Sve vesti Svet

UZROK I POSLEDICA: TEHNOKRATIJA DIREKTNO POVEZANA SA MEDICINSKOM TIRANIJOM

Istorija je prepuna društvenih i političkih pokreta koji su, iako nisu preživeli kao pokreti, u velikoj meri postigli svoje ciljeve.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Nacionalne konvencije Prohibicione stranke mogle bi se održati ovih dana u telefonskoj govornici, ali je njen katastrofalni predlog jedinstvene politike usvojen kao ustavni amandman, koji je mutirao u jednako poguban rat protiv droga i nastavlja da muči moderno tržište drakonskim propisima.

Većina „socijalističkih“ partija ili je nestala na smetlištu istorije, ili se svela na veličanstvene večeraške klubove sa glasnim argumentima o tome da li je Sovjetski Savez birokratska deformacija ili degenerisana radnička država. Ali 885.000 glasova kandidata Socijalističke partije Normana Tomasa na predsedničkim izborima 1932. godine verovatno je dovelo do „novog dogovora“ FDR-a i moderne države blagostanja.

Malo ljudi se seća ili je ikada saznalo za pokret tehnokratije 1930-ih. Taj pokret nije uspeo u svom formalnom cilju da zameni demokratska zakonodavna tela sa odborima „stručnjaka“ koji će upravljati društvom (uključujući i ekonomiju) u skladu sa „naukom“.

Ali vremenom je koncept ukorenjen u regulatornom aparatu. Skoro svaki aspekt našeg života, već nekoliko decenija, podleže kontroli i nadzoru „stručnjaka“. Hrana koju jedemo. Lekovi koje uzimamo. Automobili koje vozimo. Hartije od vrednosti u koje ulažemo. Samo recite…, negde je vladin biro pun kompjutera i štrebera sa logaritmarima, koji smišljaju šta možemo, a šta ne, ili na koji način to možemo učiniti.

Iako većina nas kuka oko određenih tehnokratskih edikata, malo njih dovodi u pitanje samu premisu. Očigledno je da čovek u laboratorijskom ogrtaču zna više o vazdušnim jastucima i prinosima useva od člana Predstavničkog doma iz Minesote.

Tehnokratija je uhvatila koren. A sa pandemijom COVID-19, procvetala je… u biljku koja jede ljude iz Male prodavnice užasa.

Od prošle godine tehnokrate „javnog zdravlja“ (uz, naravno, pomoć oportunističkih političara) preuzele su kontrolu nad ogromnim delovima naših života – masovni kućni pritvori bez optužbi ili suđenja, obavezno nošenje maski, obavezna vakcinacija i šeme „pasoša“ itd… – zatim su nastavili da se kolebaju i sukobljavaju među sobom oko podele svoje nove moći, dok je više od 600.000 Amerikanaca umrlo, a ekonomija oslabila.

Da uvrede budu veće, čini se da delovi zemlje u kojima su „stručnjaci“ uživali manje poštovanja nisu izgledali ništa lošije, a u nekim slučajevima i bolje, od područja u kojima su političari ropski i bez sumnje sprovodili svaki tehnokratski edikt.

Tehnokratija je konačno dobila šansu da se dokaže, i nije uspela. Zašto? Zato što se u tehnokratiji „javnog zdravlja“ ne radi o javnom zdravlju. Radi se o politici, o politici koja predstavlja moć.

Tehnokrate su zloupotrebljavale svoju moć – i bezuspešno previše. Vreme je da oduzmemo tu moć.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Nulta Tačka/Technocracy