Sve vesti Svet

NAUČNICI OTKRILI! DECA KOJA SU IMALA BLAGI/ASPIMPTOMATSKI OBLIK COVID-a IMAJU ANTITELA KOJA TRAJU MESECIMA

Istraživači su otkrili snažne reakcije antitela do četiri meseca nakon infekcije kod dece i adolescenata koji su imali blage do asimptomatske slučajeve COVID-19.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Studija je otkrila da su deca i adolescenti koji su prethodno imali COVID-19 razvili antitela sposobna da neutrališu virus SARS-CoV-2. Dalje, ovakvi odgovori na infekciju su bili uporedivi ili superiorniji od onih primećenih kod odraslih.

„Studija pokazuje da deca koja su imala blage infekcije, pa čak i ona koja nisu imala simptome, razvijaju imunološki odgovor koji će verovatno pružiti određenu zaštitu od budućih infekcija“, rekla je ko-vodeća autorka Jillian Hurst, docent na odseku pedijatrije Medicinskog fakulteta Univerziteta Duke.

KRENULI NA DECU! KON: ,,VAKCINISANI DA IDU U ŠKOLU, NEVAKCINISANI ONLINE, ODVAJANJE JE LOGIČNO”

Istraživači su procenili imunološke odgovore specifične za SARS-CoV-2 kod 69 dece i adolescenata, uzrasta od 2 meseca do 21 godine. Prosečna starost učesnika bila je 11,5 godina, a 51 procenat je bio ženskog pola.

Istraživači su merili odgovore antitela kod dece i adolescenata sa asimptomatskom i blagom simptomatskom infekcijom SARS-CoV-2 i otkrili da se odgovor antitela ne razlikuje u zavisnosti od prisustva simptoma, a antitela za neutralizovanje SARS-CoV-2 i dalje se mogu otkriti kod učesnika do četiri meseca nakon infekcije.

Istraživači su takođe uporedili imunološke odgovore dece sa odgovorima odraslih. Otkrili su da su sva deca, bez obzira na starosnu grupu, imala ekvivalentan ili nešto veći nivo antitela od odraslih dva meseca i četiri meseca nakon akutne infekcije.

„Većina studija imunološkog odgovora dece na SARS-CoV-2 fokusirala se na pacijente hospitalizovane zbog teškog COVID-19 ili multi-sistemskog inflamatornog sindroma kod dece (MIS-C), ili su imunitet procenjivali samo tokom akutne infekcije“, rekao je Fouda.

“Naša studija pruža važne informacije da imunološki odgovori specifični za SARS-CoV-2, bez obzira na težinu bolesti, mogu vremenom sporije opadati kod dece i adolescenata.”

Studija o 69 dece objavljena je u JCI Insight.

Studija je dobila finansiranje od: Medicinskog fakulteta Univerziteta Duke; američkog Odeljenja za pitanja veterana, Uprave za zdravlje veterana, Kancelarije za istraživanje i razvoj; Nacionalnog instituta za zdravlje; američke Agencije za napredne odbrambene projekte; i osiguranja kvaliteta virusologije. Uzorci virusa COVID-19 obrađeni su u regionalnoj laboratoriji sa nivoom biološke sigurnosti 3 Duke, koja je dobila delimičnu podršku od NIH-a.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”