Srbija Sve vesti

VLAST U SRBIJI SPROVELA KORAK KA OTVARANJU KOVID LOGORA?! POLICIJA ĆE MOĆI DA ODVODI ZARAŽENE?

VLAST U SRBIJI SPROVELA KORAK KA OTVARANJU KOVID LOGORA?! POLICIJA ĆE MOĆI DA ODVODI ZARAŽENE?

Vlada Srbije pod palicom ustavokršitelja Aleksandra Vučića donela je nove mere borbe protiv korona virusa, a pojedine odluke su u najmanju ruku skandalozne i problematične.

U domaćim medijima neprimećeno su prošle odredbe koje najavljuju mogućnost fašističkih mera protiv obolelih, a koje su se već primenjivane u Australiji i u Kini.

U RUSIJI NEĆE BITI OBAVEZNE VAKCINACIJE ZA DECU

Ovo su sporni delovi odredbe:

– Lica obolela od zarazne bolesti kovid 19 izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih.

– Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije.

– Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 2. ovog člana, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Dakle, država sada ima pravo da mimo volje pojedinca, pošalje svakog od nas u nekakav kovid logor, a ako odbijemo takav „način lečenja“ (što je takođe zagarantovano Ustavom), policija će nas prisilno smestiti u organizovane logore!?!

I Institut za javno zdravlje „Dr Milan Batut“ je objavio izmenu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, a u kojima se navode ove skandalozne odluke.

PRVI PUT PRED KAMERAMA! ARNA ŠEBALJ! HRVATSKA NOVINARKA I BORAC ZA LJUDSKA PRAVA

NultaTačka/SrbinInfo/Sputnik