Sve vesti Svet

Fajzer i dalje skriva dokumentaciju a samo delić koji je otkriven pokazuje abnormalnosti u testiranju vakcina

Fajzer i dalje skriva dokumentaciju a samo delić koji je otkriven pokazuje abnormalnosti u testiranju vakcina

FDA i Pfizer imali su cilj da zadrže rezultate ispitivanja vakcine skrivenima do 75 godina. Sada znamo zašto. Postoje neke prilično ozbiljne anomalije koje traže odgovore.

Jedan od takvih primera je činjenica da je vodeći autor esencijalnog rada o vakcini u New England Journal of Medicine (NEJM), Fernando Polack, MD, slučajno bio jedini istraživač zadužen za lokaciju u Argentini koja je navodno uspela da angažuje 4.501 ljudi za testiranje za samo tri nedelje.

Je li to uopšte moguće uz puni tim i podršku velike ugovorne istraživačke organizacije (CRO)? To je pravi podvig i treba ga istražiti i dati odgovore.

Bez veće transparentnosti, neki bi se mogli pitati da li je možda bilo umešanosti u prevaru ili da su kartoni pacijenata neuredni jer je tempo ulaska bio prebrz. Bez obzira na to, takva pitanja nikada ne bi trebalo da budu deo pejzaža, posebno ne kada se radi o potpuno novoj platformi za medicinske intervencije (mRNA) koja je postavljena kao uslov za nastavak obrazovanja i/ili zaposlenja.

Zašto se borilo da ovi zapisi budu efikasno zapečaćeni? Zašto potpuna i otvorena transparentnost uopšte nije bila kamen temeljac celokupnog programa masovne vakcinacije?

Jedno od ključnih pitanja koje je postalo očigledno u izdanju dokumenta odnosilo se na studije o rasponu doza.

Radi jasnoće, studija o rasponu doza je ono što se prvo vrši, pre većeg kliničkog ispitivanja kako bi se utvrdila efikasnost vakcine. Pre nego što možete nešto ubrizgati gomili volontera, morate utvrditi koliko bi oni zaista trebali da prime. Oni to rade davanjem niza doza, obično malih, srednjih i visokih, a zatim mere efekte. U ovom slučaju, oni su tražili da saznaju koliki će odgovor antitela data doza izazvati. Pomislili biste da je ovo ključna informacija za ispravnu informaciju. Možete zamisliti da bi dali širok raspon doza stotinama ljudi u svakom rasponu doza.

Ali, kada smo zagledali dublje u novu grupu od 80.000 zapisa o kliničkim ispitivanjima, otkrili smo da jedini zapisi (do sada) koji pokazuju merenje nivoa antitela u studijama različitih doza otkrivaju tri stvari:

Ukupan broj testiranih ljudi u starosnoj grupi od 18-55 i 65-85 godina bio je samo 12.

Očigledno je postojao jaz bez ikakvog testiranja imunogenog odgovora starosne grupe od 55 do 65 godina.

Postojali su jasni dokazi da su nivoi antitela enormno varirali (10x) među pacijentima, a za sve pacijente su se značajno smanjili za mesec dana nakon druge doze. To znači da je trebalo biti 100% očigledno svim nadležnim organima i Pfizeru, da vakcina neće trajati toliko dugo i da će uskoro biti potrebne buster doze.

Sve zajedno, ovo znači da je Faučijevo kontinuirano insistiranje da je razlog za dobijanje vakcina bio „postići imunitet stada kako bismo mogli da nastavimo sa svojim životima“ bilo potpuno netačno i dokazano i poznato kao lažno.

Iskreno se nadamo da postoje stotine dokumenata koji tek treba da budu otkriveni koji pokazuju puno dodatnih testiranja nivoa antitela jer u suprotnom moramo verovati da je stotinama miliona ljudi svih različitih veličina, godina, rasa i komorbiditeta dato Doza od 30 mikrograma zasnovana na samo 12 tačaka podataka.

NultaTačka/Technocracy