Sve vesti Svet

Nemačka donosi novi zakon gde građani sami određuju svoj pol

Nemačka donosi novi zakon gde građani sami određuju svoj pol

U Nemačkoj bi svaki građanin ubuduće u jednostavnom postupku u matičnom uredu mogao sam da odredi svoj pol i lično ime.

I to ako parlament usvoji novi zakon o samoodređenju.

Koncept zakona su u četvrtak predstavila ministarstva pravde i porodice.

Zakon treba da zameni zakon o transseksualnosti, koji mnogi danas smatraju zastarelim i diskriminatornim. Ako se nova regulativa sprovede prema planu, prilikom upisa pola i ličnog imena biće nebitno da li je reč o transseksualnoj, nebinarnoj ili interseksualnoj osobi.

Građani za takvu promenu ne bi morali da predoče ni dokaze o polnom identitetu ili lekarsku potvrdu.

Interseksualne osobe su osobe čija reproduktivna ili polna anatomija ne odgovara klasičnoj medicinskoj definiciji muškog ili ženskog tela, nego se kreće u nekom spektru između.

Nebinarnim se nazivaju osobe koje nemaju ni muški ni ženski polni identitet, a transseksualni su ljudi koji ne osećaju pripadnost polu koji im je prilikom rođenja pripisan.

Za maloletnike do 14 godina, izjavu o promeni u matičnom uredu treba da predaju osobe koje imaju pravo starateljstva. Maloletnici stariji od 14 godina izjavu će moći da predaju sami, ali uz pristanak roditelja.

Ministar pravde Marko Bušman (Marco Buschmann) i ministarka za porodicu Lisa Paus izričito su ukazali da planirani zakon neće prejudicirati eventualne mere telesne promene ili prilagođavanja pola, već će se o njima i dalje odlučivati na osnovu stručnih medicinskih pravila.

“Zakon o transseksualnosti usvojen je 1980. i narušava dostojanstvo onih na koje se odnosi,” rekla je Pausova. Bušman se nadovezao rečima da važeći zakoni “tretiraju osobe na koje se odnose kao bolesnike” i da “za to nema opravdanja”.

Nulta Tačka/B92