Sve vesti Svet

Roboti smanjuju populaciju na planeti?! Povećanje automatizacije podiže stopu smrtnosti

Roboti smanjuju populaciju na planeti?! Povećanjem automatizacije podiže stopu smrtnosti
Pisao Elena Vuk

Tehnokrate su obećale da bi roboti i automatizacija trebalo da učine život lakšim i prijatnijim. Šta bi tu moglo poći po zlu? Rezultat će biti potpuno suprotan.. Po sadašnjoj brzini promene, ovakvi trendovi mogu samo pogoršati stvari. 

Smrt od robota može izgledati kao neobičan uzrok smrti, ali kako roboti zamenjuju ljude na fabričkim podovima, došlo je do porasta samoubistava i predoziranja drogom, posebno kod ljudi između 45 i 54 godine. Nova studija je otkrila vezu između automatizacije SAD proizvodnje i povećane stope mortaliteta među odraslima radničke klase.

Automatizacija je delimično odgovorna za pad broja radnih mesta u proizvodnji u SAD. Prethodno istraživanje je procenilo gubitak od 420.000 do 750.000 radnih mesta tokom 1990-ih i 2000-ih, od kojih su većina bili poslovi u proizvodnji.

NAJNOVIJI INTERVJU IZ BUNKERA! MARIO ZNA I VLADIMIR ČIČAREVIĆ

„Decenijama, proizvođači u Sjedinjenim Državama su se okretali automatizaciji kako bi ostali konkurentni na globalnom tržištu, ali ova tehnološka inovacija je smanjila broj kvalitetnih poslova dostupnih odraslima bez fakultetske diplome, grupa koja se suočava sa povećanom smrtnošću poslednjih godina. “ – kaže glavni autor Rourke O'Brien, docent sociologije na Jejlskom fakultetu umetnosti i nauka u saopštenju za medije.

Naša analiza pokazuje da automatizacija utiče na zdravlje pojedinaca kako direktno, smanjenjem zaposlenosti, plata i pristupa zdravstvenoj zaštiti, tako i indirektno, smanjenjem ekonomske vitalnosti šire zajednice.

Gubitak posla i niske plate doveli su do porasta samoubistava i upotrebe opioidnih droga

Tim je pratio američku industriju koja je prelazila na automatizaciju između 1993. i 2007. Zatim su preklopili ove trendove sa podacima iz američkih potvrda o smrti u istom vremenskom periodu da bi procenili stopu smrtnosti radno sposobnih odraslih u tim okruzima i način na koji su umrli. Za svakog industrijskog robota na 1.000 radnika, bilo je još oko 8 smrtnih slučajeva na svakih 100.000 muškaraca između 45 i 54 godine. Takođe je bilo 4 dodatna smrtna slučaja na 100.000 žena u istoj starosnoj grupi.

Jedna asocijacija pronađena u studiji uključivala je povećan porast samoubistava među muškarcima srednjih godina. Oni su takođe povezivali porast automatizacije sa smrtnim slučajevima od predoziranja drogom među muškarcima i ženama između 20 i 29 godina. Konkretno, čini se da je automatizacija doprinela povećanju smrtnosti od predoziranja od 12% među odraslim osobama radnog uzrasta. Postojali su i dokazi o izgubljenim poslovima i nižim platama uzrokovanim automatizacijom koja je povezana sa porastom ubistava, raka i srčanih bolesti.

Politika marketinga rada mogla bi smanjiti smrtnost i očaj zbog gubitka posla

Jedan od razloga za porast broja smrtnih slučajeva je nemogućnost pristupačnog prihoda. Autori studije kažu da vlade sa resursima kao što su programi socijalne zaštite, veće minimalne plate i ograničen pristup opioidnim programima na recept mogu oslabiti efekte automatizacije na zdravlje ljudi.

Nulta Tačka/Demography