Sve vesti Svet

OVO SE NE MOŽE SAKRITI: EU PRIJAVILA 1.9 MILIONA NUSPOJAVA I 20.595 SMRTNIH SLUČAJEVA IZAZVANIH VAKCINOM

Pisao Elena Vuk

Medijski “proveravači činjenica” pokušavaju da diskredituju ove informacije govoreći da ne postoje strogi zahtevi za izveštavanje i da svaki slučaj nije “verifikovan”.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Kombinovani prijavljeni smrtni slučajevi izazvani vakcinama između EU-a i SAD-a trenutno su oko 65.000. Ako ovo predstavlja samo 10% ukupnih smrtnih slučajeva, tada bi ukupan broj mogao iznositi čak 650.000 a to se odnosi samo na dva relativno mala geografska područja planete.

Ovo nije samo slučajna posledica genske terapije koja je projurila kroz razvojni proces. Da je to slučaj, sve vakcine  mRNA protiv covid-a, bile bi prekinute nakon čak 100 smrtnih slučajeva. Ovo se sada kvalifikuje kao potpuni globalni genocid od strane velikih farmaceutskih tehnokrata, uz put do “Velikog Reseta” koji je promoviše Svetski ekonomski forum.

Baza podataka Evropske unije o sumnjivim reakcijama na lekove je EudraVigilance, a oni sada prijavljuju 20.595 smrtnih slučajeva i 1.960.607 nuspojava nakon mRNA injekcija.

Health Impact News o uticaju na zdravlje iz Evrope podsetio nas je da se ova baza podataka koja se vodi u EudraVigilance samo za zemlje Evrope koje su deo Evropske unije (EU), koja se sastoji od 27 zemalja.

Ukupan broj zemalja u Evropi je mnogo veći, gotovo dvostruko veći, i broji ih oko 50. (Postoje neke razlike u mišljenjima o tome koje su zemlje tehnički deo Evrope.)

Koliko god ovi brojevi bili visoki, oni NE odražavaju celu Evropu. Stvarni broj u Evropi koji je prijavljen mrtvim ili pretrpeo nuspojave usled vakcine protiv COVID-19 bio bi mnogo veći od onog što ovde izveštavamo.

Baza podataka EudraVigilance izveštava da je do 31. jula 2021. godine zabeleženo 20.595 smrtnih slučajeva i 1.960.607 nuspojava nakon injekcija od četiri proizvođača:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECHhttps://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)https://dap.ema.europa.eu/analyticsSOAP/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887

Od ukupnog broja zabeleženih nuspojava, polovina (968.870) su ozbiljna oštećenja.

Ozbiljna oštećenja pružaju informacije o sumnji na neželjeno dejstvo; može se klasifikovati kao „ozbiljan“ ako odgovara medicinskom događaju koji ima za posledicu smrt, opasan je po život, zahteva bolničku hospitalizaciju, rezultira drugim medicinski važnim stanjem ili produženjem postojeće hospitalizacije, rezultira trajnim ili značajnim invaliditetom ili nesposobnošću ili je kongenitalna anomalija/urođena mana. ”

Health Impact News o uticaju na zdravlje u Europi vodio je izveštaje za svaki od četiri vrste vakcine protiv COVID-19 koje ovde uključujemo.

Drugi istraživači iz Evrope su izračunali ove brojeve i potvrdili ukupne iznose.*

Evo zbirnih podataka do 31. jula 2021. godine.

Ukupne reakcije na eksperimentalnu vakcinu, mRNATozinameran (oznaka BNT162b2, Comirnaty) iz BioNTech -a/Pfizer: 9.868 smrtnih slučajeva i 767.225 nuspojava do 31.07.2021.

Ukupne reakcije na eksperimentalnu vakcinu, mRNA-1273 (CX-024414) iz Moderne: 5.460 smrtnih slučajeva i 212.474 nuspojava do 31.07.2021.

Ukupne reakcije na eksperimentalnu vakcinu AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) iz Oxforda/AstraZeneca: 4.534 smrtnih slučajeva i 923.749 uspojava do 31.07.2021.

Ukupne reakcije na eksperimentalnu vakcinu protiv virusa COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) iz kompanije Johnson & Johnson: 733 smrtnih slučajeva i 57,159 nuspojava do 31.07.2021.

*Ovi iznosi su procene zasnovane na izveštajima dostavljenim EudraVigilance. Ukupni iznosi mogu biti mnogo veći na osnovu postotka prijavljenih nuspojava. Neki od ovih izveštaja mogu se prijaviti i u bazama podataka o neželjenim reakcijama pojedine zemlje, kao što je američka baza VAERS i britanski sistem žutih kartona. Smrtni slučajevi grupirani su prema simptomima, a neki su smrtni ishodi mogli biti posledica više simptoma.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Video: https://rumble.com/vlhyw9-episode-1192-combating-covid-a-dr.s-special.html

https://www.globalresearch.ca/20595-dead-1-9-million-injured-50-serious-reported-european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19-shots/5751904

Nulta Tačka/Technocracy