Sve vesti Svet

TAMO GDE JE KORUPCIJA RASPTOSTRANJENA: OBJAVLJENA MAPA NAJKORUPTIVNIJIH ZEMALJA

TAMO GDE JE KORUPCIJA RASPTOSTRANJENA: OBJAVLJENA MAPA NAJKORUPTIVNIJIH ZEMALJA
Pisao Elena Vuk

Transparency International je objavio svoj Indeks percepcije korupcije za 2020. koji meri nivoe percipirane korupcije u javnom sektoru u 180 zemalja i teritorija širom sveta.

Indeks ih ocenjuje na skali od nula (veoma korumpiran) do 100 (čisto) sa prosečnom ocenom od samo 43 od 100.

Dve trećine zemalja ima manje od 50 bodova.

Kako Statista navodi u nastavku, istraživanje je pokazalo da je korupcija harala širom sveta 2020. i da je potkopala odgovor na Covid-19, pretila globalnom oporavku i doprinela nazadovanju demokratije.

Transparency International navodi da je 2020. godina pokazala da Covid-19 nije samo zdravstvena i ekonomska kriza već i kriza korupcije.

Kada je u pitanju zdravstvena zaštita posebno, korupcija ima različite oblike kao što su mito, pronevera, precenjena cena i favorizovanje. Prijave o korupciji su porasle otkako je izbila pandemija, a nebrojeni životi su izgubljeni zbog problema koji potkopava pravičan globalni odgovor. Zemlje sa visokim ulaganjima u zdravstvenu zaštitu imale su tendenciju da imaju bolje rezultate u indeksu sa korupcijom koja je odvraćala novac od osnovnih usluga. Vlade koje su imale veći nivo korupcije, bez obzira na ekonomski razvoj, manje su ulagale u svoje zdravstvene sisteme.

U 2020. godini, zemlje s najnižim uočenim nivoom korupcije u javnom sektoru bile su Danska i Novi Zeland sa ocenom 88, a slede ih Finska, Singapur, Švedska i Švajcarska. Na suprotnom kraju indeksa Južni Sudan i Somalija su postigli samo 12, što ih čini najgorim prestupnicima. Sirija, Jermenija i Venecuela takođe su među zemljama s najslabijim rezultatima. Sjedinjene Države su tek na 25. mestu sa ocenom 67, što je njihov najgori učinak od 2012.

Transparency International to pripisuje svom paketu pomoći za Covid-19 bez presedana od 1 bilion dolara koji je „podignuo ozbiljnu zabrinutost za borbu protiv korupcije i označio značajno povlačenje od dugogodišnjih demokratskih normi koje su promakle odgovornostima vlada.”

Nulta Tačka/Statista