Sve vesti Svet

POSLEDNJE REČI Hitlerovog arhitekte Alberta Špera O TEHNOKRATIJI- Ovo je rekao na suđenju u Nirnbergu

POSLEDNJE REČI Hitlerovog arhitekte Alberta Špera O TEHNOKRATIJI- Ovo je rekao na suđenju u Nirnbergu

Hitler se oslanjao na tehnokrate da razviju njegovu ratnu mašinu koja je osvojila nacije i izvršila njegovo „konačno rešenje“ da se oslobodi genetski nečistih segmenata društva. Njegov krajnji cilj je bio da stvori rasu superljudi koji žive u ekološki resetovanoj sredini. Albert Šper je osuđen na 20 godina zatvora u Nirnbergu zbog uloge u nacističkoj Nemačkoj.

PREDSEDNIK NIRNBERŠKOG SUDA: Pozivam optuženog Alberta Špera.

ALBERT ŠPER (Optuženi): Gospodine predsedniče, neka bude na zadovoljstvo Tribunala: Hitler i kolaps njegovog sistema doneli su vreme ogromne patnje nemačkom narodu. Beskorisni nastavak ovog rata i nepotrebna razaranja otežavaju rad na obnovi. Beda je došla na nemački narod. Posle ovog suđenja, nemački narod će prezreti i osuditi Hitlera kao dokazanog autora svoje nesreće. Ali svet će naučiti iz ovih dešavanja ne samo da mrzi diktaturu kao oblik vladavine, već i da je se plaši.

Hitlerova diktatura se u jednoj fundamentalnoj tački razlikovala od svih svojih prethodnika u istoriji. Njegova je bila prva diktatura u današnjem periodu savremenog tehničkog razvoja, diktatura koja je potpuno iskoristila sva tehnička sredstva na savršen način za dominaciju nad sopstvenom nacijom.

Preko tehničkih uređaja kao što su radio i zvučnik 80 miliona ljudi je bilo lišeno samostalnog mišljenja. Tako ih je bilo moguće podvrgnuti volji jednog čoveka. Telefon, teletip i radio omogućavali su, na primer, da se naređenja iz najviših izvora direktno prenose jedinicama najnižeg ranga, gde su se, zbog visokog autoriteta, izvršavale bez kritike. Drugi rezultat je bio da su brojne kancelarije i štabovi bili direktno vezani za vrhovno rukovodstvo, od kojeg su direktno dobijali svoja zlokobna naređenja. Takođe, jedan od rezultata je bio dalekosežan nadzor nad građanima.

Evropska Agencija za lekove: Stižu 6,7 i 8 doza vakcine protiv COVID-a

Diktatorima pre Hitlera su tokom svog rukovodstva bili potrebni visokokvalifikovani pomoćnici, čak i na najnižem nivou, ljudi koji su umeli da razmišljaju i deluju nezavisno. Totalitarni sistem u periodu savremenog tehničkog razvoja može da funkcioniše bez njih; sama sredstva komunikacije omogućavaju mehanizaciju podređenog rukovodstva. Kao rezultat toga, javlja se novi tip: nekritički primalac naređenja.

Tek smo stigli do početka razvoja. Noćna mora mnogih ljudi da će jednog dana narodima moći da dominiraju tehnička sredstva, gotovo je bila ostvarena u Hitlerovom totalitarnom sistemu.

Danas opasnost od terorisanja od strane tehnokratije preti svakoj zemlji na svetu. U modernoj diktaturi to se čini neizbežnim. Dakle, što svet postaje više tehnički, to je sve potrebnije promovisanje slobode pojedinca i svesti pojedinca o sebi kao protivteži tehnokratiji.

Hitler ne samo da je iskoristio tehnički razvoj da dominira nad svojim narodom, nego je skoro uspeo, uz pomoć svog tehničkog vođstva, da potčini celu Evropu. Samo zbog nekoliko suštinskih nedostataka u organizaciji kakvi su tipični u diktaturi zbog odsustva kritike, nije imao duplo više tenkova, aviona i podmornica pre 1942. godine.

Ali, ako moderna industrijska država koristi svoju inteligenciju, svoju nauku, svoj tehnički razvoj i svoju proizvodnju tokom niza godina kako bi zauzela vodeću poziciju u sferi naoružanja, onda čak i uz štedljivu upotrebu svoje radne snage može, zbog svoje tehničke superiornosti da potpuno preotme i osvoji svet, ako druge nacije u tom istom periodu uposle svoje tehničke sposobnosti u ime kulturnog napretka čovečanstva.

Što se svet bude više oslanjao na tehnička sredstva, to će opasnost biti veća, a sve ozbiljnije će biti utvrđena dominacija u tehničkim sredstvima ratovanja.

Ovaj rat je završen raketama na daljinsko upravljanje, avionima koji su se kretali brzinom zvuka, novim tipovima podmornica, torpedima koja su sama našla metu, sa atomskim bombama i sa perspektivom užasne vrste hemijskog rata.

Neophodno je da će sledeći rat biti zasenjen ovim novim destruktivnim izumima ljudskog uma.

Za 5 ili 10 godina tehnika ratovanja će omogućiti da se rakete ispaljuju sa kontinenta na kontinent sa neverovatnom preciznošću. Atomskom snagom može se ubiti milion ljudi u Njujorku za nekoliko sekundi raketom kojom upravlja, možda samo 10 ljudi, nevidljivo, bez prethodnog upozorenja, brže od zvuka, danju i noću. Nauka je u stanju da širi kugu među ljudima i životinjama i da uništi useve ratovanjem insekata. Hemija je razvila strašno oružje kojim može naneti neizrecivu patnju bespomoćnim ljudskim bićima.

Da li će ikada više postojati nacija koja će tehnička otkrića ovog rata iskoristiti za pripremu novog rata, dok ostatak sveta koristi tehnički napredak ovog rata za dobrobit čovečanstva, pokušavajući tako da stvori malo kompenzacija za svoje strahote? 

Novi rat velikih razmera će se završiti uništenjem ljudske kulture i civilizacije. Ništa ne može sprečiti neograničeno inženjerstvo i nauku da dovrše posao uništavanja ljudskih bića, koji su na tako užasan način započeli u ovom ratu.
Stoga ovo suđenje mora doprineti sprečavanju takvih degenerisanih ratova u budućnosti i uspostavljanju pravila po kojima ljudska bića mogu da žive zajedno.

Od kakvog je značaja moja sopstvena sudbina, posle svega što se dogodilo, u poređenju sa ovim visokim ciljem?

Rusija iznela nove dokaze o biološkim aktivnostima Pentagona u Ukrajini

Tokom proteklih vekova nemački narod je mnogo doprineo stvaranju ljudske civilizacije. Često su davali ove doprinose u vremenima kada su bili isto tako nemoćni i bespomoćni kao i danas. Vredna ljudska bića neće dozvoliti da budu dovedena u očaj. Oni će stvoriti nove i trajne vrednosti, a pod ogromnim pritiskom koji se danas nameće svima, ova nova dela biće od posebne veličine.

Ali ako nemački narod stvara nove kulturne vrednosti u neizbežnim vremenima svog siromaštva i slabosti i istovremeno u periodu svoje rekonstrukcije, onda je i na taj način dao najvredniji doprinos svetskim događajima koji je mogao dati u njihov položaj.

Nisu same ratne bitke one koje oblikuju istoriju čovečanstva, već i, u višem smislu, kulturna dostignuća koja će jednog dana postati zajedničko vlasništvo celog čovečanstva. Narod koji veruje u svoju budućnost nikada neće propasti. Neka Bog čuva Nemačku i kulturu Zapada.

NultaTačka/Technocracy