Sve vesti Tehnologija

Globalna borba protiv OSNOVNIH ELEMENATA ŽIVOTA, ne KLIMATSKIH PROMENA

Globalna borba protiv OSNOVNIH ELEMENATA ŽIVOTA, ne KLIMATSKIH PROMENA

Tri najvažnija elementa koji podržavaju život su kiseonik, ugljenik i azot. Sva tri elementa ima u izobilju i svi rade u sinergiji zajedno sa energijom Sunca. Sve ovo je pod masovnim napadima širom sveta.

Ugljen-dioksid se proglašava zagađivačem i osmišljavaju se načini uz pomoć kojih bi se ugljen dioksid eliminisao iz atmosfere. Imajte na umu da CO2 sadrži dvostruko više molekula kiseonika od ugljenika. Bez CO2, biljke ne mogu da rastu, niti mogu da dopune kiseonik neophodan za disanje.

Azot je najzastupljeniji gas u atmosferi, ali je i on proglašen zagađivačem. Bez azota, poljoprivreda se snažno zaustavlja, potencijalno stvarajući glad epskih razmera. Ipak, zagovornici klimatskog kulta i globalnog zagrevanja pokušavaju da oduzmu azotna đubriva sa farmi i rančeva širom sveta.

5 PSIHOLOŠKIH EKSPERIMENATA koji objašnjavaju današnji “MODERNI SVET”: Sve ovo se primenjuje na nama (VIDEO)

Time klimatski-orijentisane politike neminovno dovode do depopulacoje stanovnišva ne samo ljudi već životinja i biljaka. Bez ugljen-dioksida(C02) biljke ne mogu opstati. Bez kiseonika dobivenog od biljaka ljudi i životinje ne mogu živeti. Bez biljaka, ljudi i životinja nema života i menja se sama priroda.

Kada bi klimatske promene bile zaista uzrokovane ljudima i odvijale se na način koji nam se to predstavlja, bili bismo u problemu. Jer bi izlučivanje CO2 značilo toplotno zagrevanje i haos na planeti Zamlji a njegova eliminacija dovela do smanjenja života jer je neophodan biljnom svetu, a biljke nama radi hrane i kiseonika. Drugim rečima, bili bi osuđeni na propast.

Ali ako se složimo da klimatske promene nisu uzrokovanje ljudskim aktivnostima i da ne postoji nikakva opasnost, ostaje nam da zaključimo kako su klimatski orijentisane politke koje vode u transhumanističko društvo više bore protiv čoveka i samog života nego same klime.

Zašto se to dešava i zašto se ne zaustavi izgleda će ostati misterija 21. stoleća.

Nulta Tačka