Sve vesti Svet

EVROPSKA KOMISIJA PREDLAŽE DA SE TRAJANJE EU DIGITALNOG COVID SERTIFIKATA PRODUŽI NA JOŠ GODINU DANA

EVROPSKA KOMISIJA PREDLAŽE DA SE TRAJANJE EU DIGITALNOG COVID SERTIFIKATA PRODUŽI NA JOŠ GODINU DANA

Evropska komisija predlaže da se trajanje EU digitalnog COVID sertifikata produži na još godinu dana, do 30. juna 2023. Virus COVID-19 i dalje preovladava u Evropi i u ovoj fazi nije moguće utvrditi uticaj mogućeg povećanja učestalosti infekcije u drugoj polovini 2022. ili pojave novih varijanti. Proširenje Uredbe će obezbediti da putnici mogu da nastave da koriste svoj EU digitalni COVID sertifikat kada putuju u EU gde države članice primenjuju određene mere javnog zdravlja. Komisija danas usvaja predlog kako bi se osiguralo da Evropski parlament i Savet mogu da završe zakonodavnu proceduru na vreme pre isteka važeće Uredbe.

Pored produženja Uredbe EU o digitalnim COVID sertifikatima do juna 2023., Komisija takođe predlaže neke ograničene izmene:

  • Uvrstiti visokokvalitetne laboratorijske antigen testove među tipove testova za koje se može izdati sertifikat o testiranju. Ovo ima za cilj da proširi obim tipova dijagnostičkih testova u vreme kada su testovi na COVID-19 veoma traženi.
  • Da bi se osiguralo da sertifikati o vakcinaciji sadrže tačan ukupan broj doza primenjenih u bilo kojoj državi članici, a ne samo u državi članici koja izdaje sertifikat. Ovo se odnosi na praktičnu zabrinutost građana u vezi sa sertifikatima koji ukazuju na netačan broj doza kada primaju doze vakcine u različitim državama članicama.
  • Da obezbedi da se sertifikati mogu izdati licima koja učestvuju u kliničkim ispitivanjima vakcina protiv COVID-19. Digitalni COVID sertifikat EU koji se izdaje učesnicima u ispitivanju tada mogu da prihvate druge države članice. Ova mera ima za cilj da podstakne kontinuirani razvoj i proučavanje vakcina protiv COVID-19.

O domaćoj upotrebi EU digitalnih COVID sertifikata i dalje treba da odluče države članice. Zakonodavstvo EU o EU digitalnom COVID sertifikatu niti propisuje niti zabranjuje upotrebu EU digitalnog COVID sertifikata u zemlji (kao što je pristup događajima ili restoranima). Istovremeno, kada država članica uspostavi sistem COVID-19 sertifikata za domaće potrebe, trebalo bi da nastavi da obezbeđuje da digitalni COVID sertifikat EU takođe bude u potpunosti prihvaćen za te svrhe. Osim toga, Komisija takođe podstiče države članice da svoje domaće periode važenja usklade sa periodom važenja koji je utvrđen na nivou EU u svrhu putovanja.

Sledeći koraci

Da bi se osiguralo da produženje bude usvojeno na vreme pre 30. juna 2022., trenutnog datuma završetka Uredbe EU o digitalnim COVID sertifikatima, Komisija poziva Evropski parlament i Savet da brzo usvoje predlog.

Do 31. marta 2022. Komisija će takođe objaviti drugi izveštaj o Uredbi EU o digitalnim COVID sertifikatima, kako je predviđeno tom uredbom. Prvi izveštaj je objavljen 18. oktobra 2021. Kao što je navedeno u prvom izveštaju, Komisija iznosi današnji predlog pre drugog izveštaja kako bi obezbedila da se neophodna zakonodavna procedura može zaključiti pre trenutnog datuma završetka Uredbe.

POKRAJINSKI DOM AUSTRIJSKOG PARLAMENTA USVOJIO JE VEČERAS NAKON BURNE RASPRAVE ZAKON O OBAVEZNOJ VAKCINACIJI

Članovi su rekli:

Komesar za pravosuđe, Didier Reynders, rekao je: „Ne možemo predvideti kako će se pandemija razvijati, ali možemo osigurati da građani i dalje imaju koristi od sertifikata koji funkcioniše i koji je prihvaćen gde god da odu. Bez ovog proširenja, rizikujemo da imamo mnogo različitih nacionalnih sistema i svu konfuziju i prepreke koje bi to izazvalo. EU digitalni COVID sertifikat se pokazao kao efikasan alat za olakšavanje bezbednog i slobodnog putovanja. Dok se radujem danu kada više neće biti potreban sertifikat, ali on će nam u međuvremenu omogućiti da se bezbedno krećemo po Evropi.

Komesarka za zdravlje i bezbednost hrane, Stela Kirijakides, dodala je: „Digitalni COVID sertifikat EU je omogućio bezbedno slobodno kretanje i putovanja u vremenima velike neizvesnosti. Naši građani su to prihvatili i olakšalo im je život. Ovo važno sredstvo bilo je ključno za upravljanje rizicima i podršku merama javnog zdravlja koje su na snazi za zaštitu građana tokom pandemije. Danas predlažemo da se ažuriraju mogućnosti korišćenja sertifikata za putovanja širom EU kako bismo pružili sigurnost našim građanima, sve dok postoje potrebe javnog zdravlja. Takođe predlažemo da naš sertifikat ažuriramo sa najnovijim naučnim dostignućima i epidemiološkim promenama, potrebom da se ubrzaju kampanje za davanje bustera i da podržimo vitalna klinička istraživanja koja su u toku, dajući priznanje građanima koji učestvuju u njima”.

Komesar za unutrašnje tržište Tijeri Breton rekao je: „Sa više od 1,2 milijarde izdatih sertifikata i povezanih 60 zemalja, digitalni COVID sertifikat EU postao je globalni standard. Kroz digitalnu infrastrukturu EU, nastavljamo da olakšavamo prihvatanje COVID sertifikata preko granica, kako se pandemija razvija. Ovo je važan pokretač slobodnog kretanja i putovanja čak i u vremenima neizvesnosti”.

Kratak istorijat

Da bi se omogućilo bezbedno slobodno kretanje tokom pandemije COVID-19, Evropski parlament i Savet su 14. juna 2021. usvojili Uredbu o digitalnom COVID sertifikatu EU. Primenjuje se od 1. jula 2021. Uredba je trebalo da istekne 30. juna 2022. godine.

Sertifikat nastavlja da olakšava bezbedno putovanje građanima širom Evropske unije tokom pandemije. Do sada su države članice izdale preko 1,2 milijarde sertifikata. Pored toga, pokazao se kao jedini funkcionalni sistem sertifikata za COVID-19 koji je operativan na međunarodnom nivou u velikim razmerama, postavljajući globalni standard. Od 31. januara 2022., 33 treće zemlje i teritorije su povezane sa sistemom EU digitalnih COVID sertifikata, a očekuje se da će se još njih pridružiti u budućnosti.

Komisija je 21. decembra 2021. usvojila nova pravila koja se odnose na EU digitalni COVID sertifikat, uspostavljajući, u svrhu putovanja, obavezujući period prihvatanja od 9 meseci (tačnije 270 dana) za sertifikate o vakcinaciji koji označavaju završetak primarne serije za svrhe putovanja unutar EU. Ova pravila su počela da se primenjuju od 1. februara 2022. godine.

Savet se 25. januara 2022. složio da ažurira pravila kako bi se omogućilo bezbedno i slobodno kretanje u EU tokom pandemije COVID-19. Pravila navode da vlasnici važećih sertifikata u većini slučajeva ne bi trebalo da podležu dodatnim ograničenjima kada putuju unutar EU.

Komisija takođe danas predlaže paralelnu Uredbu kojom se proširuje primena EU digitalnog COVID sertifikata i za državljane nečlanica EU koji legalno borave ili su rezidenti na teritoriji država članica.

Nulta Tačka/European Commission