Sve vesti Svet

Studija je otkrila mRNA vakcine i spajk protein u limfnim čvorovima 60 dana nakon vakcinacije

Studija je otkrila mRNA vakcine i spajk protein u limfnim čvorovima 60 dana nakon vakcinacije

Studija je otkrila mRNA vakcine i spajk protein u limfnim čvorovima 60 dana nakon vakcinacije. Istraživači su prestali da prikupljaju podatke nakon ovog vremenskog perioda. Skoro 50 istraživača širom sveta sarađivalo je na radu.

Imunološki otisak, širina prepoznavanja varijanti i odgovor germinalnog centra kod infekcije SARS-CoV-2 i vakcinacije

Rezime

Tokom pandemije SARS-CoV-2, nove i tradicionalne strategije vakcinacije su primenjene širom sveta. Istražili smo da li se antitela stimulisana mRNA vakcinacijom (BNT162b2), uključujući treću buster dozu, razlikuju od antitela generisanih infekcijom ili adenovirusnim (ChAdOx1-S i Gam-COVID-Vac) ili inaktiviranim (BBIBP-CorV) vakcinama. Analizirali smo ljudske limfne čvorove nakon infekcije ili mRNA vakcinacije za korelacije seroloških razlika. Širina antitela protiv virusnih varijanti je manja nakon infekcije u poređenju sa svim procenjenim vakcinama, ali se poboljšava tokom nekoliko meseci. Virusna varijantna infekcija izaziva antitela specifična za varijantu, ali prethodna mRNK vakcinacija utiskuje serološke odgovore na Wuhan-Hu-1, a ne na varijante antigena. Za razliku od poremećenih germinalnih centara (GC) u limfnim čvorovima tokom infekcije, mRNK vakcinacija stimuliše robusne GC koje sadrže mRNA vakcine i spajk antigen do 8 nedelja nakon vakcinacije u nekim slučajevima. Specifičnost, širina i sazrevanje antitela SARS-CoV-2 su pod uticajem utiskivanja iz istorije izloženosti, kao i pod uticajem različitih histoloških i antigenskih konteksta infekcije u poređenju sa vakcinacijom.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.01.018

Bajdenova prva ruka?! Naučni savetnik GENETIČAR Bele Kuće podneo ostavku

NE PROPUSTITE NAJNOVIJI VIDEO NA KANALU MARIO ZNA! IDEMO DO KRAJA

Nulta Tačka/Cell