Sve vesti Svet

Važno! Britanski istraživači upozoravaju vlasti: Vakcine protiv COVID 19 nesigurne za upotrebu kod ljudi

Važno! Britanski istraživači upozoravaju vlasti: Vakcine protiv COVID 19 nesigurne za upotrebu kod ljudi

Nezavisna kompanija za medicinska istraživanja u Velikoj Britaniji Evidence-based Medicine Consultancy Ltd  nedavno je napisala pismo Državnoj agenciji za lekove i zdravstvene proizvode (MHRA) upozoravajući na negativne zdravstvene efekte vakcina protiv KOVID 19.

Obraćajući se vladinoj agenciji, doktorka Tes Lavri –Evidence-based Medicine Consultancy Ltd – nadala se da će ”skrenuti pažnju” na veliki broj smrtnih slučajeva i neželjene primene uzrokovane vakcinom protiv KOVID 19 koji su prijavljeni putem sistema Yellow Card Scheme – web lokacija za prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove itd.- između 4. Januara 2021. i 26. Maja 2021. godine. Ukupno je tokom ovog perioda prijavljeno 1.253 smrtnih slučajeva i 888.196 nerešenih slučajeva.

Istraživačka grupa podelila je svoja otkrića u šest kategorija neželjenih reakcija na lekove:

– NRL (neželjene reakcije na lekove)
A. Krvarenja, koagulacija i ishemijski neželjeni učinci – 856 smrtnih slučajeva.
B. NRL imunološkog sistema – 171 smrtni slučaj.
C. NRL ”boli” – 4 smrtna slučaja.
D. Neurološki neželjeni učinci – 186 smrtnih slučajeva
E. NRL – ovi koji uključuju gubitak vida, sluha, govora ili mirisa – 0 – smrtnih slučajeva.
F. NRL za trudnoću – 164 smrtnih slučajeva.

Za svaku od gore navedenih kategorija, grupa je detaljno navela koliko je smrtnih slučajeva pripisano određenoj neželjenoj reakciji i koliko je vakcinisanih osoba patilo od svake komplikacije.

U izveštaju se pominje da sistem žutog kartona (Yellow Card) u Velikoj Britaniji pruža ograničene podatke, za razliku od baze podataka o farmakovigilanci SZO – a, koja objašnjava da se većina NRL – a dogodila kod osoba starih od 18 do 44 goine i od 45 do 64 godine.

NE PROPUSTITE NAJNOVIJI INTERVJU IZ BUNKERA SA DR JOVANOM STOJKOVIĆ!

Doktori takođe navode da su pregledali samo pet meseci podataka kako bi prevremeno završili istraživanje i da veliki broj pronađenih smrtnih slučajeva i komplikacije dokazuje da su eksperimentalne vakcine opasne za ljude.

”Zbog potrebe za ekspeditivnošću, u ovom preliminarnom izveštaju nismo detaljno opisali sve neželjene rizike.

Postojeći podaci koji pokrivaju nešto manje od pet meseci pokazuju da je stepen morbiditeta i mortaliteta povezan sa KOVID 19 vakcinama bez presedana”.

Istraživači takođe traže od vlade Velike Britanije da istraži da li nove vakcine možda uzrokuju mutacije gena kod primalaca, kao što se sugeriše pojavom obično izuzetno retkih genetskih poremećaja, poput paroksizmalnog ekstremnog bola (PEPD).

MHRA sada ima više nego dovoljno dokaza o sistemu Yellow Card-a da vakcine protiv KOVID 19 proglasi nebezbednim za upotrebu kod ljudi.

”Pošto se čini da je mehanizam štete od vakcina sličan samom KOVID 19, to uključuje i interakciju sa brojnim međunardonim lekarima i naučnicima koji imaju stručnost u uspešnom lečenju KOVID 19”, dodaju lekari.

Prošle nedelje, komitet za bezbednost Evropske agencije za lekove (EMA) identifikovao je jos jedno retko stanje krvi nakon što su se ljudi vakcinisali sa Astra Zeneka vakcinom protiv KOVID 19 i upozorio ljude starije od 60 godina da izbegavaju tu vakcinu.