Sve vesti Tehnologija

Naučnici otkrili supstancu koja poseduje MOGUĆNOST PAMĆENJA POPUT MOZGA!

Naučnici otkrili supstancu koja poseduje MOGUĆNOST PAMĆENJA POPUT MOZGA!

Naučnici u Švajcarskoj otkrili su kako jedinjenje koje se koristi u elektronici može da “pamti” prethodne spoljašnje stimulanse na sličan način neuronima u ljudskom mozgu.

Mohammad Samizadeh Nikoo, student doktorskih studija elektrotehnike na Politehničkom univerzitetu u Lozani, napravio je slučajno otkriće dok je sprovodio istraživanje vanadium-dioksida (VO2).

Za svoju tezu, želeo je da otkrije koliko dugo vremena je potrebno da vanadium-dioksid pređe iz jednog stanja u drugo. Tada je primetio memorijski efekat u strukturi materijala.

Ovo je prvi materijal za koji se ustanovilo da poseduje ovakvo memorijsko svojstvo, ali možda postoje i drugi za sada neotrkiveni.

Ovo otkriće, objavljeno u Nature Mazagizu, moglo bi imati potencijalno veliki efekat na buduće elektronske uređaje, pogotovo kada je u pitanju obrada i skladištenje podataka.

Karakteristike vanadium-a kao Neurona u mozgu 

Vanadium oksid pokazuje karatkeristike neurona, što znači da pod odoređenim uslovima može propustiti električnu struju baš kao što to radi i neuron, rekao je Samizadeh Nikoo, za Euronews Next.

U ovom eksperimentu, Niko je izložio vanadium oksid električnoj struji. Kako je objasnio, struja se kretala materijalom prateći putanju sve dok nije izašla na drugi stranu.

Kako je struja prolazeći kroz vanadium oksid zagrevala materijal izazvala je promenu stanja ovog materijala. Kada je struja prošla, materijal se vratio u pređašnje stanje.

Niko je zatim propustio drugi strujni talas kroz vanadium oksid i ustanovio da i video da je vreme potrebno da dođe do promene na materijalu usko povezano sa istorijom materijala.

“Činilo se kao da se vanadium oksid (VO2) “seća” prve faze kada je struja protekla kroz materijal i predviđa sledeću”, rekao je profesor u Elison Matoli, koji vodi POWERlab.

“Nismo očekivali da uočimo efekat memorije, koji nema veze sa stanjem električne energije već dolazi od strukture materijala. To je novo otkriće, ni jedan se materijal ne ponaša ovako.

Memorijski kapacitet vanadium-oksida

Istraživači su otkrili da vanadium-oksid ima mogućnost pamćnja eksternog stimulants do tri sata.

“Efekat pamćenja ovog materijala može trajati danima, ali trenutno nemamo merne instrumente kojima bismo to dokazal”, navodi Matoli.

Istraživači navode kako je ovo otkriće važno, jer se inžinjeri oslanjaju na memoriju za izvođenje propračuna svih vrsta, a materijali koji nude veći kapacitet, brzinu i minijaturizaciju u ovom procesu su veoma traženi.

Čini se da vanadium-oksid sadrži sve tri navedene karatkeristike.

“Oktrili smo da su uslovi aktivacije u potpunosti povezani sa istorijskom pozadinom vanadium oksida i zapravo su povezani sa njegovim prethodnim aktivacijama. Ovo je u potpunosti isti proces koji se dešava u našem mozgu”, rekao je Nikoo.

“Kada prepoznamo nekoga, aktivira se niz neurona a u našem mozgu se formira pamćenje. Kada ponovo sretnemo istu osobu, ti neuroni se mogu aktivirati mnogo brže i uz manje energije.

“Dakle, ponašanje ove elektronske komponente je veoma slično neuronima”, rekao je on, dodajući da “povezivanjem ovih elektronskih komponenti moglo biti moguće proizvesti iste vrste neuronskih mreža kao u našem mozgu – čineći ovo jedinjenje veoma dobrim za veštačku inteligenciju”.

U svakom slučaju, ovo predstavlja vredno i revolucionarno otkriće. Ostaje nam da vidimo u kom pravcu će se razviti, kako će se koristiti i sa kakvim će se sve tehnologijama ukrštati.

Imate li Vi nekih ideja?

NultaTačka/EuroNews