Sve vesti Svet

MEJNSTRIM MEDIJI VAM NEĆE REĆI DA JE 4 OD 5 SMRTNIH SLUČAJEVA COVID-a 19 U PROTEKLOM MESECU BILO MEĐU POTPUNO VAKCINISANIMA

MEJNSTRIM MEDIJI VAM NEĆE REĆI DA JE 4 OD 5 SMRTNIH SLUČAJEVA COVID-a 19 U PROTEKLOM MESECU BILO MEĐU POTPUNO VAKCINISANIMA

Mejnstrim mediji već dve godine izbegavaju da prenesu istinu o kovid histeriji i time direktno učestvuju u nečemu što mnogi smatraju zličinom.

Najnoviji podaci koje je objavila Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da uprkos tome što su starije osobe i ugrožene osobe primale dopunsku vakcinu u septembru i oktobru, a NHS se od tada pretvorila u Nacionalnu službu za bustere, populacija koja je vakcinisana dva ili tri puta i dalje čini 4 od 5 smrtnih slučajeva od Covid-19 u četiri nedelje do 19. decembra 2021.

Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (ranije javno zdravlje Engleske) objavila je „Izveštaj o nadzoru vakcine protiv Covid-19 – nedelja 51“ u četvrtak, 23. decembra 2021., i pokazuje da je velika većina slučajeva Covid-19 između 22. novembra i 19. decembra bila među potpuno vakcinisanim stanovništvom.

MEJNSTRIM MEDIJI VAM NEĆE REĆI DA JE 4 OD 5 SMRTNIH SLUČAJEVA COVID-a 19 U PROTEKLOM MESECU BILO MEĐU POTPUNO VAKCINISANIMA

Ukupan broj slučajeva prema statusu vakcinacije kao što je potvrđeno u tabeli 8 izveštaja o nadzoru vakcine 51. nedelje UKHSA između 22. novembra i 19. decembra bio je sledeći –

• Nevakcinisano stanovništvo = 445.337
• Delimično vakcinisana populacija = 94.734 slučaja
• Tri/dva puta vakcinisana populacija = 738.184 slučaja

MEJNSTRIM MEDIJI VAM NEĆE REĆI DA JE 4 OD 5 SMRTNIH SLUČAJEVA COVID-a 19 U PROTEKLOM MESECU BILO MEĐU POTPUNO VAKCINISANIMA

To znači da je vakcinisana populacija činila 65% slučajeva Covid-19 između 22. novembra i 19. decembra, dok je nevakcinisana populacija činila 35%.

Ovo predstavlja ogroman porast obolelih među vakcinisanom populacijom u sedam dana pre 19. decembra, jer zvanični podaci pokazuju da je od 15. novembra do 12. decembra vakcinisana populacija činila 59 odsto slučajeva, dok je nevakcinisana populacija činila 41 %.

MEJNSTRIM MEDIJI VAM NEĆE REĆI DA JE 4 OD 5 SMRTNIH SLUČAJEVA COVID-a 19 U PROTEKLOM MESECU BILO MEĐU POTPUNO VAKCINISANIMA

Nažalost, najnoviji izveštaj UKHSA-e takođe pokazuje da uprkos tome što je buster kampanja uveliko u toku, velika većina hospitalizacija Covid-19 takođe je bila među potpuno vakcinisanom populacijom između 22. novembra i 19. decembra 2021.

MEJNSTRIM MEDIJI VAM NEĆE REĆI DA JE 4 OD 5 SMRTNIH SLUČAJEVA COVID-a 19 U PROTEKLOM MESECU BILO MEĐU POTPUNO VAKCINISANIMA

Ukupan broj hospitalizacija prema statusu vakcinacije za sve starosne grupe između 22. novembra i 19. decembra 2021. godine, kao što je potvrđeno u tabeli 9 izveštaja UKHSA, bio je sledeći –

• Nevakcinisano stanovništvo = 3.693
• Delimično vakcinisano stanovništvo = 361
• Tri/dva puta vakcinisana populacija = 4.027

MEJNSTRIM MEDIJI VAM NEĆE REĆI DA JE 4 OD 5 SMRTNIH SLUČAJEVA COVID-a 19 U PROTEKLOM MESECU BILO MEĐU POTPUNO VAKCINISANIMA

To znači da je vakcinisana populacija činila 54% hospitalizacija Covid-19 u periodu od 22. novembra do 19. decembra, a nevakcinisana samo 46%.

Ali opet razlika između vakcinisanih i nevakcinisanih postaje mnogo gora kada je reč o smrtima koje su navodno povezane sa Covid-19.

MEJNSTRIM MEDIJI VAM NEĆE REĆI DA JE 4 OD 5 SMRTNIH SLUČAJEVA COVID-a 19 U PROTEKLOM MESECU BILO MEĐU POTPUNO VAKCINISANIMA

Ukupan broj navodnih smrtnih slučajeva od Covid-19 prema statusu vakcinacije između 22. novembra i 19. decembra, kao što je potvrđeno u tabeli 10 izveštaja UKHSA, bio je sledeći –

• Nevakcinisana populacija = 889 umrlih
• Delimično vakcinisano stanovništvo = 117 umrlih
• Tri/dva puta vakcinisana populacija = 2.796 umrlih

MEJNSTRIM MEDIJI VAM NEĆE REĆI DA JE 4 OD 5 SMRTNIH SLUČAJEVA COVID-a 19 U PROTEKLOM MESECU BILO MEĐU POTPUNO VAKCINISANIMA

To znači da je vakcinisana populacija činila 77% smrtnih slučajeva od Covid-19 između 22. novembra i 19. decembra, dok je nevakcinisana samo 23%.

S obzirom da vakcinisana populacija čini 7 na svakih 10 slučajeva Covid-19, skoro 6 na svakih 10 hospitalizacija Covid-19 i 8 na svakih 10 smrtnih slučajeva od Covid-19, da li zaista postoji opravdanje za pasoše za vakcinu koji su uvedeni širom Engleske, u kojima nevakcinisana osoba mora da se testira da bi joj se dozvolio ulazak, a vakcinisana osoba ne?

Injekcije Covid-19 ne sprečavaju infekciju.

Injekcije Covid-19 ne sprečavaju prenošenje.

Prema podacima, ne izgleda da sprečavaju ni hospitalizaciju ni smrt.

Jedina stvar koju trenutno vakcinisanje protiv Covid-19 sprečava jeste poštovanje osnovnih ljudskih prava koja su svakom čoveku data do marta 2020. godine.

MARIO ZNA i SAŠA RADULOVIĆ- Sledi ekonomska kriza, deo njihovog plana- Mediji ćute o referendumu

Nulta Tačka/Daily Expose