Sve vesti Svet

U EVROPI RASTU ZLOČINI IZ MRŽNJE PREMA HRIŠĆANIMA

Zločini iz mržnje protiv hrišćana dramatično su porasli poslednjih godina, navodi se u nedavno objavljenom izveštaju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OCSE). To uključuje nasilne napade na hrišćane, na crkve i na svete predmete.

Povodom obeležavanja „Međunarodnog dana tolerancije“, OCSE je prošlog utorka predstavio svoj godišnji izveštaj o zločinima iz mržnje u Evropi. (Pod „zločinom iz mržnje“ se podrazumeva krivično delo motivisano pristrasnošću prema određenoj grupi).

Svake godine OCSE prikuplja podatke od 42 države učesnice, 136 grupa civilnog društva, kao i od međunarodnih organizacija.

Nedavni izveštaj za 2020. dokumentovao je 7.181 incident mržnje. Hrišćani su bili žrtve u više od 980 nasilnih incidenata i zastrašivanja. Ovo predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kada je prijavljeno 595 slučajeva protiv hrišćana.

Prošle godine, 56 poznatih slučajeva su bili nasilni napadi na ljude, 55 se odnosilo na pretnje, a 871 od tih incidenata su bili napadi na imovinu, uključujući paljenje crkava, skrnavljenje, pljačku hostija, vandalizaciju itd.

U Irskoj su prošle godine vandalizovane tri crkve.

Najveći broj prijavljenih slučajeva (250) dogodio se u Poljskoj. Crkve i grupe vernika su napadnute zbog svojih stavova gde se zalažu za život, posebno nakon što su vlada i poljski ustavni sud uveli ograničenja na trenutne zakone o abortusu.

U Francuskoj, prema zvaničnim policijskim podacima, skoro 25 posto svih zločina iz mržnje počinjeno je protiv hrišćana. Poslednjih nekoliko godina sve je veći broj paljenja crkava. U oktobru 2020, tri osobe su smrtno izbodene nožem u bazilici Notr Dam u Nici.

U Španiji su feminističke aktivistkinje vandalizirale četiri crkve i jedan manastir na Međunarodni dan žena. Istog dana prekinute su i mise.

Lista OCSE-a nije sveobuhvatna jer je samo 11 država prijavilo zločine iz mržnje prema hrišćanima, pa je njihov mogući broj mnogo veći, ne uzimajuću u obzir neprijavljene incidente.

„Medijalno i politički, mržnja prema hrišćanima se jedva primećuje kao sve očigledniji društveni problem. Izveštaj OEBS-a odražava samo deo ovog trenda, koji smo dokumentovali godinama, a ipak je to glasan poziv na buđenje protiv ravnodušnosti i modernog suzbijanja hriščanstva“, rekla je Medlin Enclberger, šef “Opservatorije za netoleranciju i diskriminaciju protiv hrišćana”.

Napadi na hrišćane su svetski fenomen. Osamdeset posto svih akata verskog progona počinjeno je protiv hrišćana, navodi Aid to the Church in Need, organizacija koja pomaže hrišćanskim zajednicama koje se suočavaju sa progonom i diskriminacijom.

Od danas do 26. novembra, “Pomoć Crkvi u nevolji” u Irskoj i drugde slaviće „Nedelju svedočenja za stradale i progonjene hrišćane“. Ova inicijativa će uključivati razgovore i izložbu kako bi se istakao progon hrišćanskih vernika. U sredu će širom Irske biti održana molitvena bdenija u duhovnom jedinstvu sa onima koji stradaju zbog vere u Hrista.

Nulta Tačka/Iona Institute