Sve vesti Svet

Nova studija otkriva alarmantno visoke stope menstrualnih promena nakon što su žene primile mRNA vakcine protiv COVID-19

Nova studija otkriva alarmantno visoke stope menstrualnih promena nakon što su žene primile mRNA vakcine protiv COVID-19

Nova recenzirana studija objavljena u Međunarodnom časopisu za ginekologiju i akušerstvo u sredu (20. jula) pokazuje alarmantno visok nivo stope nepravilnog krvarenja i menstrualnih promena nakon primanja Pfizer-ove injekcije mRNA protiv COVID-19.

Tim je procenio menstrualni obrazac i promene kod žena koje su završile vakcinaciju Pfizer-om tri meseca pre i posle injekcije. Uključene su žene starosti 18-50 godina bez poznatih ginekoloških komorbiditeta koje redovno prate menstruaciju putem elektronskih kalendara. Svi učesnici su popunili detaljni upitnik o svojim menstrualnim simptomima, uključujući informacije o bilo kakvom nepravilnom krvarenju.

Rezultati su pokazali da je 23,3% (n=51) učesnica studije iskusilo nepravilno krvarenje nakon vakcine. Skoro 40% (n=83) prijavilo je bilo kakvu promenu menstrualnog ciklusa nakon vakcinacije. Paritet je bio pozitivno povezan sa neregularnim krvarenjem, pri čemu je 50% (n=26) žena koje pate od nepravilnog krvarenja imalo više porođaja u poređenju sa samo 31,5% (n=53) žena bez nepravilnog krvarenja (bez porođaja 46% prema 60%, višeporođaja 50% naspram 31%, ostalo 4% naspram 8%, p=0,049). Prisustvo medicinskih komorbiditeta je takođe značajno veće među pacijentima koji su imali neregularno krvarenje (20,0% naspram 6,0%, p=0,003).

U zaključku, autori podstiču da su „potrebna dalja istraživanja kako bi se potvrdili naši nalazi i kako bi se bolje okarakterisala veličina promene i sve moguće dugoročne implikacije“.

https://doi.org/10.1002/ijgo.14356

Autori: Naama Lessans,Amihai Rottenstreich,Shira Stern,Adi Gilan,Tal D. Saar,Shay Porat,Uri P. Dior

Studija objavljena 20.07.2022.

Nulta Tačka/Obgyn