Sve vesti Svet

FORBES O OPASNOSTIMA KOJE DONOSI “LEK” MOLNUPIRAVIR (PRVI DEO- Nadjačavanje novih virusnih varijanti)

Pisao Elena Vuk

Opšta je borba farmaceutskih kompanija u prozvodnji vakcina kao i antivirusnih lekove, da je prodaja istih u stvari najveća briga BigPfarm-e. Naravno da je; “Što je brzo, to je kuso.” Izgleda da zapadni svet, nema tu izreku.. Kod njih je daj šta god, samo da ne čekam..

Tekst po delu autora: William A. Haseltine, naučnik i pisac, radio kao profesor na Harvardskoj medicinskoj školi i Harvardskoj školi javnog zdravlja, Odsek za biohemijsku farmakologiju i Odsek za humanu retrovirologiju..

Sumnje ovog autora su zasnovan na dva ključna pitanja. Prvi je potencijalna mutagenost leka i mogućnost da njegova upotreba može dovesti do urođenih mana ili kancerogenih tumora. Druga je opasnost koja je daleko veća i potencijalno daleko smrtonosnija: potencijal leka da pojača mutacije SARS-CoV-2 i pusti virulentniju varijantu na svet.

Njegov članak kao i sledeći deo istražuju ova dva pitanja vrlo detaljno.

Autor je veći deo svoje karijere proveo fokusiran na razvoj antivirusnih lekova za posljednju veliku svetsku pandemiju, HIV/AIDS . Posebno osnovao i predsedavao Odeljenjem za biohemijsku farmakologiju, proučavajući mutagenezu i dugoročne efekte oštećene DNK.

Deo članka, Forbes:

Moja zabrinutost za molnupiravir je zbog mehanizma po kojem ovaj lek deluje.

Molnupiravir deluje kao antivirusno tako što prevari virus da koristi lek za replikaciju, a zatim ubacuje greške u genetski kod virusa kada replikacija počne. Kada se pojavi dovoljno grešaka u kopiranju, virus se u suštini uništava, ne može se dalje replicirati. FDA će uskoro raspravljati o sigurnosti molnupiravira za visokorizične osobe sa Covid-19, nešto što ću detaljnije istražiti u svom sljedećem članku. Ali moja najveća briga za ovaj lek je mnogo veća od zdravlja bilo koje osobe, to je sposobnost molnupiravira da uvede mutacije u sam virus koje su dovoljno značajne da promene način na koji virus funkcioniše, ali nisu toliko moćne da spreče njegovo razmnožavanje.

I postaje sledeća dominantna varijanta.

U nizu eksperimenata pre pandemije kako bi se utvrdilo mogu li koronavirusi postati otporni na molnupiravir (odgovor: da, mogu), istraživači su testirali aktivni oblik molnupiravira protiv dve druge vrste visoko patogena koronavirusa: MERS-CoV i virusa hepatitisa miša ( MHV). Da bi identifikovli mutacije povezane s ovim fenotipovima nakon prolaska, autori su sekvencirali kompletne genome dve MHV loze i dve MERS loze. Sa MERS-om, postojala je do 41 mutacija rasuta po genomu (vidi sliku 1). Kod MHV-a, bilo je više od 100 mutacija koje su se pojavile na svakom delu genoma (vidi sliku 2).

Slika 1. Profili rezistencije i mutacije MERS-CoV nakon 30 pasaža u prisustvu NHC, … [+] J VIROL. 15. DEC 2019; 93(24): E01348-19.

Slika 2. Profili rezistencije i mutacije MHV nakon 30 pasaža u prisustvu NHC, … [+] J VIROL. 15. DEC 2019; 93(24): E01348-19

Sveukupno, studija je pokazala povećanje mutacija zavisno o dozi za oba koronavirusa, uključujući sve važne spike proteine koji su danas u fokusu velike pažnje kod SARS-CoV-2 varijanti koje izazivaju zabrinutost, poput Delte.

Kritično je to što su istraživači otkrili da virusi mogu preživeti i replikovati se do visokih titers uprkos tako velikom broju mutacija u svakom genu i proteinu. Testirani virusi su pokazali mali nedostatak replikacije, iako su se i dalje replicirali na iste visoke titre, učinili su to nešto manje brzo u poređenju sa originalnim virusima koji nisu mutirali. Međutim, izvan laboratorija, pošto se lek daje milionima ljudi sa aktivnim infekcijama, ovaj nedostatak može brzo nestati jer bismo verovatno pružili okruženje za prvo selekciju za poboljšanje sposobnosti virusa.

Iako je moguće da u optimalnoj koncentraciji lek može izazvati dovoljno mutacija da spreči replikaciju i dalji prenos virusa, uticaj podoptimalnih doza je još uvek vrlo nepoznat. Trenutni protokol za upotrebu molnupiravira je doza od 800 mg, koja se daje u obliku tableta, dva puta dnevno tokom pet dana. U toj koncentraciji, molnupiravir teoretski ne bi uzeo zarobljenike, ne ostavljajući niti jedan virusni genom da pobegne neozleđen. Ali postoji velika verovatnoća da u stvarnom svetu ljudi neće uzeti celi kurs tableta. Niz studija o pridržavanju dnevnih oralnih antibiotika sugeriše da mnogi pacijenti, čak 40% , ne uspevaju završiti celi tok lečenja. U ovim suboptimalnim koncentracijama, molnupiravir bi mogao imati nesretan učinak uvođenja mutacija na svaki gen i protein virusa, uključujući spike, ali ga ne mora nužno ubiti.

Proizvođači lekova, Merck i Ridgeback, kao i FDA istražuju je li molnupiravir bezbedan za ličnu upotrebu kod visokorizičnih osoba sa blagom do umerenom bolešću i da li njegove koristi nadmašuju sve potencijalne rizike. Ali oni bi takođe trebali odrediti širu opasnost i kako sprečiti da droga oslobodi nove i smrtonosnije varijante širom sveta. SARS-CoV-2 je već pokazao izuzetnu sposobnost da mutira i preživi pod pritiskom. Proizvođači leka, Merck i Ridgeback, ulaze u ugovore o licenciranju koji bi omogućili proizvodnju i široku prodaju leka u više od 105 zemalja, što znači da ćemo, ako ga regulatori odobre, uskoro imati vrlo malu kontrolu nad administracijom ovog leka i isporučenih doza.

Potencijalno smo na putu ka katastrofi svetske klase.

Ako FDA odobri lek, a postoji argument koji treba izneti da su bolji i sigurniji antivirusni lekovi već na putu to bi trebalo biti osnova i uključivati ​​upozorenje kako bi se naglasila potencijalna opasnost od upotrebe lek u suboptimalnim dozama ili za veliki broj ljudi u preventivne svrhe.

Ono što sa sigurnošću znamo je da je njihov lek daleko od čarobnog naputka kojem se možemo nadati sa antivirusnim lekom za Covid-19.

Nulta Tačka/Forbes