

Tek kada se spaljuju na temperaturama preko 850 stepeni Celzijusa, može se osigurati da u gasovima tokom sagorevanja ne ostanu dioksini, furani, policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) ili polihlorisani bifenili (PCB).

Ali ako se spaljivanje ne izvrši na odgovarajući način, određeni toksini, koji pripadaju onome što je poznato kao prljavi ostatak organskih zagađivača životne sredine, mogu ostati ili čak biti proizvedeni, a zatim se raspršiti u atmosferu.

Nakon ovonedeljne eksplozije, vlasti upozorile lokalno stanovništvo da ne dodiruju nikakve čestice čađi niti da jedu voće ili povrće iz svojih bašta.

Koji su to toksini:

Dioksini i furani

Ovo je grupni izraz za grupu od 75 polihlorovanih dibenzo-para-dioksina (PCDD) i 135 polihlorovanih dibenzofurana (PCDF). Jedno od najotrovnijih je jedinjenje 2,3,7,8 tetrahlordibenzo-p-dioksina (TCDD), koje je povezano sa Seveso katastrofom iz 1976. godine kada je između 1 i 3 kilograma ispušteno u okoline nakon nesreće u hemijskom pogonu u Medi, nedaleko od italijanskog grada Milana. Umrlo je oko 3.300 životinja, a među ljudima je bilo oko 200 slučajeva teškog kožnog oboljenja.

Iako je količina dioksina oslobođena u ograničenom području oko Sevesa bila znatno veća od količine koja je eventualno oslobođena nesrećom u Leverkusenu, nemačke vlasti su savetovale oprez jer dioksini mogu biti štetni po zdravlje i kancerogeni čak i u najnižim koncentracijama.

U zavisnosti od specifičnog jedinjenja, toksini mogu napasti reproduktivni sistem čoveka, imuni sistem i nervni sistem i izazvati hormonsku neravnotežu. Akumuliraju se u telesnom masnom tkivu i zalihama lipida i dugo ostaju stabilni. U zemljištu i biljkama mogu ostati decenijama.

U okolini oko nas već ima mnogo dioksina i furana. Oni su nusproizvodi nepravilnih procesa sagorevanja koji uključuju hlor na temperaturama između 300 i 600 stepeni Celzijusa. Proizvode se pušenjem cigareta, upotrebom ulja za prženje, u metalnoj industriji, kada se određeni toksični otpad spaljuje ili sagoreva drvo. Šumski požari i erupcije vulkana takođe oslobađaju dioksine u životnu sredinu.

IMA LI ŠTA GORE OD ,,SVETE” GRETE PROROČICE? BIVŠI NADBISKUP CANTERBURY-JA UPOREDIO GRETU THUNBERG SA BIBLIJSKIM PROROKOM

Posebno je problematično kada se lakirano ili obrađeno drvo spaljuje na logorskoj vatri ili plastičnom otpadu i sagorevaju automobilske gume. Primitivne metode recikliranja el-otpada takođe izlažu ljude značajnim koncentracijama toksina.

Dioksini i furani se mogu transportovati na velike udaljenosti kada se rasprše u vazduh i uđu u lanac ishrane preko tla i biljaka, na kraju ulazeći u ljudski organizam.

Nemačke vlasti su 2011. otkrile dioksine u jajima nakon što su se masti namenjene za upotrebu u industriji pomešale sa stočnom hranom. Zatvorene su hiljade farmi živine.

PAH

Kao i dioksini i furani, policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) se takođe oslobađaju nepravilnim procesima sagorevanja, na primer, kada ugalj, ulja, rastvarači, drvo ili čak duvan nisu u potpunosti spaljeni.

Oni takođe mogu biti uzrokovani roštiljem, a naročito sagorevanjem mesa i nalaze se u katranu i asfaltu, otpadnom ulju i pepelu.

I oni su kancerogeni i oštećuju genetski materijal i mogu dugo ostati u životnoj sredini.

PCB

Polihlorovani bifenili (PCB) su takođe mogli biti ispušteni u atmosferu eksplozijom u Leverkuzenu. Ove industrijske hemikalije su se široko koristile u hemijskoj i električnoj industriji do 1980 -ih, na primer u kondenzatorima i transformatorima ili u plastifikatorima u bojama i zaptivnim masama i drugim sintetičkim materijalima.

Kada se spaljuju, stvaraju se dioksini i furani, ali se PCB -i takođe mogu ispuštati direktno u okolinu. Smatra se da su i oni kancerogeni za ljude i štetni za imunološki sistem i hormonsku ravnotežu.

Iako su mnoge zemlje zabranile njihovu upotrebu, toliko velike količine ispuštene su u atmosferu da ostaju velike količine u lancu ishrane.

I dalje se ne zna da li je, ovaj po ljude opasan mix toksina, slučajno zapaljen ili ne?

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Nulta Tačka/DW